Hopp til hovedinnhold

Art: Knoppsvane (Cygnus olor)

Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Morten Bygstad
Damsgårdsveien 47 (Bergen, Vestland)
Ærfugl (150)
Knoppsvane (30)
Gråspurv (3)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Jarle G Tønnesen
viul (Ringerike, Buskerud)
Skjære (22)
Pilfink (18)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (11)
Flaggspett (4)
Knoppsvane (4)
Kråke (4)
Ekorn (3)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Svarttrost (2)
Hønsehauk (1)
Mår (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Lena Helvik
vikavegen 76 (Tysnes, Vestland)
Gråspurv (45)
Svarttrost (26)
Siland (17)
Blåmeis (12)
Gråmåke (10)
Grønnfink (9)
Kjøttmeis (9)
Grønnsisik (8)
Fiskemåke (6)
Pilfink (6)
Gråsisik (5)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Svartbak (5)
Rødstrupe (3)
Svartmeis (3)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Havørn (2)
Kjernebiter (2)
Knoppsvane (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (2)
Toppmeis (2)
Gråtrost (1)
Rødrev (1)
Rødvingetrost (1)
Sangsvane (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Mathis Haraldsen
Holmsdalen ved Torsøkilen (Fredrikstad, Østfold)
Knoppsvane (18)
Grønnsisik (14)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (10)
Laksand (10)
Pilfink (8)
Kvinand (4)
Dompap (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
leif eriksen
sandøya (Porsgrunn, Telemark)
Stokkand (26)
Gulspurv (10)
Blåmeis (5)
Gråmåke (5)
Pilfink (4)
Siland (4)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Storskarv (3)
Gråspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Kvinand (2)
Dompap (1)
Grønnsisik (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Kåre andreassen
Dvergsnesknatten (Kristiansand, Agder)
Gråspurv (10)
Knoppsvane (10)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Gråmåke (4)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Hege Eriksen
Grimseidveien 359 (Bergen, Vestland)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Knoppsvane (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Willy Martin Stene
Kvassnesvegen 89 (Alver, Vestland)
Knoppsvane (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Steinar Sannes
Skarbo (Kragerø, Telemark)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (6)
Siland (6)
Kvinand (3)
Knoppsvane (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Lomvi (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Alfhild Sjøbø
Lyseklostervegen 500 (Bjørnafjorden, Vestland)
Gråspurv (23)
Stokkand (5)
Gulspurv (4)
Hjort (4)
Kvinand (4)
Svarttrost (4)
Gråhegre (3)
Kjøttmeis (3)
Knoppsvane (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Toppskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Frode Mortensbakke
Vindalsvegen 29 (Bjørnafjorden, Vestland)
Fiskemåke (27)
Knoppsvane (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Elsa Lindland
Løvåsveien 30,4380 Hauge i dalane (Sokndal, Rogaland)
Kjøttmeis (23)
Dompap (22)
Blåmeis (21)
Bokfink (16)
Knoppsvane (9)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Bjørkefink (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Gråsisik (2)
Grønnsisik (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Hvitryggspett (1)
Katt (1)
Kjernebiter (1)
Sidensvans (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Terje Vanglo
Sultnes (Sokndal, Rogaland)
Knoppsvane (11)
Kjøttmeis (8)
Spettmeis (6)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Rødstrupe (2)
Stokkand (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Tone horntvedt
Hvasser (Færder, Vestfold)
Kjøttmeis (12)
Ærfugl (10)
Blåmeis (8)
Gråspurv (6)
Pilfink (5)
Knoppsvane (4)
Kråke (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Fiskemåke (2)
Rådyr (2)
Svartbak (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Finn Jonassen
Litle Tranevåg (Farsund, Agder)
Knoppsvane (6)
««første 16 - 30 av 494 siste»»