Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rygge (Østfold)

Det er til nå registrert totalt 20174 individ og 67 arter fra 95 hager.

Alle områder»Østfold»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (91)2284
Blåmeis88% (84)1966
Skjære81% (77)1014
Svarttrost75% (72)661
Spettmeis73% (70)541
Gulspurv69% (66)2322
Rødstrupe68% (65)256
Pilfink66% (63)2463
Dompap54% (52)811
Flaggspett54% (52)255
Grønnfink51% (49)1320
Kråke40% (38)536
Svartmeis35% (34)238
Gråspurv30% (29)587
Ringdue30% (29)465
Nøtteskrike29% (28)184
Granmeis28% (27)128
Stillits28% (27)417
Spurvehauk25% (24)45
Bokfink25% (24)300
Gråsisik24% (23)1034
Ekorn23% (22)122
Grønnsisik23% (22)425
Bjørkefink21% (20)366
Kjernebiter20% (19)111
Løvmeis18% (18)135
Rådyr17% (17)92
Gråtrost15% (15)29
Kaie14% (14)271
Trekryper12% (12)33
Toppmeis11% (11)35
Fasan11% (11)78
Tyrkerdue11% (11)53
Gjerdesmett11% (11)18
Sidensvans10% (10)213
Katt7% (7)24
Gråmåke6% (6)22
Stær5% (5)58
Munk4% (4)16
Fiskemåke3% (3)3
Jernspurv3% (3)8
Svartspett3% (3)4
Hønsehauk2% (2)2
Fuglekonge2% (2)3
Måltrost2% (2)3
Ravn2% (2)2
Dvergspett2% (2)3
Vånd2% (2)2
Nøttekråke2% (2)5
Polarsisik2% (2)4
Varsler2% (2)2
Linerle1% (1)16
Stokkand1% (1)4
Kornkråke1% (1)125
Grankorsnebb1% (1)31
Rødvingetrost1% (1)13
Laksand1% (1)2
Orrfugl1% (1)1
Storskarv1% (1)3
Ærfugl1% (1)2
Alke1% (1)1
Ringtrost1% (1)1
Husmus1% (1)1
Småskogmus1% (1)1
Brunsisik1% (1)2
Dvergfalk1% (1)1
Duetrost1% (1)1