Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold og Telemark

Det er til nå registrert totalt 456061 individ og 163 arter fra 3005 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (2849)69125
Blåmeis87% (2635)51129
Skjære77% (2325)22679
Pilfink56% (1686)50838
Gulspurv53% (1602)36531
Gråspurv53% (1594)48396
Spettmeis51% (1560)7602
Svarttrost50% (1527)7499
Rødstrupe50% (1519)5197
Flaggspett50% (1507)4803
Dompap49% (1481)20947
Grønnfink45% (1380)28580
Kråke33% (1001)13826
Nøtteskrike25% (778)4656
Grønnsisik21% (654)10810
Granmeis21% (635)4071
Svartmeis20% (622)3975
Bokfink19% (581)4759
Bjørkefink19% (577)8812
Gråsisik19% (572)9251
Ekorn18% (547)2007
Ringdue15% (479)5229
Spurvehauk15% (464)859
Stillits15% (459)4596
Kjernebiter15% (456)2361
Gråtrost10% (321)1226
Løvmeis9% (299)1366
Toppmeis7% (237)920
Rådyr7% (231)1177
Bydue7% (230)4124
Kaie6% (184)3244
Gråmåke5% (172)2066
Katt5% (172)582
Trekryper5% (162)404
Sidensvans5% (156)3802
Gjerdesmett3% (117)213
Tyrkerdue2% (83)356
Stær2% (82)653
Fiskemåke2% (72)541
Ravn2% (70)333
Fasan2% (70)259
Munk2% (69)255
Grønnspett1% (60)78
Hønsehauk1% (51)75
Stjertmeis1% (47)299
Gråspett1% (47)79
Rødrev1% (37)62
Kattugle1% (34)58
Nøttekråke1% (33)50
Jernspurv1% (32)160
Brunsisik1% (32)165
Stokkand0% (29)1029
Spurveugle0% (27)28
Musvåk0% (26)50
Fuglekonge0% (24)190
Svartspett0% (21)29
Gråhegre0% (20)44
Svartbak0% (20)97
Kornkråke0% (20)198
Rødvingetrost0% (20)39
Knoppsvane0% (20)230
Grankorsnebb0% (19)115
Storskarv0% (18)125
Dvergspett0% (17)107
Varsler0% (15)19
Linerle0% (14)61
Kvinand0% (14)515
Ærfugl0% (14)682
Lavskrike0% (14)70
Elg0% (13)24
Polarsisik0% (13)36
Måltrost0% (11)36
Siland0% (11)144
Grevling0% (11)20
Husmus0% (11)14
Hare0% (10)17
Brunrotte0% (10)13
Markmus0% (10)22
Måker0% (9)41
Sangsvane0% (9)124
Duefamilien0% (8)31
Småskogmus0% (8)17
Toppand0% (7)62
Fossekall0% (7)9
Perleugle0% (7)7
Skogdue0% (6)18
Due0% (6)22
Vandrefalk0% (6)7
Kongeørn0% (5)9
Laksand0% (5)21
Røyskatt0% (5)5
Hjort0% (5)16
Klatremus0% (5)7
Haukugle0% (5)5
Vipe0% (4)16
Furukorsnebb0% (4)7
Kanadagås0% (4)95
Orrfugl0% (4)36
Havørn0% (4)5
Dvergfalk0% (4)4
Konglebit0% (4)30
Rødstjert0% (4)6
Duetrost0% (4)5
Fjellvåk0% (4)4
Låvesvale0% (3)18
Makrellterne0% (3)15
Hettemåke0% (3)36
Sivspurv0% (3)13
Mink0% (3)4
Grågås0% (3)18
Ringtrost0% (3)3
Storskogmus0% (3)7
Tretåspett0% (3)4
Dvergdykker0% (2)6
Sothøne0% (2)9
Svarthvit fluesnapper0% (2)5
And0% (2)16
Snøspurv0% (2)91
Toppdykker0% (2)4
Toppskarv0% (2)6
Hvitkinngås0% (2)4
Gravand0% (2)10
Svartand0% (2)7
Trane0% (2)4
Lomvi0% (2)2
Alkekonge0% (2)4
Vånd0% (2)3
Snømus0% (2)2
Tornirisk0% (2)4
Bergirisk0% (2)11
Gråfluesnapper0% (2)3
Skjeggmeis0% (2)2
Lirype0% (2)2
Fjellrype0% (2)16
Hærfugl0% (2)2
Svartkråke0% (2)4
Hvithodespurv0% (2)3
Enkeltbekkasin0% (1)1
Tjeld0% (1)8
Sanglerke0% (1)1
Hagesanger0% (1)2
Rugde0% (1)5
Tårnseiler0% (1)2
Svane0% (1)16
Sjøorre0% (1)13
Lappfiskand0% (1)1
Alke0% (1)2
Teist0% (1)1
Rørsanger0% (1)4
Mår0% (1)2
Steinskvett0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)2
Møller0% (1)1
Tornskate0% (1)1
Vannrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Vendehals0% (1)2
Hvitryggspett0% (1)2
Rørdrum0% (1)1
Mandarinand0% (1)2