Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Finnmark

Det er til nå registrert totalt 40405 individ og 86 arter fra 436 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (388)4985
Gråspurv69% (303)13466
Skjære66% (290)2227
Grønnfink53% (232)5710
Dompap45% (200)2465
Granmeis41% (181)1387
Kråke40% (178)1799
Blåmeis28% (125)561
Gråsisik27% (118)1864
Nøtteskrike15% (69)226
Sidensvans15% (69)2276
Lappmeis11% (50)363
Pilfink10% (47)506
Ekorn10% (46)200
Polarsisik10% (45)439
Flaggspett8% (39)65
Gråtrost8% (35)217
Hare5% (23)38
Rødrev5% (22)28
Ravn4% (18)63
Bydue3% (17)105
Svarttrost3% (16)67
Lavskrike3% (16)63
Bjørkefink2% (13)124
Gulspurv2% (12)255
Havørn2% (11)13
Elg2% (9)29
Spurvehauk1% (8)10
Konglebit1% (8)28
Bokfink1% (7)14
Snøspurv1% (7)115
Svartmeis1% (6)41
Grønnsisik1% (6)19
Haukugle1% (6)22
Katt1% (5)10
Varsler1% (5)9
Lirype1% (5)191
Munk0% (4)5
Svarthvit fluesnapper0% (4)5
Rødstrupe0% (3)3
Rødvingetrost0% (3)5
Gråspett0% (3)20
Rådyr0% (3)9
Rødstjert0% (3)3
Trekryper0% (3)3
Fjellrype0% (3)25
Tretåspett0% (3)4
Stokkand0% (2)27
Stær0% (2)6
Stjertmeis0% (2)9
Spettmeis0% (2)6
Gjøk0% (2)2
Dvergspett0% (2)6
Røyskatt0% (2)2
Teist0% (2)4
Markmus0% (2)2
Kjernebiter0% (2)2
Linerle0% (1)2
Gråmåke0% (1)12
Hønsehauk0% (1)1
Svartbak0% (1)9
Krikkand0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)2
Gransanger0% (1)1
Rugde0% (1)1
Løvmeis0% (1)10
Ringdue0% (1)3
Måltrost0% (1)2
Løvsanger0% (1)3
Laksand0% (1)11
Storlom0% (1)1
Blåstrupe0% (1)1
Orrfugl0% (1)10
Havsule0% (1)1
Storskarv0% (1)2
Ærfugl0% (1)157
Havelle0% (1)6
Tyrkerdue0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Stillits0% (1)3
Fjellmarkmus0% (1)3
Dvergfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Fjellvåk0% (1)9
Spurveugle0% (1)1
Svartryggerle0% (1)1