Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Finnmark

Det er til nå registrert totalt 42924 individ og 87 arter fra 451 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis89% (404)5283
Gråspurv69% (313)14386
Skjære66% (300)2330
Grønnfink53% (242)6104
Dompap46% (208)2574
Granmeis42% (191)1489
Kråke41% (189)1927
Blåmeis29% (131)600
Gråsisik27% (125)2014
Sidensvans16% (74)2328
Nøtteskrike15% (70)237
Pilfink11% (54)555
Lappmeis11% (52)385
Ekorn10% (48)219
Polarsisik9% (45)486
Flaggspett9% (41)68
Gråtrost7% (35)217
Hare5% (23)40
Rødrev4% (22)31
Ravn4% (19)65
Lavskrike3% (18)66
Svarttrost3% (17)69
Bydue3% (17)107
Bjørkefink2% (13)124
Gulspurv2% (13)275
Havørn2% (12)15
Spurvehauk2% (11)13
Konglebit2% (10)48
Elg1% (9)30
Bokfink1% (8)15
Snøspurv1% (7)115
Svartmeis1% (6)41
Katt1% (6)11
Grønnsisik1% (6)19
Haukugle1% (6)24
Varsler1% (5)9
Lirype1% (5)191
Munk0% (4)5
Svarthvit fluesnapper0% (4)5
Rødstrupe0% (3)3
Rødvingetrost0% (3)5
Gråspett0% (3)20
Rådyr0% (3)10
Rødstjert0% (3)3
Trekryper0% (3)4
Fjellrype0% (3)25
Tretåspett0% (3)4
Stokkand0% (2)27
Gråmåke0% (2)19
Stær0% (2)6
Oter0% (2)2
Stjertmeis0% (2)9
Spettmeis0% (2)6
Gjøk0% (2)2
Dvergspett0% (2)6
Røyskatt0% (2)2
Orrfugl0% (2)13
Teist0% (2)4
Markmus0% (2)2
Kjernebiter0% (2)2
Spurveugle0% (2)2
Linerle0% (1)2
Hønsehauk0% (1)1
Svartbak0% (1)9
Krikkand0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)2
Gransanger0% (1)1
Rugde0% (1)1
Ringdue0% (1)3
Måltrost0% (1)2
Løvsanger0% (1)3
Laksand0% (1)11
Storlom0% (1)1
Blåstrupe0% (1)1
Havsule0% (1)1
Storskarv0% (1)2
Ærfugl0% (1)160
Havelle0% (1)6
Tyrkerdue0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Stillits0% (1)3
Fjellmarkmus0% (1)3
Dvergfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Fjellvåk0% (1)9
Hvitryggspett0% (1)1
Svartryggerle0% (1)1