Fugler ved foringsplassen

Fagstoff på Miljolare.no

Dyr og fugler i byer og tettsteder
Generelt har norske byer og tettsteder et rikt dyreliv. Innenfor grensene til Norges største by kan vi finne 45 av Norges ca. 80 pattedyrarter og vel halvparten av landets 400 fuglearter.

Forslag til mat på fôringsbrettet
Ulike fuglearter har ulike preferanser når det gjelder mat. Her er en listing av favorittmaten til en del fugler som er vanlige på fuglebrettet.

Fuglearter på foringsbrettet
En oversikt over fuglearter som kan finnes på foringsbrettet om høsten og vinteren.

Fugler og fuglekasser
I norsk natur finner vi nærmere førti fuglearter som hekker i hullrom.

Lenker

Norsk Ornitologisk Forening
Her finnes blant annet informasjon om alle norske fuglearter og masse stoff om fugler for så vel amatører som spesialister.

Norsk fugleatlas
På denne siden kan du lese om norske hekkefugler, både vanlige og sjeldne. Velg art og se informasjon om norsk og global utbredelse, bestandsstørrelse og utvikling, hekkebiologi og trekkforhold. Du får også utbredelsen til alle artene presentert på kart.

Litteratur

Lars Svensson: Gyldendals store fugleguide.
Behandler samtlige arter som kan sees i Norge og Europa (900). Tegninger i flere drakter av hver fugleart. Piler og korte tekster ved illustrasjoner til hjelp for å oppfatte viktige detaljer. Boka er oppdatert på kjennetegn for vanskelige arter. Gyldendal forlag, 1999.

Roar Solheim og Trond Vidar Vedum: Fuglevennboka
Mens fuglehåndbøker flest forteller hvor den enkelte fugleart finnes, utdyper denne boken dette ved å fortelle leseren hvordan man best kan oppleve fuglene. Boken konsenterer seg om de mest vanlige artene i Norge og beskriver også forvekslingsarter. Aschehoug forlag, 2009.

Bjørn Ove Høyland og Bjørn Olav Tveit: Kikk og bruk
To av Norges mest erfarne fuglekikkere overfloden av triks og knep som de har tilegnet seg i møte med alle landets fuglearter. Enkle og viktige råd om utstyr og oppførsel gir deg større glede av å se på fugler. Ørn forlag, 2014.