Hopp til hovedinnhold

Art: Knoppsvane (Cygnus olor)

Når kommer våren?
09.03.2024
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
05.01.2024 Ankomst knoppsvane
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Anne Lise Breievne
Omavegen 44 (Kvam, Vestland)
Grønnsisik (26)
Svarttrost (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Knoppsvane (4)
Svartmeis (3)
Fiskemåke (2)
Gråmåke (2)
Havørn (2)
Hjort (2)
Spettmeis (2)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
05.01.2024
Eva Klokkeide
Eikeneset på Hjellestad (Bergen, Vestland)
Svarttrost (10)
Alke (6)
Fiskemåke (6)
Laksand (6)
Kjøttmeis (5)
Knoppsvane (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Rødstrupe (4)
Stokkand (4)
Skjære (3)
Storskarv (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Yngvar aanonsen
Kranveien76 (Risør, Agder)
Kjøttmeis (11)
Gråspurv (8)
Gråmåke (7)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Grønnfink (5)
Bokfink (4)
Kråke (4)
Stillits (4)
Knoppsvane (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Elisabet Veland
Nesbøvegen 1020 (Bremanger, Vestland)
Knoppsvane (4)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Steinar Krogstad
Vormsund (Nes, Akershus)
Kråke (300)
Kaie (200)
Ravn (30)
Stokkand (20)
Gråmåke (15)
Kvinand (12)
Gråsisik (10)
Gulspurv (8)
Fossekall (4)
Kjøttmeis (4)
Knoppsvane (4)
Dompap (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Laura Agathe Moberg
Banktjørnhaugen 28 (Bergen, Vestland)
Grønnsisik (16)
Grønnfink (15)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Stjertmeis (6)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Knoppsvane (3)
Nøtteskrike (2)
Ringdue (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hjort (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2024
Anne Helen Robberstad
Langøy (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (40)
Kjøttmeis (15)
Svarttrost (15)
Kvinand (12)
Blåmeis (10)
Pilfink (10)
Ringdue (5)
Svartmeis (5)
Gråmåke (4)
Trekryper (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Rugde (1)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2024
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Vestland)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (3)
Tyrkerdue (3)
Blåmeis (2)
Gråhegre (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Gråspurv (1)
Knoppsvane (1)
Rødstrupe (1)
Storskarv (1)
Toppand (1)
Toppskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Alf Jacoib Nilsen
Reinferdalsveien 18, 4432 Hidrasund (Flekkefjord, Agder)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (8)
Dompap (7)
Gråspurv (3)
Svarttrost (3)
Knoppsvane (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Birger Linga
Øystese (Kvam, Vestland)
Stokkand (27)
Gråmåke (20)
Svartbak (11)
Kråke (4)
Knoppsvane (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2024
Karen Wangsmo
Brattetaule (Alver, Vestland)
Grønnfink (21)
Dompap (12)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (8)
Stillits (8)
Skjære (5)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Grønnsisik (3)
Løvmeis (3)
Spettmeis (3)
Kråke (2)
Knoppsvane (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Elisabeth Maria Holthe Smedsvig
Røyksundvegen 28 (Karmøy, Rogaland)
Gråspurv (32)
Knoppsvane (30)
Svarttrost (22)
Skjære (20)
Kråke (8)
Blåmeis (6)
Ravn (6)
Rødstrupe (6)
Sangsvane (5)
Spettmeis (5)
Dompap (4)
Fiskemåke (4)
Gråhegre (4)
Kjøttmeis (4)
Sidensvans (4)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Hettemåke (2)
Katt (2)
Bergand (1)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Havørn (1)
Mink (1)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Jorunn Langholm
Fuglvågvegen 935 (Aure, Møre og Romsdal)
Gråsisik (110)
Gråmåke (45)
Grønnfink (18)
Stokkand (9)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Svarttrost (4)
Flaggspett (3)
Svartmeis (3)
Gråhegre (2)
Havørn (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Knoppsvane (1)
Rødstrupe (1)
Storskarv (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Ærfugl (10)
Knoppsvane (7)
Blåmeis (5)
Bergand (4)
Kjøttmeis (3)
Svartmeis (3)
Gråhegre (2)
Pilfink (2)
Svartand (2)
Toppdykker (2)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Rødstrupe (1)
Smålom (1)
Svarttrost (1)
1 - 15 av 494 siste»»