Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim (Sør-Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 110621 individ og 100 arter fra 859 hager.

Alle områder»Sør-Trøndelag»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Gråspurv61% (524)19681
Gulspurv45% (391)10462
Kjøttmeis88% (760)10453
Gråsisik36% (314)8638
Blåmeis81% (702)8151
Sidensvans18% (160)6638
Kråke39% (342)6318
Grønnfink43% (376)6064
Skjære74% (641)6011
Grønnsisik30% (266)5285
Dompap40% (351)4266
Pilfink26% (226)3762
Granmeis21% (187)1319
Gråtrost13% (114)1252
Bjørkefink11% (97)1019
Svartmeis18% (163)1018
Bydue7% (67)1004
Kaie6% (59)935
Bokfink12% (108)786
Rødstrupe31% (268)688
Flaggspett31% (269)688
Ringdue11% (100)651
Spettmeis20% (180)585
Svarttrost25% (216)532
Løvmeis10% (90)437
Gråmåke5% (45)408
Kornkråke4% (41)333
Ekorn9% (84)287
Rådyr7% (63)272
Nøtteskrike6% (54)270
Stokkand0% (7)215
Toppmeis5% (51)191
Fiskemåke1% (14)187
Stjertmeis2% (19)155
Stær2% (24)151
Katt4% (40)131
Kjernebiter3% (31)119
Trekryper6% (57)116
Spurvehauk6% (58)102
Brunsisik1% (13)92
Gjerdesmett4% (41)82
Polarsisik1% (15)66
Grankorsnebb1% (9)63
Munk1% (16)59
Ravn1% (17)58
Stillits1% (11)48
Nøttekråke1% (15)46
Rødvingetrost1% (9)45
Kvinand0% (4)42
Fuglekonge1% (9)36
Gråspett1% (10)32
Knoppsvane0% (1)25
Sangsvane0% (4)25
Storskarv0% (7)25
Tyrkerdue1% (11)22
Elg0% (4)17
Brunnakke0% (2)16
Rødrev1% (10)16
Ærfugl0% (3)16
Lavskrike0% (6)16
Havørn0% (8)15
Hønsehauk1% (11)11
Jernspurv0% (6)11
Kattugle0% (6)11
Skogdue0% (2)11
Spurveugle0% (5)11
Husmus0% (3)9
Brunrotte0% (5)8
Linerle0% (3)7
Svartbak0% (4)6
Furukorsnebb0% (1)6
Hare0% (4)6
Hjort0% (2)6
Havelle0% (1)6
Markmus0% (3)6
Vånd0% (2)6
Gråhegre0% (4)5
Gransanger0% (2)5
Fossekall0% (2)5
Orrfugl0% (1)5
Bergirisk0% (1)4
Varsler0% (4)4
Dvergspett0% (3)3
Dvergfalk0% (3)3
Måker0% (1)2
Kongeørn0% (2)2
Laksand0% (1)2
Svartspett0% (2)2
Duefamilien0% (1)2
Småskogmus0% (1)2
Fjellvåk0% (1)2
Tretåspett0% (2)2
Måltrost0% (1)1
Grevling0% (1)1
Snømus0% (1)1
Hubro0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hærfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1