Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

#Økologi og atferd

kan fugler knulle??

jeg lurer på om fugler kan ha sex...

N.N (18.01.2006)

Fugler må nødvendigvis parre seg for å kunne legge befruktede egg! De fleste fugler har ikke penis slik pattedyr har, men de kan delvis strekke ut kloakkåpningen slik at hannen og hunnens kloakkåpning møtes. Hos ender og gjess har hannfuglene et utkrengbart organ (ikke ulikt pattedyrenes penis) som overfører spermiene inn i hunnens kloakk. Strutser har også et tydelig utkrengbart organ (etter TV-film av parrende struts å bedømme). Hva fugler føler eller opplever under selve parringen er det derimot umulig å vite noe sikkert om!

Frode Falkenberg og Roar Solheim (18.01.2006)

Flere spørsmål