Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvinnherad (Hordaland)

Det er til nå registrert totalt 10560 individ og 59 arter fra 77 hager.

Alle områder»Hordaland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (74)2279
Blåmeis90% (70)1133
Svarttrost85% (66)766
Rødstrupe81% (63)235
Skjære77% (60)709
Spettmeis58% (45)234
Grønnfink50% (39)1105
Granmeis36% (28)263
Dompap33% (26)341
Grønnsisik33% (26)647
Gråspurv32% (25)484
Nøtteskrike31% (24)125
Svartmeis29% (23)138
Løvmeis29% (23)236
Kråke27% (21)287
Bokfink23% (18)189
Gulspurv20% (16)183
Gråtrost18% (14)94
Flaggspett18% (14)28
Bjørkefink16% (13)284
Gjerdesmett15% (12)35
Gråsisik15% (12)239
Kjernebiter12% (10)62
Spurvehauk11% (9)20
Stillits10% (8)71
Munk6% (5)10
Pilfink6% (5)25
Rødvingetrost5% (4)11
Katt5% (4)8
Gråmåke3% (3)62
Hønsehauk3% (3)3
Fiskemåke3% (3)43
Fuglekonge3% (3)6
Toppmeis3% (3)6
Ekorn3% (3)3
Havørn3% (3)6
Brunsisik3% (3)32
Stær2% (2)12
Svartbak2% (2)29
Kongeørn2% (2)5
Ringdue2% (2)31
Måltrost2% (2)2
Ravn2% (2)8
Hjort2% (2)3
Trekryper2% (2)9
Stokkand1% (1)12
Måker1% (1)23
Kornkråke1% (1)1
Grønnspett1% (1)3
Dvergspett1% (1)1
Rådyr1% (1)3
Knoppsvane1% (1)2
Røyskatt1% (1)1
Sangsvane1% (1)4
Skjærpiplerke1% (1)1
Sidensvans1% (1)3
Småskogmus1% (1)2
Nøttekråke1% (1)1
Vandrefalk1% (1)2