Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ålesund (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 71 210 individ og 100 arter fra 573 foringsplasser.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (539)11 896Kart
Svarttrost88% (509)5 665Kart
Blåmeis83% (478)6 813Kart
Skjære73% (421)3 419Kart
Rødstrupe73% (420)1 738Kart
Gråspurv58% (334)11 221Kart
Grønnfink48% (278)5 823Kart
Dompap43% (250)3 649Kart
Spettmeis41% (236)1 250Kart
Kråke37% (215)1 844Kart
Granmeis33% (194)1 437Kart
Svartmeis30% (177)1 332Kart
Bokfink25% (146)1 546Kart
Flaggspett24% (140)422Kart
Grønnsisik21% (123)2 304Kart
Gråsisik20% (117)2 088Kart
Løvmeis19% (109)664Kart
Bjørkefink16% (92)1 529Kart
Gjerdesmett14% (81)190Kart
Gulspurv13% (80)783Kart
Nøtteskrike13% (77)433Kart
Gråtrost10% (63)349Kart
Spurvehauk9% (57)94Kart
Havørn8% (51)160Kart
Munk8% (49)100Kart
Pilfink7% (45)416Kart
Kjernebiter7% (45)260Kart
Toppmeis7% (44)161Kart
Trekryper6% (40)94Kart
Stjertmeis6% (39)306Kart
Tyrkerdue6% (37)262Kart
Stær6% (35)248Kart
Katt5% (33)135Kart
Ringdue5% (30)358Kart
Ekorn4% (27)107Kart
Sidensvans4% (25)506Kart
Ravn3% (22)90Kart
Rødvingetrost3% (21)42Kart
Stillits3% (18)73Kart
Gråmåke2% (16)243Kart
Fuglekonge2% (16)39Kart
Rådyr2% (15)50Kart
Gråhegre2% (14)95Kart
Hønsehauk1% (8)10Kart
Fiskemåke1% (8)90Kart
Jernspurv1% (8)13Kart
Stokkand1% (7)219Kart
Svartbak1% (7)39Kart
Kongeørn1% (7)10Kart
Brunsisik1% (7)24Kart
Kattugle1% (6)18Kart
Bydue1% (6)44Kart
Grønnspett0% (5)13Kart
Gråspett0% (5)11Kart
Storskarv0% (5)25Kart
Rugde0% (4)6Kart
Siland0% (4)62Kart
Rødrev0% (4)7Kart
Hjort0% (4)11Kart
Oter0% (3)5Kart
Kaie0% (3)13Kart
Grankorsnebb0% (3)3Kart
Fossekall0% (3)8Kart
Knoppsvane0% (3)10Kart
Brunrotte0% (3)4Kart
Ærfugl0% (3)34Kart
Ringtrost0% (3)3Kart
Nøttekråke0% (3)4Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)8Kart
Alke0% (2)51Kart
Småskogmus0% (2)4Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Toppand0% (1)6Kart
Krykkje0% (1)12Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Måker0% (1)8Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Furukorsnebb0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)3Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)17Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Mink0% (1)1Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)17Kart
Storspove0% (1)2Kart
Sjøorre0% (1)2Kart
Grevling0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Sangsvane0% (1)18Kart
Toppskarv0% (1)110Kart
Duefugler0% (1)2Kart
Markmus0% (1)5Kart
Polarsisik0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Varsler0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)3Kart