Familie: Romefamilien (Nartheciaceae)

Når kommer våren?
11.07.2021
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
10.07.2021 Blomstring gullris
09.07.2021 Blomstring rome
10.07.2021 Blomstring sløke
10.07.2021 Blomstring småengkall
10.07.2021 Blomstring småtveblad
10.07.2021 Blomstring sumphaukeskjegg
 
Når kommer våren?
01.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.07.2021 Blomstring firkantperikum
21.06.2021 Blomstring honningurt
01.07.2021 Blomstring rome
 
Når kommer våren?
20.06.2021
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
20.06.2021 Blomstring hvit nøkkerose
20.06.2021 Blomstring klokkelyng
20.06.2021 Blomstring rome
20.06.2021 Ankomst rødstilk
20.06.2021 Sang for første gang rødstilk
 
Når kommer våren?
22.07.2020
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
20.07.2020 Blomstring romefamilien
 
Når kommer våren?
05.07.2020
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.07.2020 Blomstring balderbrå
05.07.2020 Blomstring hanekam
05.07.2020 Blomstring nyseryllik
05.07.2020 Blomstring rome
05.07.2020 Blomstring vivendel
 
Når kommer våren?
28.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.06.2020 Blomstring geitrams
27.06.2020 Blomstring mjødurt
28.06.2020 Blomstring romefamilien
 
Når kommer våren?
07.07.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.07.2019 Blomstring rome
07.07.2019 Blomstring åkerdylle
Når kommer våren?
07.07.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.07.2019 Blomstring åkersvineblom
07.07.2019 Blomstring romefamilien
 
Når kommer våren?
09.07.2018
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
08.07.2018 Blomstring rome
 
Når kommer våren?
18.06.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.06.2018 Blomstring romefamilien
 
Når kommer våren?
28.07.2017
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
26.07.2017 Blomstring brearve
26.07.2017 Blomstring fjellsvever
26.07.2017 Blomstring fjelltjæreblom
26.07.2017 Blomstring gulsildre
26.07.2017 Blomstring klokkelyng
26.07.2017 Blomstring linbendel
26.07.2017 Blomstring lyssiv
26.07.2017 Blomstring rome
26.07.2017 Blomstring snøveronika
Når kommer våren?
29.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.06.2017 Blomstring rome
28.06.2017 Blomstring tunbalderbrå
29.06.2017 Blomstring tunsmåarve
 
Når kommer våren?
11.07.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.07.2016 Blomstring klokkelyng
11.07.2016 Blomstring rome
 
Når kommer våren?
26.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.06.2016 Blomstring fredløs
24.06.2016 Blomstring mjødurt
26.06.2016 Blomstring rome
26.06.2016 Blomstring svarthyll
Når kommer våren?
09.08.2015
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
07.08.2015 Blomstring rome
09.08.2015 Blomstring turt
 
1 - 15 av 33 siste»»