Hopp til hovedinnhold

Art: Knoppsvane (Cygnus olor)

Fugler ved foringsplassen
29.09.2023
Nikolaj Bugge Erstad
Kråkvika (Vestnes, Møre og Romsdal)
Stokkand (10)
Siland (6)
Knoppsvane (1)
Når kommer våren?
07.02.2023
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
03.01.2023 Ankomst knoppsvane
03.01.2023 Ankomst stokkand
03.01.2023 Ankomst toppand
 
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Silje Normand
Luravika / Lurastø (Sandnes, Rogaland)
Gråmåke (28)
Stokkand (16)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (8)
Gråspurv (5)
Kråke (4)
Toppand (4)
Blåmeis (3)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2023
Håkon Fensbekk
Hankø (Fredrikstad, Viken)
Gråspurv (20)
Gråmåke (15)
Kaie (10)
Stokkand (8)
Kråke (7)
Fiskemåke (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Ringdue (2)
Siland (2)
Sothøne (2)
Blåmeis (1)
Knoppsvane (1)
 
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Marit Normand
Lurastø / Luravika (Sandnes, Rogaland)
Gråmåke (30)
Stokkand (20)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (8)
Kråke (4)
Blåmeis (3)
Toppdykker (3)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Toppand (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Bjørn Stakland
Hokla (Sveio, Vestland)
Grønnfink (20)
Skjære (13)
Knoppsvane (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Svartmeis (8)
Stær (7)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Gråspurv (4)
Rødstrupe (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
torild stensund
Spangereidveien 483 (Farsund, Agder)
Tyrkerdue (25)
Kjøttmeis (23)
Stokkand (22)
Gråmåke (15)
Blåmeis (12)
Storskarv (11)
Gråspurv (6)
Skjære (4)
Kråke (3)
Knoppsvane (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Barbro Hilda Margareta Jacobsen
Tverrdalsøyveien 235 (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (38)
Blåmeis (27)
Grønnsisik (12)
Bjørkefink (9)
Gråsisik (7)
Kvinand (6)
Grønnfink (5)
Dompap (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (1)
Knoppsvane (1)
Pilfink (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Lena Helvik
vikavegen 76 (Tysnes, Vestland)
Gråspurv (50)
Gråmåke (20)
Blåmeis (12)
Svarttrost (12)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (10)
Ærfugl (10)
Grønnsisik (6)
Pilfink (6)
Kråke (5)
Gråsisik (4)
Siland (4)
Svartbak (4)
Knoppsvane (3)
Ravn (3)
Skjære (3)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Gråtrost (2)
Havørn (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Stokkand (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (25)
Stokkand (25)
Gråspurv (15)
Kråke (15)
Ærfugl (15)
Kjøttmeis (10)
Furukorsnebb (8)
Siland (7)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gråmåke (5)
Pilfink (5)
Storskarv (5)
Knoppsvane (4)
Svarttrost (3)
Dvergdykker (2)
Laksand (2)
Svartbak (2)
Flaggspett (1)
Gråstrupedykker (1)
Gulspurv (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Jarle G Tønnesen
viul (Ringerike, Viken)
Blåmeis (14)
Skjære (11)
Kjøttmeis (8)
Ekorn (4)
Rådyr (4)
Spettmeis (4)
Knoppsvane (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Gråspurv (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Eivind Salomonsen
Leirvåg 40, Idse (Strand, Rogaland)
Storskarv (42)
Ærfugl (22)
Siland (17)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (8)
Fuglekonge (8)
Gråhegre (7)
Svartmeis (7)
Sjøorre (6)
Svarttrost (6)
Granmeis (5)
Kråke (5)
Spettmeis (5)
Bjørkefink (4)
Gråmåke (4)
Havelle (4)
Pilfink (4)
Flaggspett (3)
Ringdue (3)
Skjære (3)
Stokkand (3)
Ekorn (2)
Gjerdesmett (2)
Gulspurv (2)
Knoppsvane (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Storskogmus (2)
Spurvehauk (1)
Tjeld (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Monica J. Paulsen
Alveveien 200 (Arendal, Agder)
Kvinand (40)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Siland (4)
Knoppsvane (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Mellomskarv (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Inger Lise Norhagen
Nyborg (Bergen, Vestland)
Stokkand (10)
Knoppsvane (6)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Toppand (4)
Gråspurv (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Storskarv (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Glenn furuvald
Rulletoveien 22 (Asker, Viken)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Knoppsvane (2)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
 
1 - 15 av 495 siste»»