Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold og Telemark

Det er til nå registrert totalt 579 577 individ og 167 arter fra 3 711 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (3 520)87 142Kart
Blåmeis87% (3 264)64 822Kart
Skjære77% (2 882)30 107Kart
Pilfink56% (2 091)64 794Kart
Gråspurv53% (1 995)64 128Kart
Spettmeis53% (1 990)9 934Kart
Gulspurv53% (1 971)44 069Kart
Flaggspett52% (1 944)6 504Kart
Svarttrost51% (1 929)10 161Kart
Rødstrupe51% (1 928)6 891Kart
Dompap47% (1 747)24 943Kart
Grønnfink45% (1 702)35 210Kart
Kråke33% (1 243)18 718Kart
Nøtteskrike25% (962)5 982Kart
Ekorn22% (823)3 289Kart
Granmeis21% (791)5 063Kart
Grønnsisik20% (778)13 053Kart
Svartmeis20% (750)4 829Kart
Bjørkefink19% (720)10 679Kart
Bokfink18% (700)5 626Kart
Stillits17% (639)6 831Kart
Gråsisik17% (636)10 119Kart
Spurvehauk15% (592)1 167Kart
Ringdue15% (579)6 722Kart
Kjernebiter14% (555)2 901Kart
Gråtrost10% (384)1 463Kart
Rådyr10% (384)2 059Kart
Løvmeis9% (341)1 611Kart
Bydue7% (288)5 947Kart
Toppmeis7% (265)1 034Kart
Katt6% (247)929Kart
Kaie6% (227)4 068Kart
Gråmåke6% (225)2 851Kart
Trekryper5% (201)497Kart
Gjerdesmett5% (186)368Kart
Sidensvans4% (179)4 231Kart
Stær2% (110)809Kart
Munk2% (100)307Kart
Ravn2% (97)499Kart
Fasan2% (92)316Kart
Tyrkerdue2% (91)424Kart
Fiskemåke2% (84)705Kart
Grønnspett2% (82)107Kart
Hønsehauk1% (68)110Kart
Gråspett1% (60)102Kart
Stjertmeis1% (58)390Kart
Rødrev1% (54)87Kart
Jernspurv1% (40)181Kart
Stokkand1% (38)1 554Kart
Kattugle1% (38)73Kart
Nøttekråke0% (37)61Kart
Spurveugle0% (37)40Kart
Musvåk0% (35)71Kart
Gråhegre0% (34)93Kart
Brunsisik0% (34)182Kart
Svartbak0% (32)137Kart
Fuglekonge0% (29)197Kart
Kornkråke0% (29)253Kart
Svartspett0% (29)40Kart
Grankorsnebb0% (27)141Kart
Markmus0% (27)76Kart
Dvergspett0% (23)119Kart
Knoppsvane0% (23)291Kart
Rødvingetrost0% (21)40Kart
Hare0% (21)34Kart
Brunrotte0% (21)33Kart
Storskarv0% (20)197Kart
Lavskrike0% (20)94Kart
Ærfugl0% (18)763Kart
Husmus0% (18)34Kart
Varsler0% (18)22Kart
Elg0% (17)37Kart
Linerle0% (16)68Kart
Kvinand0% (15)585Kart
Grevling0% (15)31Kart
Måltrost0% (13)44Kart
Siland0% (13)204Kart
Småskogmus0% (13)25Kart
Polarsisik0% (13)36Kart
Sangsvane0% (11)158Kart
Fossekall0% (10)13Kart
Duefamilien0% (10)36Kart
Klatremus0% (10)15Kart
Måker0% (9)41Kart
Vandrefalk0% (9)12Kart
Toppand0% (8)78Kart
Kongeørn0% (8)13Kart
Perleugle0% (8)10Kart
Skogdue0% (7)19Kart
Orrfugl0% (7)55Kart
Furukorsnebb0% (6)17Kart
Due0% (6)22Kart
Røyskatt0% (6)6Kart
Dvergfalk0% (6)6Kart
Kanadagås0% (5)100Kart
Laksand0% (5)25Kart
Hjort0% (5)16Kart
Duetrost0% (5)6Kart
Haukugle0% (5)5Kart
Vipe0% (4)16Kart
Sivspurv0% (4)15Kart
Havørn0% (4)5Kart
Grågås0% (4)43Kart
Ringtrost0% (4)4Kart
Storskogmus0% (4)9Kart
Vånd0% (4)6Kart
Snømus0% (4)4Kart
Mår0% (4)6Kart
Bergirisk0% (4)30Kart
Konglebit0% (4)30Kart
Rødstjert0% (4)6Kart
Fjellvåk0% (4)5Kart
Tretåspett0% (4)5Kart
Låvesvale0% (3)18Kart
Makrellterne0% (3)15Kart
Hettemåke0% (3)36Kart
Mink0% (3)4Kart
Snøspurv0% (3)97Kart
Toppskarv0% (3)7Kart
Svartand0% (3)10Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Tornirisk0% (3)9Kart
Lirype0% (3)3Kart
Hvithodespurv0% (3)4Kart
Dvergdykker0% (2)11Kart
Sothøne0% (2)9Kart
Svarthvit fluesnapper0% (2)5Kart
And0% (2)16Kart
Toppdykker0% (2)4Kart
Sjøorre0% (2)15Kart
Hvitkinngås0% (2)4Kart
Gravand0% (2)10Kart
Trane0% (2)4Kart
Lomvi0% (2)2Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Steinskvett0% (2)2Kart
Gråfluesnapper0% (2)3Kart
Skjeggmeis0% (2)2Kart
Fjellrype0% (2)20Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)2Kart
Rugde0% (1)5Kart
Tårnseiler0% (1)2Kart
Lappspurv0% (1)1Kart
Svane0% (1)16Kart
Lappfiskand0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Teist0% (1)1Kart
Rørsanger0% (1)4Kart
Spettefamilien0% (1)2Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Møller0% (1)1Kart
Tornskate0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)3Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Rørdrum0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart