Hopp til hovedinnhold

Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis gir nye svar til allerede stilte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

Alle / fugleforing / trekkfugler / fuglekasser / sjeldne fugler og identifikasjon / økologi og atferd / sykdom og skader / ringmerker / spor og sportegn / diverse

Viser 6 820 til 6 831 av totalt 6 831 spørsmål


#Økologi og atferd

Svarttrost

Er svarttrosten en trekkfugl? så en her om dagen... trodde de var trekkfugler...Men hvorfor var den der? Den sppiste på fuglebrettet vårt.

I. (10.01.2006)

Joda, svarttrosten er en trekkfugl. Svarttrostene som er hos oss om sommeren trekker for det meste ut av landet om vinteren, til land som England, Nederland og Danmark. Fugler fra det nordligste Norge og øst for (Russland, Finland osv.) oss trekker vest og sørvestover om høsten. Det er trolig slike fugler som overvintrer i Norge. På Vestlandet er svarttrosten en relativt vanlig art om vinteren, mens den blir mer fåtallig på Østlandet og nordover. Langs kysten er det trolig lokale fugler som forsøker å overvintre. Under milde og snøfattige vintre forsøker flere svarttroster å overvintre.

Frode Falkenberg (16.01.2006)


#Økologi og atferd

Struts

Jeg har noen spørsmål angående strutsen i vill tilstand. Hvor gammel kan den bli? Når har den paringstid? Lager den reir? Er den farlig å møte for mennesker? Er det noen sider på internett jeg kan finne ut mer? På forhånd takk.

S. (05.01.2006)

Strutser blir normalt 20 til 30 år i vill tilstand. Hekkesesongen varierer i forhold til fuktighet og geografi. På de øst-afrikanske slettene legger de egg i perioden fra juni til oktober, med en topp i august. I Sør-Afrika legges egga litt vilkårlig i perioden fra februar til november, mens de nord i Kenya helst legger egg i løpet av årets tre første måneder. Strutsen sparker meget hardt for å forsvare seg, så den er definitivt farlig for mennesker ved nærkontakt.

Frode Falkenberg (10.01.2006)


#Økologi og atferd

Latterduer

Hei.Vi har 2 latterduer i bur.De legger ofte egg,men det blir aldri unger av eggene.Duene er ca. 2 år gamle.Kan det være at de er litt for unge? Eller kan det være at det er 2 hunnfugler?

N.N (05.01.2006)

For det første: Har du sett om de parrer seg? Hvis de ikke gjør det, kan det jo være to hunnfugler. Hunnfugler kan meget godt legge egg selv om de ikke er parret, men da er eggene ubefruktet og kan ikke gi avkom (dette skjer hos de fleste tamhøns).

Roar Solheim (06.01.2006)


#Økologi og atferd

Fugleforsvinning

Hei. Jeg bor i indre Troms, og har et fuglebrett hvor jeg legger ut solsikkefrø (som jeg kjøper i dagligveren). Jeg har hatt godt besøk av kjøttmeis og dompapp på dette brettet, men for ca to uker siden forsvant fuglene gradvis, og den siste uka har det nesten ikke vært fugler der i det hele tatt. I dag oppdaget jeg en kjøttmeis på brettet. Den var oppblåst, rund som en tennisball og satt stille rett utenfor vinduet utenå gjøre tegn til å flyve, (selv om det var en del skarpe lydet og bråe bevegelser fra innsiden. Mine to små gutter ville bivåne det hele). Etter en kort stund hoppet den av brettet. Jeg så ikke at den fløy, men fant den heller ikke under brettet da jeg gikk ned for å se (brettet står høyt på huset). Kan denne fuglen ha vært syk? Det er ikke veldig kaldt, så den skulle ikke behøve å "reise" fjærene av den grunn. Kan det være sykdom som har gjort at alle fuglene har forsvunnet? Evt, har du noen forslag?

N.B.F. (28.12.2005)

Det du har observert kan ha mange ulike forklaringer, så ett enkelt svar kan ikke gis. Selv om f. eks. meiser finner mat på et forbrett, så trekker fugler videre om høsten/vinteren, og nye kommer til. Derfor kan det plutselig bli opphold i forekomsten. Fuglene kan tidvis holde seg vekk dersom forplassen får besøk av spurvehauk, spurveugle el. lignende, eller fuglene kan ha funnet andre matkilder som byr på mer effektiv mat (mer energi per tidsbruk i forhold til innsatsen som kreves for å få i seg maten).

Roar Solheim (06.01.2006)


#Økologi og atferd

Svane i Lærdalselva.

Hei!
Observerte ein svane i Lærdalselva i dag. Er det ein sangsvane? Den var åleine. Stemmer det at viss den er åleine så har han mista maken sin og vil aldri finne seg ein ny?
Kan det vere den samme svanen som blei observert i fjor vinter?

Mona

M. (05.01.2006)

Sannsynligvis har du sett en sangsvane. Var den hvit, eller var den noe grå? Hvis den var helt hvit er den voksen, og da kan det være en fugl som har mistet maken sin. Men de forsøker nok å finne seg en ny make - ingen viltlevende dyr velger å leve makeløse resten av livet hvis de kan finne seg en ny make og få flere unger!

Roar Solheim (06.01.2006)


#Økologi og atferd

Svanene i Austmarka

Jeg har hytte ved et vassdrag i Austmarka, tett inntil svenskegrensen. Iblant er det noen svaner på vannet, også i februar. Hvor holder de egentlig hus om vinteren?

A.M.R.A. (04.01.2006)

Sannsynligvis er det sangsvaner du har sett (Kan du se om de har gule nebb med sort markering?). De oppholder seg der det er åpent vann om vinteren, slik at de kan nå ned med hodet til vegetasjon på bunnen. I store, stilleflytende elver samles ofte konsentrasjoner av sangsvaner (bl.a. Vorma syd for Minnesund, Mjøsa), og gjerne også ved utløp av store elver. Hvis disse stedene fryser til, flyr svanene mot kysten.

Roar Solheim (06.01.2006)


#Økologi og atferd

Kasse til rødstrupe

Hekker rødstrupe i fuglekasser? var en som fortalte meg om
rødstrupen var vanlig i kasser i England. Er det noen som har prøvd dette i Norge?

N.N (18.12.2005)

Rødstrupe KAN hekke i kasser, men her i Norge er det svært uvanlig, og ingen har forsøkt å spesiallage kasser for rødstrupe. Vanlig reirplass er på bakken, innunder en gresstue eller godt skjult i vegetasjonen.

Roar Solheim (19.12.2005)


#Økologi og atferd

Svalene - Forsvinner de?

Svalebestanden i norge har minket de siste tiårene, hva er grunnen til dette? jeg har et prosjekt på skolen om dette skjønner du. å jeg synes det er ganske interresant. å kan du fortelle meg litt om låvesvalene? det hadde vært fint å fått svar på disse spørsmålene.. mvh Linn

L. (16.12.2005)

Det hekker tre svalearter i Norge: taksvale, låvesvale og sandsvale. Alle er trekkfugler som overvintrer i Afrika sør for Sahara. Nedgang i bestander kan derfor skyldes forhold i Afrika såvel som i Norge, eller langs trekkrutene. Låvesvaler og sandsvaler har gått merkbart ned i antall, men noen steder ser det ut til at låvesvaler har tatt seg opp igjen. Låvesvaler har blitt drept i store mengder ved sprøyting i sør-Afrika. Endringer i landskapet i Norge kan også gi færre hekkemuligheter og færre svaler her hjemme.

Roar Solheim (19.12.2005)


#Økologi og atferd

duenes syn

Har duer god syn eller dårlig syn?
Mener om de har god syn til å oppdage farer?

N.N (15.12.2005)

De fleste fugler har sannsynligvis meget godt syn. Rovfugl og ugler har inntil 10 ganger større tetthet av synsceller i øyet enn oss mennesker (dvs de kan se f. eks. en mus på 10 ganger lenger avstand enn oss!!!). Duer har trolig like godt syn, siden de jaktes på av falker og må kunne oppdage dem på så langt hold som mulig.

Roar Solheim (16.12.2005)


#Økologi og atferd

Vindu

Hvorfor flyr småfugler inn i vinduet

N.N (02.12.2005)

Det kan skyldes mange forhold. Noen steder ser de gjennom huset, inn ett vindu og ut et annet, og tror kanskje de kan fly gjennom. Noen steder gir gjenskinn i vinduet inntrykk av at det er vegetasjon fuglene flyr mot, og noen ganger kolliderer småfugl mot vinduer idet de blir skremt av en rovfugl. Svært ofte flyr fugler fra forplassen mot vindu idet en spurvehauk kommer farende.

Roar Solheim (02.12.2005)


#Økologi og atferd

svane i Nordkapp

Hei. Jeg tok for noen dager siden bilde av en enslig svane i en isråk i Skipsfjorden i Nordkapp. Er det en sangsvane? Hvorfor er den her nå? Hvor skulle den egentlig vært, og når skulle den dratt? Vil den få problemer ettersom ferskvannene på øya fryser? Eller vil den klare seg, tror du?

N.N (29.11.2005)

Dette er nok høyst sannsynlig en sangsvane. De kan klare å overvintre der hvor det er åpent vann og bunnlevende vannplanter som de kan beite på. Men dersom det plutselig blir sprengkaldt og fryser til, kan en slik svane langt mot nord være for sent ute til å klare trekket sydover. Men - en vet aldri, og hvis fuglen ellers ser ut til å oppføre seg normalt, så er det bare å vente og se, og la naturen gå sin gang.

Roar Solheim (30.11.2005)


#Økologi og atferd

Skjæra og vinduskitt

Hva skal jeg gjøre når skjæra spiser kitten rundt vinduene?

S. (19.11.2005)

Dette er ikke helt enkelt. Enten må skjæra hindres i å få mulighet til å hakke løs kittet (som er nesten umulig), eller så må kanskje kitt-typen endres. Jeg anbefaler kontakt med en glassmester - denne yrkesgruppen burde kjenne til problemet og ha forutsetninger for å kunne si om problemet kan løses.

Roar Solheim (25.11.2005)

««første 6 820 - 6 831 av 6 831