Art: Dvergspett (Dendrocopos minor)

Fugler ved foringsplassen
28.04.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (10)
Grønnfink (7)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Bokfink (1)
Dvergspett (1)
Granmeis (1)
Grønnsisik (1)
Grønnspett (1)
Måltrost (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.10.2021
Jorid Angell
Øverlibakken 37 (Balsfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sidensvans (30)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Dvergspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.07.2021
Åshild Isaksen
Skilsøveien 288 (Arendal, Agder)
Dvergspett (1)
 
Når kommer våren?
15.06.2021
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
17.04.2021 Ankomst rødvingetrost
25.03.2021 Voksenstadiet steinfluer
03.05.2021 Blomstring stemorsblom
31.05.2021 Blomstring storkenebb
24.04.2021 Ankomst stær
13.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2021 Sang for første gang svarttrost
13.06.2021 Voksenstadiet sørgekåpe
02.06.2021 Blomstring ballblom
29.03.2021 Voksenstadiet bier og humler
28.03.2021 Blomstring blåveis
18.03.2021 Sang for første gang bokfink
13.06.2021 Ankomst dvergspett
31.05.2021 Blomstring enghumleblom
11.06.2021 Blomstring engsmelle
31.05.2021 Blomstring firblad
24.04.2021 Ankomst gråtrost
17.04.2021 Blomstring gullstjerne
07.06.2021 Blomstring harerug
20.05.2021 Bladsprett (musøre) hegg
30.03.2021 Blomstring hestehov
03.06.2021 Blomstring tiriltunge
03.06.2021 Blomstring hundekjeks
25.03.2021 Voksenstadiet husflue
12.06.2021 Blomstring hvitkløver
17.04.2021 Blomstring hvitveis
24.04.2021 Ankomst jernspurv
31.05.2021 Blomstring jonsokkoll
22.02.2021 Sang for første gang kjøttmeis
15.05.2021 Blomstring korsknapp
28.05.2021 Blomstring liljekonvall
20.04.2021 Ankomst linerle
15.05.2021 Blomstring løvetannslekta
13.05.2021 Ankomst løvsanger
02.05.2021 Blomstring marianøkleblom
19.05.2021 Blomstring markjordbær
15.04.2021 Blomstring marsfiol
08.06.2021 Blomstring prestekrage
07.03.2021 Ankomst ringdue
31.05.2021 Blomstring rød jonsokblom
12.06.2021 Blomstring rødkløver
01.04.2021 Ankomst rødstrupe
31.05.2021 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2021 Ankomst tårnseiler
15.05.2021 Blomstring vinterkarse
15.04.2021 Blomstring vårpengeurt
 
Fugler ved foringsplassen
01.04.2021
Tone Vikholt
Evjevannet (Gjerstad, Agder)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (5)
Blåmeis (4)
Spettmeis (3)
Dompap (2)
Dvergspett (1)
Ekorn (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
16.02.2021
Knut Ellefsen
Rinnaunet (Levanger, Trøndelag)
Dvergspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Geir H. Stølen
Stølen (Farsund, Agder)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (6)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Hvitryggspett (1)
Kråke (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Stina Ahola
Skakken 1 (Vestby, Viken)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Skjære (3)
Grønnfink (2)
Dvergspett (1)
Ekorn (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Kari Helen Simonsen
Auståsvegen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (15)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Svartmeis (5)
Ekorn (3)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (3)
Dvergspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Kari Helen Simonsen
Auståsvegen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Dompap (10)
Granmeis (5)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Åge Ingar Kvernmo
Granli (Verdal, Trøndelag)
Kaie (30)
Grønnfink (25)
Gulspurv (23)
Ravn (22)
Dompap (10)
Gråsisik (9)
Kjøttmeis (8)
Nøtteskrike (7)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Granmeis (5)
Svartmeis (4)
Elg (3)
Gråspett (2)
Havørn (2)
Kongeørn (2)
Dvergspett (1)
Fossekall (1)
Hare (1)
Hjort (1)
Hønsehauk (1)
Orrfugl (1)
Rådyr (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartspett (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Bjarne Thomassen
Bekkhaug, Åbødalen (Sauda, Rogaland)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (2)
Dvergspett (1)
Grønnspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Mette Vestli
Østre Stavåløkkjvegen (Oppdal, Trøndelag)
Grønnfink (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Heine A. Halstensen
Salthella på Selbjørn — området rundt Hagen til Heine (Austevoll, Vestland)
Dvergspett (1)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2021
Elfrid Ovedal
Øksendal (Sirdal, Agder)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Dvergspett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
 
1 - 15 av 505 siste»»