Hopp til hovedinnhold

Art: Knoppsvane (Cygnus olor)

Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (100)
Stokkand (50)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Knoppsvane (1)
Ringdue (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen(Stavanger) (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (160)
Stokkand (29)
Blåmeis (1)
Kjøttmeis (1)
Knoppsvane (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (110)
Stokkand (29)
Kråke (4)
Toppand (2)
Blåmeis (1)
Kjøttmeis (1)
Knoppsvane (1)
Krikkand (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (80)
Knoppsvane (7)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (100)
Svarttrost (2)
Knoppsvane (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Marianne Winjum
Rogges vei 36 (Bergen, Vestland)
Knoppsvane (5)
Svarttrost (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (30)
Kråke (7)
Ringdue (4)
Svarttrost (2)
Knoppsvane (1)
Stær (1)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vannassen (Stavanger, Rogaland)
Duetrost (4)
Gråmåke (2)
Knoppsvane (1)
Kråke (1)
Stokkand (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (33)
Stokkand (10)
Kråke (5)
Skjære (2)
Knoppsvane (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (50)
Stokkand (17)
Kråke (11)
Toppand (2)
Knoppsvane (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (50)
Stokkand (17)
Kråke (4)
Knoppsvane (1)
Svarttrost (1)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Kristianslyst skole
Vanassen (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (50)
Toppand (17)
Kråke (5)
Skjære (3)
Knoppsvane (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Eva Klokkeide
Eikeneset på Hjellestad (Bergen, Vestland)
Fiskemåke (15)
Svarttrost (8)
Kjøttmeis (6)
Knoppsvane (5)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Laksand (4)
Skjære (4)
Rødstrupe (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Gråmåke (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Jan Onar Olsen
Salvøyveien 150 (Karmøy, Rogaland)
Bydue (16)
Knoppsvane (5)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Steinar Krogstad
Vormsund (Nes, Viken)
Kråke (30)
Kaie (20)
Gulspurv (16)
Kvinand (3)
Ravn (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Laksand (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Musvåk (1)
««første 16 - 30 av 494 siste»»