Hopp til hovedinnhold

Art: Gråor (Alnus incana)

Planteregistreringer
07.05.2024
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus sp.)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Rognasal (Sorbus hybrida)
Lind (Tilia cordata)
 
Når kommer våren?
09.03.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
09.03.2024 Blomstring gråor
 
Når kommer våren?
22.04.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.04.2023 Egg buttsnutefrosk
22.04.2023 Første observasjon buttsnutefrosk
22.04.2023 Bladsprett (musøre) gråor
22.04.2023 Blomstring rosenkarse
 
Når kommer våren?
13.04.2023
Bråte skole
(Aurskog-Høland, Akershus)
13.04.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
13.04.2023 Blomstring bjørk
13.04.2023 Blomstring gråor
13.04.2023 Blomstring hagetulipan
13.04.2023 Blomstring hestehov
13.04.2023 Ankomst linerle
13.04.2023 Sang for første gang linerle
13.04.2023 Blomstring rabarbra
06.04.2023 Gåsunger selje
12.04.2023 Ankomst vipe
12.04.2023 Sang for første gang vipe
13.04.2023 Blomstring hasselslekta
 
Når kommer våren?
14.02.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
14.02.2023 Sang for første gang blåmeis
14.02.2023 Blomstring gråor
14.02.2023 Sang for første gang kjøttmeis
 
Store gamle trær
28.09.2022
Granvin barne- og Undomsskule
Bygdatunet, Granvin (Voss, Vestland)
Gråor (Alnus incana)
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Gråor (Alnus incana)
Ospebladbille (Chrysomela tremula)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Sommereik (Quercus robur)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Lind (Tilia cordata)
 
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Naverlønn (Acer campestre)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Selje (Salix caprea)
Rognasal (Sorbus hybrida)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Dunbjørk (Betula pubescens subsp. pubescens)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Sommereik (Quercus robur)
Gråselje (Salix cinerea)
Skogrogn (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia)
Alm (Ulmus glabra)
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Sommereik (Quercus robur)
Gråselje (Salix cinerea)
Skogrogn (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Parklind (Tilia ×vulgaris)
 
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Osp (Populus tremula)
Gråselje (Salix cinerea)
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Sommereik (Quercus robur)
Selje (Salix caprea)
Rognasal (Sorbus hybrida)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Sommereik (Quercus robur)
Gråselje (Salix cinerea)
Skogrogn (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia)
Rognasal (Sorbus hybrida)
Parklind (Tilia ×vulgaris)
Planteregistreringer
02.09.2022
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Lønneslekta (Acer)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Amerikaosp (Populus tremuloides)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Sommereik (Quercus robur)
Selje (Salix caprea)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
23.03.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
19.03.2022 Blomstring gråor
19.03.2022 Blomstring hassel
22.03.2022 Voksenstadiet skogsmaur
 
1 - 15 av 111 siste»»