Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Halden (Viken)

Det er til nå registrert totalt 38161 individ og 82 arter fra 247 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis89% (220)7018
Gulspurv55% (137)5357
Blåmeis85% (210)3745
Pilfink46% (116)3241
Skjære71% (176)1957
Dompap49% (123)1881
Grønnsisik21% (54)1549
Grønnfink38% (96)1424
Bjørkefink20% (51)1111
Gråspurv33% (82)940
Spettmeis55% (138)939
Gråsisik19% (47)884
Svarttrost57% (142)842
Nøtteskrike25% (62)688
Granmeis23% (58)669
Kaie11% (28)668
Bokfink15% (38)606
Bydue10% (25)584
Flaggspett49% (123)527
Svartmeis20% (51)429
Kråke19% (48)353
Ringdue11% (28)290
Rødstrupe39% (97)256
Rådyr15% (38)240
Ekorn25% (62)231
Stillits11% (29)226
Sidensvans4% (12)211
Toppmeis11% (28)148
Løvmeis10% (27)127
Stjertmeis6% (16)115
Kjernebiter8% (20)100
Katt5% (14)80
Gråtrost8% (22)72
Spurvehauk11% (29)72
Kornkråke0% (1)68
Stokkand0% (2)50
Trekryper6% (15)47
Sangsvane0% (2)44
Ravn3% (9)40
Svarthvit fluesnapper1% (3)36
Linerle0% (2)31
Hare5% (13)25
Gjerdesmett4% (12)24
Løvsanger0% (1)19
Kvinand0% (1)15
Grankorsnebb0% (2)14
Fasan1% (3)14
Stær2% (6)12
Gråmåke0% (2)11
Jernspurv2% (5)9
Rødvingetrost0% (2)9
Småskogmus1% (3)8
Duetrost0% (1)8
Gråfluesnapper0% (1)7
Kattugle1% (3)6
Munk1% (4)6
Rødrev1% (4)6
Svartspett1% (4)6
Grevling0% (2)6
Fossekall0% (1)5
Grønnspett1% (4)5
Tårnseiler0% (1)5
Dvergspett0% (2)5
Toppand0% (1)4
Fiskemåke0% (1)4
Furukorsnebb0% (1)4
Storskarv0% (1)4
Hønsehauk0% (2)3
Musvåk1% (3)3
Gråhegre0% (2)2
Trepiplerke0% (1)2
Gjøk0% (1)2
Piggsvin0% (1)2
Vendehals0% (1)2
Fuglekonge0% (1)1
Heipiplerke0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Brunrotte0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Markmus0% (1)1
Spurveugle0% (1)1
Jordugle0% (1)1