Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

NB! Vi svarer ikke på spørsmål om hvordan man skal fostre opp ville fugler i fangenskap, da dette er en ulovlig handling. Finner du et fuglebarn eller egg så skal du la de ligge der de er! Spørsmål som dreier seg om burfugler bør rettes til zoologiske forretninger eller veterinærer.

Overskrift
Spørsmål
Skole
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Småfugl fedre

Ser at det vanlig at småfuglene parrer seg med fler hanner. Iom at man da ikke vet hvem som er far til eggene, er da da fler hannfugler som hjelper til med mating til samme kull. Kan det forskjellige fedre til eggene som blir lagt samtidig? Vil fedre se se ut et kull som de hører til eller vil de også ha flere «familier» hvor de hjelper til å mate?

Bjørg ved Vinderen (03.04.2020 12:15)

Hunner hos spurvefugler har vanligvis EN fast make, men mot slutten av eggleggingen hender det at hunnen kan parre seg med fremmede hanner. Det er likevel bare den første hannen som forer ungene i kullet. Han kan selv forsøke å parre seg med nabohunner, som er ute etter flere fedre til ungene sine. Hos noen arter kan en hann forsøke å skaffe seg en hunn nr to etter at den første har startet rugingen (f. eks. svarthvit fluesnapper). Hvis det er mye mat, forer han unger i begge kullene. Blir det lite mat, forer han bare ungene i det første kullet, og hunnen i kull nr to må ta seg av all matingen selv.

Roar Solheim (03.04.2020 12:33)


Flere spørsmål