Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvam (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 14308 individ og 71 arter fra 76 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis98% (75)2960
Blåmeis92% (70)1324
Svarttrost77% (59)688
Skjære63% (48)495
Spettmeis63% (48)403
Rødstrupe63% (48)282
Dompap44% (34)397
Grønnfink38% (29)1509
Gråspurv35% (27)645
Granmeis34% (26)221
Løvmeis32% (25)225
Kråke31% (24)270
Gråsisik28% (22)604
Grønnsisik27% (21)1450
Nøtteskrike25% (19)83
Flaggspett21% (16)40
Bokfink18% (14)326
Svartmeis17% (13)98
Gulspurv15% (12)108
Stjertmeis14% (11)98
Gjerdesmett11% (9)24
Spurvehauk10% (8)22
Trekryper10% (8)27
Gråtrost7% (6)464
Gråmåke5% (4)201
Bjørkefink5% (4)150
Fiskemåke5% (4)127
Ekorn5% (4)16
Havørn5% (4)9
Sidensvans5% (4)336
Stillits5% (4)89
Kjernebiter5% (4)7
Brunsisik5% (4)258
Stær3% (3)53
Kattugle3% (3)3
Pilfink3% (3)58
Gråhegre2% (2)3
Hønsehauk2% (2)2
Munk2% (2)10
Toppmeis2% (2)7
Ravn2% (2)4
Rødvingetrost2% (2)4
Gråspett2% (2)3
Siland2% (2)4
Rødrev2% (2)4
Hare2% (2)8
Hjort2% (2)5
Snømus2% (2)4
Nøttekråke2% (2)2
Stokkand1% (1)72
Toppand1% (1)2
Svartbak1% (1)41
Jernspurv1% (1)1
Gransanger1% (1)1
Ringdue1% (1)3
Grønnspett1% (1)1
Kvinand1% (1)2
Røyskatt1% (1)2
Katt1% (1)1
Orrfugl1% (1)2
Grågås1% (1)2
Sangsvane1% (1)4
Brunrotte1% (1)18
Storskarv1% (1)1
Piggsvin1% (1)4
Småskogmus1% (1)2
Mår1% (1)7
Varsler1% (1)4
Hubro1% (1)1
Spurveugle1% (1)5
Hvitryggspett1% (1)2