Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold og Telemark

Det er til nå registrert totalt 503 854 individ og 165 arter fra 3 307 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (3 145)76 405Kart
Blåmeis87% (2 901)56 854Kart
Skjære78% (2 584)25 691Kart
Pilfink56% (1 874)56 746Kart
Spettmeis53% (1 775)8 634Kart
Gulspurv53% (1 772)39 911Kart
Gråspurv53% (1 763)54 505Kart
Rødstrupe53% (1 759)6 113Kart
Svarttrost52% (1 736)8 744Kart
Flaggspett51% (1 705)5 474Kart
Dompap48% (1 595)22 358Kart
Grønnfink45% (1 512)31 092Kart
Kråke33% (1 098)15 128Kart
Nøtteskrike26% (870)5 238Kart
Granmeis20% (694)4 411Kart
Svartmeis20% (671)4 219Kart
Ekorn20% (670)2 554Kart
Grønnsisik20% (669)11 041Kart
Bokfink19% (629)5 144Kart
Gråsisik18% (599)9 597Kart
Bjørkefink17% (588)8 889Kart
Ringdue16% (534)5 925Kart
Stillits15% (524)5 206Kart
Spurvehauk15% (519)995Kart
Kjernebiter14% (489)2 485Kart
Gråtrost10% (357)1 327Kart
Løvmeis9% (316)1 502Kart
Rådyr9% (307)1 504Kart
Bydue7% (262)4 926Kart
Toppmeis7% (249)954Kart
Katt6% (206)718Kart
Kaie6% (204)3 501Kart
Gråmåke5% (198)2 284Kart
Trekryper5% (171)429Kart
Gjerdesmett4% (161)277Kart
Sidensvans4% (157)3 829Kart
Stær2% (97)740Kart
Munk2% (87)285Kart
Tyrkerdue2% (85)375Kart
Ravn2% (79)368Kart
Fasan2% (79)284Kart
Fiskemåke2% (75)606Kart
Grønnspett2% (67)88Kart
Hønsehauk1% (58)88Kart
Stjertmeis1% (50)325Kart
Gråspett1% (50)86Kart
Rødrev1% (45)74Kart
Jernspurv1% (36)174Kart
Kattugle1% (36)67Kart
Nøttekråke1% (34)55Kart
Stokkand0% (32)1 147Kart
Brunsisik0% (32)165Kart
Musvåk0% (31)59Kart
Gråhegre0% (30)76Kart
Spurveugle0% (29)30Kart
Svartbak0% (26)114Kart
Fuglekonge0% (25)192Kart
Kornkråke0% (23)211Kart
Svartspett0% (23)32Kart
Knoppsvane0% (22)259Kart
Grankorsnebb0% (21)117Kart
Rødvingetrost0% (21)40Kart
Dvergspett0% (20)110Kart
Storskarv0% (19)157Kart
Brunrotte0% (17)25Kart
Lavskrike0% (17)83Kart
Markmus0% (17)45Kart
Linerle0% (16)66Kart
Varsler0% (16)20Kart
Hare0% (15)25Kart
Ærfugl0% (15)710Kart
Husmus0% (15)27Kart
Kvinand0% (14)544Kart
Elg0% (14)26Kart
Polarsisik0% (13)36Kart
Måltrost0% (12)37Kart
Siland0% (12)174Kart
Småskogmus0% (12)24Kart
Grevling0% (11)22Kart
Sangsvane0% (10)143Kart
Måker0% (9)41Kart
Toppand0% (8)69Kart
Fossekall0% (8)10Kart
Duefamilien0% (8)31Kart
Skogdue0% (7)19Kart
Klatremus0% (7)12Kart
Perleugle0% (7)7Kart
Due0% (6)22Kart
Vandrefalk0% (6)7Kart
Kongeørn0% (5)9Kart
Laksand0% (5)25Kart
Røyskatt0% (5)5Kart
Orrfugl0% (5)38Kart
Hjort0% (5)16Kart
Duetrost0% (5)6Kart
Haukugle0% (5)5Kart
Vipe0% (4)16Kart
Furukorsnebb0% (4)7Kart
Kanadagås0% (4)95Kart
Havørn0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)4Kart
Konglebit0% (4)30Kart
Rødstjert0% (4)6Kart
Fjellvåk0% (4)4Kart
Låvesvale0% (3)18Kart
Makrellterne0% (3)15Kart
Hettemåke0% (3)36Kart
Sivspurv0% (3)13Kart
Mink0% (3)4Kart
Grågås0% (3)18Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Storskogmus0% (3)7Kart
Vånd0% (3)4Kart
Mår0% (3)4Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Lirype0% (3)3Kart
Tretåspett0% (3)4Kart
Dvergdykker0% (2)9Kart
Sothøne0% (2)9Kart
Svarthvit fluesnapper0% (2)5Kart
And0% (2)16Kart
Snøspurv0% (2)91Kart
Toppdykker0% (2)4Kart
Toppskarv0% (2)6Kart
Hvitkinngås0% (2)4Kart
Gravand0% (2)10Kart
Svartand0% (2)7Kart
Trane0% (2)4Kart
Lomvi0% (2)2Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Snømus0% (2)2Kart
Tornirisk0% (2)4Kart
Bergirisk0% (2)11Kart
Gråfluesnapper0% (2)3Kart
Skjeggmeis0% (2)2Kart
Fjellrype0% (2)16Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Hvithodespurv0% (2)3Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)2Kart
Rugde0% (1)5Kart
Tårnseiler0% (1)2Kart
Lappspurv0% (1)1Kart
Svane0% (1)16Kart
Sjøorre0% (1)14Kart
Lappfiskand0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Teist0% (1)1Kart
Rørsanger0% (1)4Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Møller0% (1)1Kart
Tornskate0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Hvitryggspett0% (1)3Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Rørdrum0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)2Kart