Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ålesund (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 85 509 individ og 102 arter fra 666 foringsplasser.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (625)13 297Kart
Svarttrost87% (583)6 465Kart
Blåmeis82% (547)7 843Kart
Skjære72% (481)4 031Kart
Rødstrupe71% (479)1 998Kart
Gråspurv58% (391)12 992Kart
Grønnfink50% (339)6 873Kart
Dompap42% (283)3 997Kart
Spettmeis41% (275)1 459Kart
Kråke37% (251)2 194Kart
Granmeis33% (222)1 655Kart
Bjørkefink32% (214)5 996Kart
Svartmeis30% (206)1 505Kart
Bokfink27% (184)1 874Kart
Flaggspett24% (165)488Kart
Grønnsisik20% (136)2 446Kart
Løvmeis18% (121)733Kart
Gråsisik17% (119)2 114Kart
Nøtteskrike13% (91)504Kart
Gjerdesmett13% (87)215Kart
Gulspurv12% (83)826Kart
Spurvehauk10% (69)110Kart
Gråtrost9% (64)365Kart
Pilfink9% (62)508Kart
Havørn9% (60)193Kart
Munk8% (58)119Kart
Kjernebiter7% (50)309Kart
Toppmeis7% (48)172Kart
Stjertmeis6% (43)340Kart
Trekryper6% (43)103Kart
Katt6% (42)166Kart
Tyrkerdue6% (40)316Kart
Stær5% (38)264Kart
Ringdue4% (32)385Kart
Ekorn4% (30)127Kart
Sidensvans3% (25)506Kart
Gråmåke3% (24)382Kart
Ravn3% (24)99Kart
Rådyr3% (24)77Kart
Rødvingetrost3% (23)44Kart
Stillits3% (23)116Kart
Fuglekonge2% (16)40Kart
Gråhegre2% (15)105Kart
Fiskemåke1% (10)96Kart
Hønsehauk1% (9)11Kart
Stokkand1% (8)275Kart
Svartbak1% (8)67Kart
Kongeørn1% (8)11Kart
Jernspurv1% (8)13Kart
Kattugle1% (7)21Kart
Storskarv1% (7)59Kart
Bydue1% (7)50Kart
Brunsisik1% (7)24Kart
Gråspett0% (6)14Kart
Oter0% (5)8Kart
Grønnspett0% (5)13Kart
Hjort0% (5)17Kart
Rugde0% (4)6Kart
Siland0% (4)68Kart
Rødrev0% (4)8Kart
Krykkje0% (3)22Kart
Kaie0% (3)13Kart
Grankorsnebb0% (3)3Kart
Fossekall0% (3)8Kart
Knoppsvane0% (3)10Kart
Brunrotte0% (3)4Kart
Ærfugl0% (3)36Kart
Ringtrost0% (3)3Kart
Nøttekråke0% (3)4Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)8Kart
Due0% (2)7Kart
Alke0% (2)51Kart
Småskogmus0% (2)9Kart
Hubro0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Toppand0% (1)6Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Måker0% (1)8Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Furukorsnebb0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)3Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)17Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Mink0% (1)1Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)17Kart
Storspove0% (1)2Kart
Sjøorre0% (1)2Kart
Grevling0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Sangsvane0% (1)18Kart
Toppskarv0% (1)110Kart
Duefugler0% (1)2Kart
Markmus0% (1)7Kart
Polarsisik0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Varsler0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)3Kart