Art: Røyskatt (Mustela erminea)

Dyreobservasjoner
13.09.2019
Senja videregående skole
Finnfjordbotn, Trollbergan (Lenvik, Troms)
Røyskatt (Mustela erminea)
Fugler ved foringsplassen
03.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms)
Bjørkefink (9)
Bergirisk (6)
Laksand (4)
Dompap (2)
Kråke (2)
Tjeld (2)
Gråhegre (1)
Orrfugl (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
Teist (1)
Vånd (1)
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms)
Bjørkefink (10)
Bergirisk (4)
Laksand (4)
Dompap (2)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Orrfugl (2)
Tjeld (2)
Oter (1)
Ringtrost (1)
Røyskatt (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Dompap (9)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Røyskatt (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
08.03.2019
Siv Bårdsen
Solbakken (Hemnes, Nordland)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (1)
Grønnfink (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Arild Dahle
Kvalnes (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (12)
Dompap (10)
Lirype (5)
Gråmåke (4)
Havørn (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Hare (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2019
Vidar Rise
Risjære (Oppdal, Sør-Trøndelag)
Kråke (15)
Pilfink (12)
Grønnfink (9)
Rådyr (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Ravn (5)
Løvmeis (4)
Hare (2)
Flaggspett (1)
Kongeørn (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Grethe Vikesland
Vikesland (Aurland, Sogn og Fjordane)
Kjøttmeis (16)
Hjort (7)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Løvmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Ravn (4)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Grønnspett (2)
Hare (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Kattugle (1)
Kongeørn (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2019
Granvin barne- og Undomsskule avd skule
Folkedal (Granvin, Hordaland)
Kråke (13)
Skjære (10)
Hjort (3)
Kongeørn (2)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
Siri Saltnes
Nordbråten, Kjølstadveien, Ytre Enebakk (Enebakk, Akershus)
Dompap (16)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Flaggspett (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Marius Sundal
Sundal (Kvinnherad, Hordaland)
Skjære (15)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (8)
Granmeis (4)
Gjerdesmett (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2019
Odd Bratli
Solmo (Verdal, Nord-Trøndelag)
Gulspurv (35)
Dompap (20)
Kaie (19)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Grønnfink (6)
Gråspurv (4)
Pilfink (4)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Svarttrost (2)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Ola Anton Bakke
Espeset (Nes, Buskerud)
Blåmeis (25)
Granmeis (20)
Kjøttmeis (18)
Svartmeis (15)
Dompap (12)
Ekorn (8)
Spettmeis (5)
Gråsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Mår (1)
Rådyr (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (15)
Dompap (14)
Gråsisik (14)
Blåmeis (12)
Granmeis (12)
Svarttrost (4)
Svartmeis (3)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Flaggspett (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Hordaland)
Brunrotte (10)
Dompap (9)
Mår (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Hare (2)
Røyskatt (2)
Stjertmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Rødrev (1)
Spurveugle (1)
Trekryper (1)
1-15 av 157 siste»»