Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sør-Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 348042 individ og 148 arter fra 2322 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (2136)42213
Blåmeis82% (1921)29651
Skjære71% (1665)16206
Dompap54% (1270)24618
Gulspurv49% (1146)35586
Grønnfink47% (1101)23179
Gråspurv46% (1087)38547
Gråsisik39% (919)29359
Granmeis37% (865)9445
Flaggspett36% (837)2411
Kråke34% (799)11800
Svarttrost30% (716)2984
Spettmeis29% (682)2855
Svartmeis28% (653)5643
Pilfink27% (634)12221
Grønnsisik25% (600)14244
Rødstrupe24% (559)1470
Nøtteskrike18% (440)2749
Ekorn18% (419)1809
Løvmeis16% (377)2413
Sidensvans14% (328)11394
Bokfink13% (312)3920
Bjørkefink11% (273)4283
Spurvehauk10% (253)434
Trekryper8% (201)501
Gråtrost8% (197)2176
Toppmeis7% (183)1043
Rådyr6% (152)656
Ringdue5% (135)827
Stær5% (121)1291
Kjernebiter5% (121)616
Gråspett4% (111)227
Gjerdesmett4% (106)202
Katt4% (105)326
Kaie4% (103)2171
Bydue4% (100)1820
Havørn3% (83)295
Gråmåke3% (82)982
Stjertmeis3% (80)683
Ravn2% (65)291
Stillits2% (64)390
Kornkråke2% (48)365
Hønsehauk1% (38)50
Munk1% (38)104
Grønnspett1% (35)47
Nøttekråke1% (35)80
Polarsisik1% (35)158
Varsler1% (35)48
Lavskrike1% (31)94
Tyrkerdue1% (30)134
Brunsisik1% (30)174
Elg1% (28)73
Rødrev1% (26)38
Fiskemåke1% (25)342
Rødvingetrost1% (25)149
Hare1% (25)38
Kongeørn0% (22)51
Dvergspett0% (22)41
Spurveugle0% (22)30
Kattugle0% (18)32
Grankorsnebb0% (18)93
Stokkand0% (17)468
Storskarv0% (17)136
Gråhegre0% (16)100
Jernspurv0% (13)19
Fuglekonge0% (13)78
Sangsvane0% (12)60
Svartbak0% (11)34
Orrfugl0% (11)123
Markmus0% (11)26
Svartspett0% (10)12
Hjort0% (9)72
Brunrotte0% (9)12
Dvergfalk0% (9)10
Kvinand0% (8)62
Ærfugl0% (8)175
Husmus0% (8)18
Fossekall0% (7)19
Siland0% (7)60
Tretåspett0% (7)7
Furukorsnebb0% (6)17
Måltrost0% (6)26
Snøspurv0% (6)17
Konglebit0% (6)30
Lirype0% (6)28
Haukugle0% (6)7
Hvitryggspett0% (6)9
Linerle0% (5)14
Svarthvit fluesnapper0% (5)10
Fasan0% (5)20
Vånd0% (5)16
Snømus0% (5)5
Mår0% (5)5
Grevling0% (4)4
Hornugle0% (4)4
Perleugle0% (4)5
Oter0% (3)6
Musvåk0% (3)4
Brunnakke0% (3)19
Gransanger0% (3)6
Ringtrost0% (3)4
Krattspissmus0% (3)4
Enkeltbekkasin0% (2)3
Skogdue0% (2)11
Knoppsvane0% (2)28
Storspove0% (2)3
Havelle0% (2)16
Alke0% (2)7
Småskogmus0% (2)6
Storskogmus0% (2)2
Klatremus0% (2)5
Bergirisk0% (2)5
Fjellrype0% (2)3
Hubro0% (2)2
Svartstrupetrost0% (2)2
Låvesvale0% (1)1
Vipe0% (1)6
Krykkje0% (1)1
Måker0% (1)2
Tjeld0% (1)8
Rødstilk0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)2
Rugde0% (1)1
Løvsanger0% (1)1
Laksand0% (1)2
Mink0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Grågås0% (1)28
Islom0% (1)2
Toppskarv0% (1)5
Trane0% (1)15
Steinvender0% (1)15
Polarmåke0% (1)2
Teist0% (1)5
Duefamilien0% (1)2
Tårnfalk0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)2
Gulerle0% (1)4
Lappmeis0% (1)4
Steinskvett0% (1)1
Rødstjert0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Fjellvåk0% (1)2
Jerpe0% (1)2
Hærfugl0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
 0% (1)2
Nordlig storskarv0% (1)2