Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nesodden (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 21954 individ og 73 arter fra 177 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (163)3297
Blåmeis92% (163)2731
Skjære74% (132)1313
Spettmeis68% (121)646
Svarttrost67% (119)567
Flaggspett63% (113)387
Dompap51% (92)1245
Grønnfink49% (88)1400
Rødstrupe45% (80)204
Pilfink44% (79)1966
Kråke36% (65)586
Gulspurv36% (65)1228
Gråspurv36% (64)1184
Svartmeis28% (51)285
Ekorn27% (49)167
Stillits25% (46)579
Grønnsisik25% (45)683
Gråsisik25% (45)1427
Nøtteskrike24% (43)240
Gråtrost18% (33)131
Granmeis18% (33)238
Toppmeis14% (26)111
Bjørkefink11% (21)250
Rådyr11% (21)131
Bokfink10% (18)97
Gråmåke8% (15)90
Spurvehauk8% (15)26
Kjernebiter7% (14)63
Trekryper7% (14)25
Katt7% (13)68
Sidensvans7% (13)221
Stjertmeis6% (12)65
Løvmeis3% (7)17
Ringdue3% (7)56
Hønsehauk2% (5)8
Kaie2% (5)18
Ravn2% (4)14
Grønnspett2% (4)9
Svartspett2% (4)7
Bydue2% (4)22
Fiskemåke1% (3)17
Rødvingetrost1% (3)5
Gråspett1% (3)11
Rødrev1% (3)13
Stær1% (2)3
Kattugle1% (2)5
Fossekall1% (2)3
Nøttekråke1% (2)2
Polarsisik1% (2)5
Gråhegre0% (1)1
Svartbak0% (1)1
Måker0% (1)12
Jernspurv0% (1)1
Fuglekonge0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)5
Munk0% (1)1
Kvinand0% (1)5
Siland0% (1)1
Elg0% (1)6
Knoppsvane0% (1)3
Sjøorre0% (1)3
Grevling0% (1)1
Brunrotte0% (1)6
Ærfugl0% (1)3
Gjerdesmett0% (1)1
Husmus0% (1)3
Småskogmus0% (1)3
Markmus0% (1)1
Bergirisk0% (1)25
Brunsisik0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Hubro0% (1)1
Perleugle0% (1)1