Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ålesund (Møre og Romsdal)

Det er til nå registrert totalt 90 752 individ og 103 arter fra 689 foringsplasser.

Alle områder»Møre og Romsdal»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (645)14 015Kart
Svarttrost88% (608)6 893Kart
Blåmeis81% (564)8 331Kart
Skjære72% (500)4 345Kart
Rødstrupe71% (494)2 107Kart
Gråspurv59% (409)13 994Kart
Grønnfink50% (350)7 274Kart
Dompap42% (296)4 337Kart
Spettmeis40% (280)1 526Kart
Kråke38% (265)2 417Kart
Granmeis33% (231)1 758Kart
Bjørkefink31% (217)6 033Kart
Svartmeis30% (211)1 614Kart
Bokfink27% (187)1 940Kart
Flaggspett24% (170)520Kart
Grønnsisik21% (145)2 759Kart
Løvmeis17% (121)754Kart
Gråsisik17% (121)2 134Kart
Nøtteskrike13% (92)521Kart
Gjerdesmett13% (91)225Kart
Gulspurv12% (86)854Kart
Spurvehauk10% (75)116Kart
Pilfink10% (69)564Kart
Gråtrost9% (65)368Kart
Havørn8% (61)207Kart
Munk8% (60)122Kart
Kjernebiter7% (53)333Kart
Katt7% (49)185Kart
Toppmeis6% (48)179Kart
Stjertmeis6% (45)354Kart
Trekryper6% (45)108Kart
Tyrkerdue6% (44)347Kart
Stær5% (40)284Kart
Ringdue5% (35)394Kart
Ekorn4% (30)134Kart
Rådyr4% (29)89Kart
Gråmåke3% (25)481Kart
Sidensvans3% (25)506Kart
Stillits3% (25)126Kart
Ravn3% (24)103Kart
Rødvingetrost3% (24)45Kart
Gråhegre2% (17)110Kart
Fuglekonge2% (16)41Kart
Fiskemåke1% (12)104Kart
Hønsehauk1% (9)11Kart
Storskarv1% (9)77Kart
Bydue1% (9)54Kart
Stokkand1% (8)275Kart
Svartbak1% (8)75Kart
Kongeørn1% (8)11Kart
Jernspurv1% (8)13Kart
Kattugle1% (7)21Kart
Brunsisik1% (7)24Kart
Oter0% (6)9Kart
Gråspett0% (6)14Kart
Grønnspett0% (5)13Kart
Hjort0% (5)17Kart
Rugde0% (4)6Kart
Siland0% (4)68Kart
Rødrev0% (4)8Kart
Krykkje0% (3)22Kart
Kaie0% (3)13Kart
Grankorsnebb0% (3)3Kart
Fossekall0% (3)8Kart
Knoppsvane0% (3)10Kart
Brunrotte0% (3)4Kart
Ærfugl0% (3)36Kart
Ringtrost0% (3)3Kart
Småskogmus0% (3)13Kart
Nøttekråke0% (3)4Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)8Kart
Due0% (2)7Kart
Alke0% (2)51Kart
Hubro0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Toppand0% (1)6Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Måker0% (1)8Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Furukorsnebb0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)3Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)17Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
Mink0% (1)1Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)17Kart
Storspove0% (1)2Kart
Sjøorre0% (1)2Kart
Grevling0% (1)1Kart
Grågås0% (1)2Kart
Sangsvane0% (1)18Kart
Toppskarv0% (1)110Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Duefugler0% (1)2Kart
Markmus0% (1)10Kart
Polarsisik0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Varsler0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)3Kart