Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Aust-Agder

Det er til nå registrert totalt 98723 individ og 126 arter fra 682 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (652)21526
Blåmeis90% (616)12553
Skjære71% (491)4440
Svarttrost65% (449)3145
Rødstrupe60% (416)1586
Spettmeis57% (390)1945
Flaggspett50% (342)1113
Dompap49% (335)5135
Gråspurv41% (281)9595
Pilfink40% (275)4976
Grønnfink39% (267)6657
Nøtteskrike36% (248)1411
Kråke33% (230)2826
Bokfink25% (172)1829
Svartmeis24% (168)757
Bjørkefink23% (157)4162
Gulspurv22% (156)1742
Ringdue18% (125)1288
Granmeis16% (115)691
Gråsisik15% (104)1871
Kjernebiter14% (100)888
Grønnsisik14% (99)2030
Stillits13% (95)928
Spurvehauk13% (90)170
Toppmeis11% (80)248
Ekorn11% (79)236
Gråtrost10% (71)342
Sidensvans6% (46)1114
Gråmåke5% (38)464
Stær5% (38)274
Gjerdesmett5% (38)86
Trekryper5% (38)69
Rådyr4% (32)156
Katt3% (25)98
Løvmeis3% (24)103
Tyrkerdue3% (23)83
Munk3% (22)45
Ravn3% (21)219
Jernspurv2% (19)70
Grønnspett2% (17)29
Bydue2% (16)179
Fiskemåke2% (14)190
Kaie1% (13)151
Hønsehauk1% (12)13
Knoppsvane1% (11)61
Stokkand1% (10)349
Svartspett1% (10)15
Stjertmeis1% (9)75
Gråspett1% (9)13
Varsler1% (9)10
Rødvingetrost1% (8)186
Linerle1% (7)27
Gråhegre1% (7)8
Fuglekonge1% (7)12
Svartbak0% (6)24
Dvergspett0% (6)8
Spurveugle0% (6)6
Musvåk0% (5)8
Kattugle0% (5)5
Svarthvit fluesnapper0% (5)13
Fossekall0% (5)8
Brunsisik0% (5)25
Måltrost0% (4)8
Due0% (4)34
Grevling0% (4)6
Storskarv0% (4)6
Låvesvale0% (3)59
Tårnseiler0% (3)26
Røyskatt0% (3)3
Orrfugl0% (3)37
Grågås0% (3)5
Sangsvane0% (3)16
Brunrotte0% (3)11
Markmus0% (3)7
Nøttekråke0% (3)23
Rødstjert0% (3)7
Toppand0% (2)8
Furukorsnebb0% (2)5
Grankorsnebb0% (2)9
Rugde0% (2)2
Sothøne0% (2)4
Havørn0% (2)3
Fasan0% (2)2
Ærfugl0% (2)18
Husmus0% (2)3
Småskogmus0% (2)6
Bergirisk0% (2)6
Konglebit0% (2)14
Hærfugl0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Krattspissmus0% (2)3
Taksvale0% (1)4
Vipe0% (1)2
Krikkand0% (1)1
Tjeld0% (1)1
Kongeørn0% (1)1
Hettemåke0% (1)3
Sivspurv0% (1)1
Kanadagås0% (1)1
Løvsanger0% (1)2
Kvinand0% (1)1
Siland0% (1)2
Elg0% (1)2
Mink0% (1)1
Snøspurv0% (1)4
Hjort0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)5
Trane0% (1)2
Alke0% (1)23
Vintererle0% (1)2
Duefamilien0% (1)2
Tårnfalk0% (1)1
Lavskrike0% (1)4
Vånd0% (1)5
Vandrefalk0% (1)2
Hortulan0% (1)1
Polarsisik0% (1)11
Rosenfink0% (1)7
Møller0% (1)1
Svartstrupe0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Hubro0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Nattravn0% (1)1
Vendehals0% (1)1
Mellomskarv0% (1)2