Art: Gråor (Alnus incana)

Når kommer våren?
08.03.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
08.03.2021 Blomstring gråor
 
Planteregistreringer
25.08.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus sp.)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Planteregistreringer
21.08.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Osp (Populus tremula)
Eik (Quercus)
Selje (Salix caprea)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
04.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.05.2020 Bladsprett (musøre) gråor
04.05.2020 Egg buttsnutefrosk
04.05.2020 Blomstring starr
 
Planteregistreringer
17.09.2019
Samnanger ungdomsskule
(Samnanger, Vestland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Gråor (Alnus incana)
Rognkjeks (Cyclopterus lumpus)
Planteregistreringer
17.09.2019
Samnanger ungdomsskule
(Samnanger, Vestland)
Gråor (Alnus incana)
Rødtorvmose (Sphagnum rubellum)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Planteregistreringer
27.08.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
 
Når kommer våren?
29.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
29.04.2019 Blomstring stikkelsbær
29.04.2019 Bladsprett (musøre) solbær
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rødhyll
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rogn
29.04.2019 Bladsprett (musøre) korsved
29.04.2019 Bladsprett (musøre) hagerips
29.04.2019 Bladsprett (musøre) gråor
29.04.2019 Blomstring gran
29.04.2019 Bladsprett (musøre) eple
 
Når kommer våren?
22.04.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.04.2019 Bladsprett (musøre) gråor
 
Når kommer våren?
18.03.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.03.2019 Blomstring gråor
 
Når kommer våren?
11.03.2019
Anne Marthe Susort
Vestrå (Vindafjord, Rogaland)
10.03.2019 Sang for første gang vipe
10.03.2019 Ankomst vipe
05.03.2019 Sang for første gang stær
05.03.2019 Ankomst stær
28.02.2019 Sang for første gang rødstrupe
24.02.2019 Sang for første gang kjøttmeis
01.03.2019 Blomstring gråor
24.02.2019 Sang for første gang grønnfink
24.02.2019 Sang for første gang gjerdesmett
24.02.2019 Sang for første gang blåmeis
 
Planteregistreringer
23.08.2018
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
 
Når kommer våren?
10.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
09.05.2018 Bladsprett (musøre) stikkelsbær
09.05.2018 Bladsprett (musøre) spisslønn
09.05.2018 Bladsprett (musøre) solbær
09.05.2018 Voksenstadiet rød skogsmaur
09.05.2018 Bladsprett (musøre) rogn
09.05.2018 Bladsprett (musøre) korsved
09.05.2018 Bladsprett (musøre) hagerips
09.05.2018 Bladsprett (musøre) gråor
09.05.2018 Bladsprett (musøre) eple
09.05.2018 Blomstring bjørk
09.05.2018 Bladsprett (musøre) bjørk
 
Når kommer våren?
28.04.2018
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
25.04.2018 Bladsprett (musøre) gråor
 
Når kommer våren?
09.04.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
09.04.2018 Ankomst linerle
09.04.2018 Blomstring gråor
 
1 - 15 av 90 siste»»