Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kristiansand (Vest-Agder)

Det er til nå registrert totalt 38247 individ og 92 arter fra 305 hager.

Alle områder»Vest-Agder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (289)6989
Blåmeis91% (279)4330
Svarttrost84% (257)1861
Skjære78% (239)2057
Rødstrupe77% (236)976
Gråspurv59% (182)7004
Spettmeis47% (146)625
Grønnfink41% (128)2364
Dompap38% (116)1412
Kråke35% (109)747
Bokfink35% (107)1171
Ringdue32% (98)847
Flaggspett28% (86)185
Pilfink27% (84)1324
Bjørkefink26% (80)1799
Kjernebiter22% (69)317
Nøtteskrike20% (63)209
Grønnsisik17% (53)687
Gulspurv15% (47)428
Gråsisik15% (46)741
Gråtrost14% (45)163
Svartmeis14% (45)145
Spurvehauk9% (30)41
Gråmåke8% (27)233
Stillits8% (27)167
Ekorn8% (26)67
Gjerdesmett8% (25)48
Granmeis7% (23)53
Stær7% (22)209
Løvmeis6% (19)64
Sidensvans6% (19)191
Tyrkerdue5% (18)97
Munk4% (15)53
Trekryper4% (13)25
Jernspurv3% (12)15
Katt3% (11)32
Toppmeis3% (10)28
Bydue3% (10)61
Rådyr2% (9)32
Fiskemåke2% (8)59
Kaie2% (8)69
Grønnspett2% (8)10
Dvergspett2% (7)12
Brunrotte1% (6)10
Stokkand1% (5)60
Gråhegre1% (5)7
Ravn1% (5)7
Rødvingetrost1% (5)6
Hønsehauk1% (4)4
Svartbak1% (4)24
Knoppsvane1% (4)15
Kattugle0% (3)3
Laksand0% (3)4
Storskarv0% (3)32
Fuglekonge0% (2)2
Grankorsnebb0% (2)3
Måltrost0% (2)7
Kvinand0% (2)4
Ærfugl0% (2)19
Markmus0% (2)4
Nøttekråke0% (2)2
Spurveugle0% (2)2
Linerle0% (1)2
Kornkråke0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)18
Skogdue0% (1)4
Rugde0% (1)1
Due0% (1)1
Fossekall0% (1)1
Tårnseiler0% (1)1
Gråspett0% (1)1
Siland0% (1)5
Elg0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Snøspurv0% (1)20
Svartspett0% (1)1
Hjort0% (1)3
Grevling0% (1)2
Havørn0% (1)2
Fasan0% (1)1
Toppskarv0% (1)3
Trane0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Vånd0% (1)1
Bergirisk0% (1)4
Brunsisik0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Hubro0% (1)1
Lappugle0% (1)1