Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 188 213 individ og 164 arter fra 1 501 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Gråspurv48% (722)29 450Kart
Kjøttmeis89% (1 343)28 463Kart
Grønnfink53% (803)22 347Kart
Dompap54% (812)12 967Kart
Sidensvans19% (291)12 865Kart
Skjære72% (1 082)12 549Kart
Gråsisik28% (421)10 027Kart
Granmeis51% (774)9 165Kart
Kråke41% (621)8 884Kart
Blåmeis46% (695)5 164Kart
Bydue3% (58)3 145Kart
Krykkje0% (4)3 019Kart
Snøspurv1% (25)2 831Kart
Gråtrost10% (156)2 683Kart
Ærfugl1% (18)2 648Kart
Gulspurv7% (118)2 514Kart
Gråmåke2% (37)2 109Kart
Nøtteskrike17% (268)1 353Kart
Ekorn14% (217)1 104Kart
Bjørkefink4% (68)1 082Kart
Pilfink6% (104)1 051Kart
Svarttrost15% (230)868Kart
Polarsisik5% (89)827Kart
Fjæreplytt0% (7)676Kart
Svartbak1% (20)591Kart
Ravn5% (82)588Kart
Stokkand1% (24)534Kart
Havørn6% (101)527Kart
Grønnsisik3% (53)498Kart
Lappmeis4% (61)440Kart
Storskarv1% (17)347Kart
Siland0% (13)312Kart
Bokfink4% (62)299Kart
Fiskemåke0% (15)275Kart
Lirype1% (16)270Kart
Gråhegre1% (16)269Kart
Flaggspett8% (132)266Kart
Toppskarv0% (5)251Kart
Elg3% (49)242Kart
Hare4% (68)220Kart
Konglebit2% (33)205Kart
Grågås0% (6)200Kart
Havelle0% (10)190Kart
Rødvingetrost1% (17)183Kart
Katt3% (55)169Kart
Brunnakke0% (3)158Kart
Spurvehauk5% (81)156Kart
Svartmeis1% (29)144Kart
Laksand0% (11)139Kart
Sangsvane0% (8)131Kart
Trekryper2% (35)126Kart
Rådyr0% (15)125Kart
Rødrev3% (56)122Kart
Ringdue1% (16)117Kart
Vånd0% (11)101Kart
Rødstrupe1% (21)97Kart
Lavskrike1% (26)93Kart
Brunsisik0% (9)93Kart
Orrfugl1% (18)89Kart
Tjeld0% (7)82Kart
Fuglekonge0% (7)78Kart
Bergirisk0% (6)72Kart
Grankorsnebb0% (9)69Kart
Alke0% (4)65Kart
Svartand0% (2)60Kart
Kongeørn1% (16)58Kart
Hønsehauk1% (18)54Kart
Røyskatt1% (27)49Kart
Linerle0% (6)47Kart
Sjøorre0% (3)45Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Markmus0% (15)45Kart
Munk1% (26)44Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)40Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Haukugle0% (14)40Kart
Stær0% (12)38Kart
Stjertmeis0% (6)35Kart
Låvesvale0% (2)32Kart
Teist0% (8)31Kart
Jernspurv0% (3)30Kart
Dvergspett1% (18)30Kart
Løvsanger0% (3)28Kart
Storspove0% (5)28Kart
Kjernebiter0% (13)27Kart
Husmus0% (8)26Kart
Fjellrype0% (3)25Kart
Gråspett0% (7)24Kart
Hettemåke0% (3)23Kart
Bergand0% (2)22Kart
Rødmus0% (4)22Kart
Oter0% (13)21Kart
Perleugle0% (10)21Kart
Kaie0% (1)20Kart
And0% (1)20Kart
Sandlo0% (1)20Kart
Måltrost0% (2)19Kart
Ringtrost0% (14)19Kart
Småskogmus0% (2)19Kart
Gransanger0% (4)17Kart
Rype0% (1)17Kart
Krattspissmus0% (5)17Kart
Lomvi0% (1)14Kart
Fjellvåk0% (3)14Kart
Fossekall0% (5)13Kart
Dvergfalk0% (6)12Kart
Heipiplerke0% (1)10Kart
Sivsanger0% (1)10Kart
Rødnebbterne0% (1)10Kart
Smålom0% (1)10Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Tretåspett0% (9)10Kart
Toppand0% (3)9Kart
Furukorsnebb0% (2)9Kart
Varsler0% (5)9Kart
Rødstilk0% (1)8Kart
Makrellterne0% (1)8Kart
Spettmeis0% (3)7Kart
Småspove0% (2)7Kart
Jordugle0% (3)7Kart
Gjøk0% (4)6Kart
Heilo0% (1)6Kart
Tyrkerdue0% (3)6Kart
Rugde0% (2)5Kart
Stillits0% (3)5Kart
Spurveugle0% (5)5Kart
Enkeltbekkasin0% (1)4Kart
Kattugle0% (1)4Kart
Kvinand0% (2)4Kart
Blåstrupe0% (3)4Kart
Hjort0% (1)4Kart
Tyvjo0% (1)4Kart
Jaktfalk0% (4)4Kart
Rødstjert0% (4)4Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Fjellmarkmus0% (1)3Kart
Måker0% (1)2Kart
Buskskvett0% (1)2Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Toppmeis0% (1)2Kart
Mink0% (2)2Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Gjerdesmett0% (2)2Kart
Gråsidemus0% (1)2Kart
Mår0% (1)2Kart
Vaktel0% (1)2Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
Storlom0% (1)1Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)1Kart
Havsule0% (1)1Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Aftenfalk0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Slagugle0% (1)1Kart
Svartryggerle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart