Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Frøya (Sør-Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 9006 individ og 70 arter fra 58 hager.

Alle områder»Sør-Trøndelag»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis86% (50)611
Svarttrost84% (49)596
Skjære70% (41)316
Gråspurv68% (40)1688
Rødstrupe68% (40)168
Blåmeis68% (40)447
Grønnfink58% (34)1675
Kråke56% (33)264
Svartmeis37% (22)99
Bokfink34% (20)257
Havørn31% (18)100
Gråsisik31% (18)481
Dompap29% (17)135
Stær27% (16)299
Bjørkefink27% (16)529
Bydue24% (14)432
Spurvehauk22% (13)17
Gulspurv22% (13)132
Flaggspett15% (9)19
Gråmåke13% (8)126
Tyrkerdue13% (8)76
Gjerdesmett13% (8)16
Grønnsisik13% (8)52
Gråtrost12% (7)49
Fiskemåke8% (5)98
Rødvingetrost8% (5)21
Katt8% (5)12
Fasan8% (5)20
Ravn6% (4)7
Pilfink6% (4)16
Stillits6% (4)7
Ringdue5% (3)7
Siland5% (3)20
Polarsisik5% (3)4
Gråhegre3% (2)29
Hønsehauk3% (2)2
Oter3% (2)5
Spettmeis3% (2)2
Måltrost3% (2)18
Brunrotte3% (2)2
Brunsisik3% (2)9
Dvergfalk3% (2)2
Lirype3% (2)15
Stokkand1% (1)2
Svartbak1% (1)4
Enkeltbekkasin1% (1)1
Musvåk1% (1)2
Jernspurv1% (1)1
Brunnakke1% (1)3
Granmeis1% (1)2
Båndkorsnebb1% (1)2
Grankorsnebb1% (1)8
Munk1% (1)2
Mink1% (1)1
Hare1% (1)1
Storspove1% (1)2
Hjort1% (1)4
Grågås1% (1)28
Storskarv1% (1)14
Toppskarv1% (1)5
Ærfugl1% (1)27
Alke1% (1)4
Ringtrost1% (1)2
Storskogmus1% (1)1
Markmus1% (1)3
Trekryper1% (1)1
Haukugle1% (1)1
Krattspissmus1% (1)2
Nordlig storskarv1% (1)2
Svartstrupetrost1% (1)1