Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

#Økologi og atferd

svaner

Regnes svaner som en sjøfugl?
Hva spiser svanene?
Hvilke arter er mest vanlig i Norge?
Når og hvor hekker de?

B. (23.03.2006)

En sjøfugl er en fugl som lever av og ved havet størsteparten av året. Det vil si at svanene, som gjerne er knyttet til ferskvann, ikke er sjøfugler. Svanene er vegetarianere som for det meste henter næringen under vann, på ca. en meters dybde. De kan også beite på land. I Norge finner man knoppsvanen som hekkefugl i de sørlige fylkene, mens sangsvanen hekker lenger nord. Om vinteren finner man overvintrende sangsvaner også i hele Sør-Norge. En tredje art, dvergsvanen, er en sjelden art i Norge om vinteren. de hekker om våren og sommeren som de fleste andre fugler, og gjerne i tilknytning til ferskvann.

Frode Falkenberg (23.03.2006)

Andre spørsmål