Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

NB! Vi svarer ikke på spørsmål om hvordan man skal fostre opp ville fugler i fangenskap, da dette er en ulovlig handling. Finner du et fuglebarn eller egg så skal du la de ligge der de er! Spørsmål som dreier seg om burfugler bør rettes til zoologiske forretninger eller veterinærer.

Overskrift
Spørsmål
Skole
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

døde svaner

Hei!
I forrige vinter fant jeg flere,tre-fire,døde svaner ved Nidelva i Klæbu. Jeg fikk aldri noe ordentlig svar fra fagfolk i Trondheim om hva dette kunne skyldes. De antok at det kunne være matmangel.Nidelva er isfri hele vinteren, og bunnvegetasjon er rikelig og økende.Noen antydet at de også kunne ha frosset fast i isen langs land. Svanene var på ett ganske begrenset område,en strekning på ca 300 meter.Har fuglevennen noen god forklaring på dette, og hvorfor var det ingen som ønsket å undersøke fuglene?
Hilsen
Bjørn Magnussen.

Bjørn Magnussen (27.11.2018 11:01)

Nei, det er dessverre ikke mulig å gi noen forklaring på slike enkelthendelser fra avstand, uten verken å undersøke fuglene eller kjenne de lokale forholdene på det aktuelle tidspunktet. Det er massevis av fugler som dør, av sult eller andre årsaker, og som regel blir ikke slike døde fugler tatt inn for undersøkelse, annet enn når det er mistanke om forgiftning eller en større epidemi.

Roar Solheim (27.11.2018 11:05)


Flere spørsmål