Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nord-Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 223858 individ og 130 arter fra 1525 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (1432)31482
Blåmeis83% (1266)17712
Skjære72% (1107)10469
Dompap66% (1014)18546
Gulspurv66% (1011)36633
Grønnfink49% (760)16551
Granmeis42% (649)5402
Flaggspett40% (613)1672
Gråspurv40% (611)17155
Gråsisik35% (543)12373
Pilfink33% (517)12305
Spettmeis33% (509)1862
Svarttrost32% (501)1758
Kråke32% (490)5749
Svartmeis28% (432)2640
Nøtteskrike27% (424)2406
Grønnsisik23% (362)5984
Ekorn20% (311)1144
Spurvehauk13% (209)353
Bjørkefink13% (205)2603
Bokfink12% (198)1373
Kaie12% (191)4182
Løvmeis12% (186)1126
Rødstrupe12% (186)424
Toppmeis11% (172)711
Sidensvans10% (155)4186
Gråtrost8% (128)1117
Trekryper6% (105)223
Rådyr6% (96)407
Havørn6% (93)245
Kjernebiter6% (92)377
Katt5% (77)196
Stær4% (63)457
Ravn4% (62)275
Gråspett4% (62)82
Stillits3% (55)505
Gjerdesmett3% (49)76
Elg2% (43)141
Grønnspett2% (39)75
Lavskrike2% (33)123
Tyrkerdue1% (28)105
Gråmåke1% (27)326
Kongeørn1% (21)37
Hønsehauk1% (20)32
Nøttekråke1% (19)38
Brunsisik1% (19)86
Spurveugle1% (19)20
Fuglekonge1% (17)48
Ringdue1% (17)63
Munk1% (16)27
Rødrev1% (16)23
Sangsvane1% (16)175
Polarsisik1% (16)48
Stokkand0% (13)252
Fiskemåke0% (11)80
Stjertmeis0% (11)74
Jernspurv0% (10)12
Hare0% (10)11
Varsler0% (10)11
Kattugle0% (9)13
Rødvingetrost0% (9)62
Svartspett0% (9)13
Gråhegre0% (8)21
Siland0% (8)47
Røyskatt0% (8)10
Orrfugl0% (8)33
Bydue0% (8)182
Konglebit0% (7)50
Kornkråke0% (6)74
Grankorsnebb0% (6)44
Fossekall0% (6)7
Perleugle0% (6)6
Kvinand0% (5)28
Dvergspett0% (5)5
Snøspurv0% (5)73
Storskarv0% (4)17
Ærfugl0% (4)352
Markmus0% (4)12
Svartbak0% (3)11
Havelle0% (3)12
Husmus0% (3)7
Mår0% (3)3
Jerpe0% (3)4
Haukugle0% (3)3
Måker0% (2)17
Tjeld0% (2)8
Hettemåke0% (2)14
Kanadagås0% (2)14
Laksand0% (2)12
Storspove0% (2)4
Sjøorre0% (2)14
Fasan0% (2)3
Brunrotte0% (2)2
Trane0% (2)6
Småskogmus0% (2)2
Storskogmus0% (2)13
Klatremus0% (2)3
Dvergfalk0% (2)2
Storfugl0% (2)2
Tretåspett0% (2)3
Buskskvett0% (1)1
Hagesanger0% (1)4
Skogdue0% (1)2
Gjøk0% (1)1
Måltrost0% (1)1
Due0% (1)4
Løvsanger0% (1)7
Tårnseiler0% (1)3
Hjort0% (1)10
Gulnebblom0% (1)1
Toppskarv0% (1)7
Dobbeltbekkasin0% (1)1
Svarthalespove0% (1)9
Duefamilien0% (1)1
Tårnfalk0% (1)6
Vånd0% (1)1
Snømus0% (1)1
Bergirisk0% (1)6
Gulerle0% (1)2
Lappmeis0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Rødstrupesanger0% (1)1
Rødstjert0% (1)2
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)3
Hvitryggspett0% (1)1
Turteldue0% (1)1
Mongolturteldue0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1