Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

#Diverse

Truede arter ?

Har i over 60 år bodd i skogen på Østlandet og hatt ca 50 fuglekasser oppe til enhver tid. Store svingninger gjennom disse årene , men flere arter virker borte for alltid her i området. Dette er svartmeis , spettmeis med en hekking i 2020, trekryper, grå fluesnapper og vendehals. Stær i 2 kasser mot 5 til 6 tidligere og helt borte i kassa på hytta på Nøtterøy i flere år nå. En nykommer i 2020 som aldri har vært på eiendommen tidligere og det var pilfink som hekket og så forsvant med kullet og har ikke vist seg siden. Dette var hulerugerene , men følgende er også borte her i området : orrfugl, storfugl, jerpe, trepiplerke, jernspurv, konglebiter, buskskvett, tornskate, gjøk og stjertmeis. Av spettet er svartspett og flaggspett fremdeles synlige av og til men grønnspett er borte. Trodde også natteravn var borte men overnattet ute i fjor sommer og fikk høre den i full aktivitet. Er dette relevante registreringer i forhold til disse artene eller er det bare lokalt ? Biotoper og driftsformer i området er uendret disse årene med lite flatehogst. I «bytte» for disse artene har vi fått en stor bestand av ravn som jeg regner som en stor predatorer i yngletiden. Takker for svar!

L..S.T.2.3.R. (11.04.2021)

Det du registrerer er nok dessverre en generell trend med reduserte forekomster av mange av disse artene.

Roar Solheim (11.04.2021)

Flere spørsmål