Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nesodden (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 24751 individ og 75 arter fra 190 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Blåmeis92% (176)3013
Kjøttmeis92% (175)3575
Skjære75% (144)1530
Svarttrost68% (131)615
Spettmeis67% (129)713
Flaggspett62% (118)418
Dompap52% (99)1384
Grønnfink48% (93)1506
Pilfink45% (87)2221
Rødstrupe44% (85)225
Kråke38% (74)647
Gråspurv37% (71)1369
Gulspurv35% (67)1252
Ekorn31% (60)208
Grønnsisik31% (59)1173
Svartmeis27% (52)292
Stillits26% (50)717
Gråsisik24% (46)1540
Nøtteskrike23% (45)249
Gråtrost18% (36)142
Granmeis18% (35)263
Toppmeis14% (27)116
Rådyr13% (25)166
Bjørkefink12% (23)310
Bokfink9% (18)97
Gråmåke8% (17)112
Katt8% (17)80
Sidensvans8% (16)283
Spurvehauk7% (15)31
Kjernebiter7% (14)68
Trekryper7% (14)27
Stjertmeis6% (12)65
Ringdue4% (8)60
Løvmeis3% (7)17
Kaie3% (6)22
Grønnspett3% (6)11
Hønsehauk2% (5)8
Fiskemåke2% (4)20
Ravn2% (4)14
Svartspett2% (4)7
Bydue2% (4)22
Munk1% (3)4
Rødvingetrost1% (3)5
Gråspett1% (3)11
Rødrev1% (3)14
Stær1% (2)3
Fuglekonge1% (2)4
Kattugle1% (2)6
Fossekall1% (2)3
Grevling1% (2)2
Brunrotte1% (2)7
Husmus1% (2)4
Nøttekråke1% (2)2
Polarsisik1% (2)5
Duetrost1% (2)2
Gråhegre0% (1)1
Svartbak0% (1)1
Måker0% (1)12
Jernspurv0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)5
Kvinand0% (1)5
Dvergspett0% (1)1
Siland0% (1)1
Elg0% (1)7
Knoppsvane0% (1)3
Sjøorre0% (1)3
Ærfugl0% (1)3
Gjerdesmett0% (1)1
Småskogmus0% (1)4
Markmus0% (1)1
Bergirisk0% (1)25
Brunsisik0% (1)1
Konglebit0% (1)14
Hubro0% (1)1
Perleugle0% (1)1