Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestby (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 20259 individ og 67 arter fra 132 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

19.07.2019
Geir Otto Myrann
Son (Vestby, Akershus)
Stripegås (1)
11.04.2019
M. Dahl
Pepperstad (Vestby, Akershus)
Bjørkefink (12)
Bokfink (10)
Grønnfink (10)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Gråsisik (6)
Grønnsisik (6)
Skjære (6)
Stillits (6)
Buskskvett (4)
Jernspurv (4)
Kjernebiter (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
 
14.03.2019
Kjetil Skaalvik
Øståsen, Son (Vestby, Akershus)
Dompap (6)
Gråsisik (1)
 
14.02.2019
Kjetil Skaalvik
Øståsen, Son (Vestby, Akershus)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
 
04.02.2019
Kjetil Skaalvik
Øståsen, Son (Vestby, Akershus)
Dompap (10)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
 
28.01.2019
Iris Sjoner
Stall Hamborg (Vestby, Akershus)
Gulspurv (12)
Dompap (10)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (4)
Løvmeis (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Stjertmeis (1)
 
28.01.2019
Iris Sjoner
Stall Hamborg (Vestby, Akershus)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Gulspurv (6)
Blåmeis (4)
Løvmeis (3)
Gjerdesmett (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
 
03.02.2019
Line Skøien
Kongeveien 69 (Vestby, Akershus)
Gråspurv (10)
Gulspurv (10)
Skjære (5)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
 
25.11.2018
Karen Moe Møllerop
Kongeveien 7 (Vestby, Akershus)
Pilfink (20)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Grønnfink (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
 
26.01.2019
Karen Moe Møllerop
Kongeveien 7 (Vestby, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Gråsisik (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Skjære (1)
 
1-10 av 423 siste»»