Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold og Telemark

Det er til nå registrert totalt 589 185 individ og 169 arter fra 3 743 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (3 548)88 473Kart
Blåmeis88% (3 294)65 813Kart
Skjære77% (2 911)30 647Kart
Pilfink56% (2 111)65 673Kart
Gråspurv53% (2 014)65 356Kart
Spettmeis53% (2 011)10 131Kart
Gulspurv53% (2 004)44 908Kart
Flaggspett52% (1 972)6 652Kart
Svarttrost52% (1 959)10 378Kart
Rødstrupe51% (1 942)6 983Kart
Dompap47% (1 774)25 365Kart
Grønnfink46% (1 723)35 661Kart
Kråke33% (1 259)18 968Kart
Nøtteskrike26% (974)6 126Kart
Ekorn22% (833)3 371Kart
Granmeis21% (805)5 202Kart
Grønnsisik21% (796)13 450Kart
Svartmeis20% (762)4 881Kart
Bjørkefink19% (734)10 813Kart
Bokfink18% (711)5 725Kart
Stillits17% (648)6 990Kart
Gråsisik17% (643)10 288Kart
Spurvehauk16% (602)1 191Kart
Ringdue15% (584)6 772Kart
Kjernebiter15% (563)2 949Kart
Rådyr10% (397)2 142Kart
Gråtrost10% (388)1 475Kart
Løvmeis9% (340)1 583Kart
Bydue7% (290)6 043Kart
Toppmeis7% (269)1 050Kart
Katt6% (252)956Kart
Gråmåke6% (230)2 915Kart
Kaie6% (229)4 092Kart
Trekryper5% (204)508Kart
Gjerdesmett5% (188)374Kart
Sidensvans4% (182)4 244Kart
Stær3% (113)817Kart
Munk2% (103)314Kart
Ravn2% (98)503Kart
Fasan2% (92)318Kart
Tyrkerdue2% (91)427Kart
Fiskemåke2% (85)717Kart
Grønnspett2% (84)109Kart
Hønsehauk1% (71)113Kart
Gråspett1% (62)105Kart
Stjertmeis1% (58)390Kart
Rødrev1% (56)90Kart
Jernspurv1% (40)181Kart
Spurveugle1% (40)43Kart
Stokkand1% (39)1 591Kart
Kattugle1% (39)76Kart
Nøttekråke0% (37)66Kart
Musvåk0% (35)71Kart
Brunsisik0% (35)194Kart
Gråhegre0% (34)93Kart
Svartbak0% (32)139Kart
Fuglekonge0% (29)197Kart
Kornkråke0% (29)253Kart
Svartspett0% (29)41Kart
Grankorsnebb0% (27)141Kart
Markmus0% (27)77Kart
Dvergspett0% (23)119Kart
Knoppsvane0% (23)295Kart
Brunrotte0% (23)35Kart
Rødvingetrost0% (22)42Kart
Hare0% (21)34Kart
Storskarv0% (20)202Kart
Lavskrike0% (20)94Kart
Husmus0% (19)35Kart
Linerle0% (18)70Kart
Ærfugl0% (18)778Kart
Varsler0% (18)22Kart
Elg0% (17)39Kart
Kvinand0% (15)610Kart
Grevling0% (15)31Kart
Måltrost0% (13)44Kart
Siland0% (13)211Kart
Småskogmus0% (13)25Kart
Polarsisik0% (13)38Kart
Sangsvane0% (11)158Kart
Fossekall0% (10)13Kart
Duefamilien0% (10)36Kart
Klatremus0% (10)15Kart
Måker0% (9)41Kart
Skogdue0% (9)22Kart
Vandrefalk0% (9)12Kart
Toppand0% (8)78Kart
Kongeørn0% (8)13Kart
Perleugle0% (8)10Kart
Furukorsnebb0% (7)25Kart
Røyskatt0% (7)7Kart
Orrfugl0% (7)55Kart
Due0% (6)22Kart
Dvergfalk0% (6)6Kart
Kanadagås0% (5)100Kart
Laksand0% (5)27Kart
Hjort0% (5)16Kart
Ringtrost0% (5)5Kart
Duetrost0% (5)6Kart
Haukugle0% (5)5Kart
Tretåspett0% (5)6Kart
Vipe0% (4)16Kart
Sivspurv0% (4)15Kart
Snøspurv0% (4)98Kart
Havørn0% (4)5Kart
Grågås0% (4)43Kart
Tårnfalk0% (4)7Kart
Storskogmus0% (4)9Kart
Vånd0% (4)6Kart
Snømus0% (4)4Kart
Mår0% (4)6Kart
Bergirisk0% (4)30Kart
Konglebit0% (4)30Kart
Rødstjert0% (4)6Kart
Fjellvåk0% (4)5Kart
Låvesvale0% (3)18Kart
Makrellterne0% (3)15Kart
Hettemåke0% (3)36Kart
Mink0% (3)4Kart
Toppskarv0% (3)7Kart
Svartand0% (3)10Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Lirype0% (3)3Kart
Hvithodespurv0% (3)4Kart
Dvergdykker0% (2)13Kart
Sothøne0% (2)9Kart
Svarthvit fluesnapper0% (2)5Kart
Løvsanger0% (2)2Kart
And0% (2)16Kart
Toppdykker0% (2)4Kart
Sjøorre0% (2)16Kart
Hvitkinngås0% (2)4Kart
Gravand0% (2)10Kart
Trane0% (2)4Kart
Lomvi0% (2)2Kart
Tornirisk0% (2)4Kart
Steinskvett0% (2)2Kart
Gråfluesnapper0% (2)3Kart
Skjeggmeis0% (2)2Kart
Fjellrype0% (2)20Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Isfugl0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)2Kart
Rugde0% (1)5Kart
Tårnseiler0% (1)2Kart
Lappspurv0% (1)1Kart
Svane0% (1)16Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Lappfiskand0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Teist0% (1)1Kart
Rørsanger0% (1)4Kart
Spettefamilien0% (1)2Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Møller0% (1)1Kart
Tornskate0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)3Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Rørdrum0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart