Art: Siland (Mergus serrator)

Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Monica Norås Danielsen
Lille-Fauskevåg 28 (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (80)
Gulspurv (30)
Skjære (25)
Gråsisik (20)
Kråke (20)
Gråmåke (15)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (11)
Gråhegre (10)
Gråspurv (8)
Stokkand (8)
Pilfink (4)
Brunsisik (2)
Munk (2)
Ravn (2)
Siland (2)
Granmeis (1)
Kongeørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Anne Helen Robberstad
Langøy (Stavanger, Rogaland)
Kvinand (30)
Stokkand (20)
Svarttrost (12)
Siland (6)
Kjøttmeis (5)
Ærfugl (5)
Blåmeis (4)
Ringdue (4)
Svartmeis (4)
Bokfink (3)
Gjerdesmett (2)
Gråmåke (2)
Knoppsvane (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartbak (2)
Trekryper (2)
Rugde (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Anne Marie Bøtun Øyri
Fresvikvegen 970 (Vik, Vestland)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (2)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Siland (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Teist (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2021
Åge Tansø
Erikstad (Kinn, Vestland)
Storskarv (15)
Husmus (10)
Kjøttmeis (10)
Hjort (9)
Svarttrost (9)
Siland (6)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Kråke (3)
Oter (3)
Ravn (3)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Svartand (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Stær (1)
Tårnfalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2021
Kjell Sletsjøe
Hoberveien 20 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Fiskemåke (25)
Stokkand (11)
Kråke (10)
Siland (6)
Skjære (6)
Gråhegre (5)
Ærfugl (4)
Fasan (3)
Blåmeis (1)
Gråmåke (1)
Markmus (1)
Ringdue (1)
Storskarv (1)
Svartbak (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ole Øystein Nybø
Apalset (Ålesund, Møre og Romsdal)
Stokkand (30)
Gråspurv (12)
Gråmåke (10)
Siland (7)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Kråke (3)
Sjøorre (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ruth Elisabeth Nesheim
Hanasandveien 792 (Stavanger, Rogaland)
Gråmåke (12)
Blåmeis (8)
Gråspurv (4)
Pilfink (4)
Siland (4)
Ærfugl (4)
Stær (3)
Svarttrost (3)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Toppskarv (2)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Ruth Elisabeth Nesheim
Hanasandveien 792 (Stavanger, Rogaland)
Blåmeis (8)
Pilfink (4)
Svarttrost (4)
Ærfugl (4)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Siland (2)
Stokkand (2)
Stær (2)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
John Helge Olsen
Nedre Vågen 45 (Stavanger, Rogaland)
Kråke (20)
Ærfugl (16)
Gråmåke (6)
Kvinand (6)
Ringdue (6)
Rødvingetrost (6)
Siland (6)
Svartbak (5)
Gråhegre (4)
Skjære (4)
Storskarv (3)
Alke (2)
Blåmeis (2)
Duetrost (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Rugde (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Austreid
Nordalveien 31 , Kopervik (Karmøy, Rogaland)
Gråmåke (40)
Stær (25)
Stokkand (10)
Svarttrost (9)
Knoppsvane (7)
Gråspurv (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Siland (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ingolf Åsvang
Kjørdalen (Bjørnafjorden, Vestland)
Ærfugl (9)
Kjøttmeis (4)
Kråke (2)
Siland (2)
Storskarv (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tore Fredriksen
Mykinghella (Alver, Vestland)
Blåmeis (19)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (6)
Løvmeis (4)
Siland (4)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Grønnfink (1)
Klatremus (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Henning Bergsnes
Verket (Herøy, Møre og Romsdal)
Kråke (12)
Kjøttmeis (9)
Svarttrost (9)
Sangsvane (8)
Stokkand (8)
Blåmeis (7)
Gråhegre (7)
Skjære (7)
Grønnfink (6)
Gråspurv (5)
Bokfink (4)
Gulspurv (4)
Storskarv (4)
Rødstrupe (3)
Toppskarv (3)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Siland (2)
Storspove (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Kvinand (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Svein Arnesen
Langfjordstranda (Rauma, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Siland (3)
Sjøorre (3)
Kråke (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Julian Bell
Nautnes (Øygarden, Vestland)
Grankorsnebb (25)
Svarttrost (12)
Gråmåke (7)
Blåmeis (5)
Rødstrupe (5)
Toppskarv (5)
Havørn (3)
Gråhegre (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Storskarv (2)
Storspove (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Grønnfink (1)
Oter (1)
Rugde (1)
Siland (1)
Spurvehauk (1)
 
««første 16 - 30 av 566 siste»»