Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oppland

Det er til nå registrert totalt 325973 individ og 141 arter fra 2135 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (1998)39528
Blåmeis85% (1823)28426
Skjære74% (1596)18099
Dompap73% (1567)37796
Spettmeis65% (1391)7442
Flaggspett51% (1109)3588
Grønnfink49% (1066)25700
Gråsisik46% (987)30068
Pilfink46% (986)27879
Gulspurv45% (968)27338
Granmeis42% (899)9176
Svartmeis39% (833)7193
Ekorn32% (699)3024
Nøtteskrike27% (586)3299
Gråspurv24% (521)9072
Kråke23% (508)6495
Grønnsisik16% (350)5314
Stillits16% (349)5210
Spurvehauk11% (241)478
Toppmeis10% (226)917
Svarttrost10% (220)960
Kjernebiter9% (196)964
Bokfink9% (193)2710
Sidensvans8% (172)5347
Gråtrost7% (154)1346
Kaie6% (147)3502
Rådyr6% (147)901
Bjørkefink6% (142)1823
Stjertmeis5% (121)961
Trekryper5% (121)248
Løvmeis5% (114)610
Rødstrupe4% (103)319
Katt4% (93)419
Bydue4% (93)3366
Gråspett3% (83)159
Lavskrike3% (73)355
Rødrev2% (60)96
Ravn2% (56)196
Grønnspett2% (52)112
Elg2% (50)175
Spurveugle1% (41)54
Hare1% (35)72
Polarsisik1% (35)199
Ringdue1% (33)216
Tyrkerdue1% (32)131
Nøttekråke1% (31)76
Hønsehauk1% (30)46
Grankorsnebb1% (30)208
Brunsisik1% (29)296
Orrfugl1% (26)363
Svartspett1% (22)56
Markmus1% (22)79
Varsler1% (22)38
Husmus0% (21)109
Stær0% (20)484
Jernspurv0% (19)167
Fuglekonge0% (18)46
Kornkråke0% (16)712
Linerle0% (15)130
Røyskatt0% (14)15
Gjerdesmett0% (14)22
Mår0% (14)22
Munk0% (13)22
Dvergspett0% (12)12
Fossekall0% (11)34
Rødvingetrost0% (11)33
Kongeørn0% (10)24
Perleugle0% (10)14
Kattugle0% (9)12
Snømus0% (9)11
Grevling0% (8)12
Storfugl0% (8)12
Haukugle0% (8)14
Stokkand0% (7)100
Svarthvit fluesnapper0% (7)15
Sangsvane0% (6)80
Småskogmus0% (6)23
Storskogmus0% (6)10
Måltrost0% (5)90
Konglebit0% (5)57
Duetrost0% (5)11
Tretåspett0% (5)6
Hjort0% (4)42
Dvergfalk0% (4)6
Lirype0% (4)41
Gråhegre0% (3)3
Fiskemåke0% (3)6
Musvåk0% (3)3
Skogdue0% (3)9
Løvsanger0% (3)17
Kvinand0% (3)8
Knoppsvane0% (3)10
Trane0% (3)198
Tårnfalk0% (3)3
Jaktfalk0% (3)4
Rødstjert0% (3)4
Fjellrype0% (3)8
Låvesvale0% (2)112
Gråmåke0% (2)4
Båndkorsnebb0% (2)2
Furukorsnebb0% (2)3
Snøspurv0% (2)8
Grågås0% (2)420
Lomvi0% (2)108
Duefamilien0% (2)16
Fjellmarkmus0% (2)8
Klatremus0% (2)9
Tornirisk0% (2)3
Bergirisk0% (2)4
Vandrefalk0% (2)3
Hortulan0% (2)3
Jerpe0% (2)13
Svartkråke0% (2)2
Oter0% (1)1
Sanglerke0% (1)5
Buskskvett0% (1)2
Sivspurv0% (1)8
Trepiplerke0% (1)2
Kanadagås0% (1)10
Gjøk0% (1)4
Due0% (1)4
Laksand0% (1)11
Siland0% (1)4
Rype0% (1)12
Storspove0% (1)1
Sjøorre0% (1)7
Havørn0% (1)2
Fasan0% (1)1
Brunrotte0% (1)3
Islom0% (1)1
Horndykker0% (1)4
Toppskarv0% (1)43
Måker0% (1)4
Ringtrost0% (1)1
Gulerle0% (1)1
Steinskvett0% (1)3
Hubro0% (1)2
Snøugle0% (1)3
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)7
Svartflekktrost0% (1)2