Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold og Telemark

Det er til nå registrert totalt 542 846 individ og 167 arter fra 3 530 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (3 345)82 016Kart
Blåmeis87% (3 100)61 132Kart
Skjære77% (2 741)28 066Kart
Pilfink56% (1 989)61 053Kart
Gråspurv53% (1 895)59 745Kart
Spettmeis53% (1 874)9 303Kart
Rødstrupe52% (1 857)6 578Kart
Gulspurv52% (1 857)41 615Kart
Svarttrost51% (1 822)9 380Kart
Flaggspett51% (1 809)5 965Kart
Dompap46% (1 647)23 404Kart
Grønnfink45% (1 609)33 076Kart
Kråke33% (1 175)16 334Kart
Nøtteskrike25% (914)5 619Kart
Granmeis21% (743)4 767Kart
Ekorn21% (743)2 939Kart
Grønnsisik20% (721)12 073Kart
Svartmeis19% (696)4 496Kart
Bjørkefink19% (686)10 243Kart
Bokfink19% (673)5 447Kart
Gråsisik17% (612)9 794Kart
Stillits16% (590)6 271Kart
Ringdue15% (555)6 267Kart
Spurvehauk15% (554)1 079Kart
Kjernebiter14% (520)2 683Kart
Gråtrost10% (373)1 415Kart
Rådyr9% (341)1 751Kart
Løvmeis9% (323)1 515Kart
Bydue7% (277)5 581Kart
Toppmeis7% (256)1 004Kart
Katt6% (230)824Kart
Kaie6% (214)3 846Kart
Gråmåke6% (212)2 615Kart
Trekryper5% (191)468Kart
Gjerdesmett5% (180)319Kart
Sidensvans4% (171)4 094Kart
Stær2% (105)774Kart
Munk2% (95)302Kart
Ravn2% (89)468Kart
Fasan2% (88)306Kart
Tyrkerdue2% (85)391Kart
Fiskemåke2% (81)652Kart
Grønnspett2% (74)96Kart
Hønsehauk1% (63)99Kart
Gråspett1% (56)95Kart
Stjertmeis1% (55)363Kart
Rødrev1% (51)82Kart
Jernspurv1% (38)178Kart
Kattugle1% (38)71Kart
Stokkand1% (36)1 338Kart
Musvåk0% (34)65Kart
Nøttekråke0% (34)58Kart
Gråhegre0% (32)88Kart
Brunsisik0% (32)165Kart
Svartbak0% (30)131Kart
Spurveugle0% (30)31Kart
Fuglekonge0% (26)193Kart
Svartspett0% (25)34Kart
Kornkråke0% (24)222Kart
Grankorsnebb0% (24)133Kart
Knoppsvane0% (23)281Kart
Markmus0% (23)61Kart
Dvergspett0% (22)118Kart
Rødvingetrost0% (21)40Kart
Storskarv0% (19)178Kart
Hare0% (18)28Kart
Brunrotte0% (18)29Kart
Lavskrike0% (18)85Kart
Husmus0% (17)32Kart
Varsler0% (17)21Kart
Linerle0% (16)68Kart
Ærfugl0% (16)741Kart
Kvinand0% (14)576Kart
Elg0% (14)26Kart
Måltrost0% (13)44Kart
Grevling0% (13)29Kart
Småskogmus0% (13)25Kart
Polarsisik0% (13)36Kart
Siland0% (12)196Kart
Sangsvane0% (11)153Kart
Måker0% (9)41Kart
Fossekall0% (9)12Kart
Klatremus0% (9)14Kart
Toppand0% (8)72Kart
Kongeørn0% (8)12Kart
Duefamilien0% (8)31Kart
Vandrefalk0% (8)10Kart
Perleugle0% (8)10Kart
Due0% (6)22Kart
Furukorsnebb0% (5)15Kart
Skogdue0% (5)17Kart
Kanadagås0% (5)100Kart
Laksand0% (5)25Kart
Røyskatt0% (5)5Kart
Orrfugl0% (5)38Kart
Hjort0% (5)16Kart
Duetrost0% (5)6Kart
Haukugle0% (5)5Kart
Vipe0% (4)16Kart
Sivspurv0% (4)15Kart
Havørn0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)4Kart
Storskogmus0% (4)9Kart
Vånd0% (4)6Kart
Snømus0% (4)4Kart
Mår0% (4)6Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Konglebit0% (4)30Kart
Rødstjert0% (4)6Kart
Fjellvåk0% (4)4Kart
Låvesvale0% (3)18Kart
Makrellterne0% (3)15Kart
Hettemåke0% (3)36Kart
Mink0% (3)4Kart
Snøspurv0% (3)97Kart
Grågås0% (3)18Kart
Toppskarv0% (3)7Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Lirype0% (3)3Kart
Tretåspett0% (3)4Kart
Hvithodespurv0% (3)4Kart
Dvergdykker0% (2)11Kart
Sothøne0% (2)9Kart
Svarthvit fluesnapper0% (2)5Kart
And0% (2)16Kart
Toppdykker0% (2)4Kart
Hvitkinngås0% (2)4Kart
Gravand0% (2)10Kart
Svartand0% (2)8Kart
Trane0% (2)4Kart
Lomvi0% (2)2Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Tornirisk0% (2)4Kart
Bergirisk0% (2)11Kart
Steinskvett0% (2)2Kart
Gråfluesnapper0% (2)3Kart
Skjeggmeis0% (2)2Kart
Fjellrype0% (2)16Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)2Kart
Rugde0% (1)5Kart
Tårnseiler0% (1)2Kart
Lappspurv0% (1)1Kart
Svane0% (1)16Kart
Sjøorre0% (1)14Kart
Lappfiskand0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Teist0% (1)1Kart
Rørsanger0% (1)4Kart
Spettefamilien0% (1)2Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Møller0% (1)1Kart
Tornskate0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)3Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Rørdrum0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart