Hopp til hovedinnhold

Art: Tjernaks (Potamogeton natans)

Planter i og ved ferskvatn
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Viken)
Flaskestarr (Carex rostrata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
Blærerotfamilien (Lentibulariaceae)
Botnegras (Lobelia dortmanna)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Takrør (Phragmites australis)
Tjernaks (Potamogeton natans)
««første 76 - 76 av 76