Art: Sothøne (Fulica atra)

Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (75)
Kråke (50)
Bjørkefink (45)
Fiskemåke (35)
Bydue (20)
Stillits (13)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (9)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Gråmåke (5)
Svarttrost (5)
Bokfink (4)
Gråtrost (3)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Stær (3)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Kvinand (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Svartbak (2)
Tyrkerdue (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Sothøne (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (150)
Fiskemåke (50)
Bjørkefink (40)
Grønnfink (25)
Stokkand (20)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Sothøne (10)
Toppand (10)
Krikkand (5)
Rødvingetrost (5)
Kråke (2)
Sivhøne (2)
Gjerdesmett (1)
Kvinand (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Stokkand (109)
Fiskemåke (74)
Toppand (40)
Sothøne (20)
Knoppsvane (5)
Kornkråke (3)
Svarttrost (3)
Sivhøne (2)
Skjære (2)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Stokkand (97)
Fiskemåke (43)
Toppand (40)
Sothøne (8)
Knoppsvane (4)
Sivhøne (2)
Kjøttmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Fiskemåke (110)
Toppand (60)
Stokkand (20)
Kråke (10)
Sothøne (4)
Sivhøne (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Kvinand (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Asker, Viken)
Stokkand (48)
Gråmåke (21)
Grønnsisik (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (7)
Gråspurv (5)
Gulspurv (5)
Kråke (5)
Ærfugl (5)
Blåmeis (4)
Spettmeis (3)
Toppskarv (3)
Flaggspett (2)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Sothøne (2)
Svartbak (2)
Toppdykker (2)
Ekorn (1)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
07.01.2018
Kristian Bøe
Stokkelandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Sothøne (4)
Når kommer våren?
24.02.2017
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.02.2017 Ankomst sothøne
Fugler ved foringsplassen
24.01.2017
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (20)
Pilfink (15)
Gråspurv (10)
Skjære (8)
Stokkand (8)
Ærfugl (6)
Rødstrupe (4)
Svarttrost (4)
Kråke (2)
Sothøne (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Grønnfink (35)
Fiskemåke (20)
Sothøne (20)
Toppand (20)
Stokkand (18)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Gråmåke (10)
Ringdue (8)
Knoppsvane (6)
Kråke (5)
Bokfink (4)
Svarttrost (3)
Gjerdesmett (2)
Skjære (2)
Krikkand (1)
Kvinand (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
14.08.2016
Karoline
Håsken (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Sothøne (5)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Toppand (84)
Fiskemåke (55)
Stokkand (6)
Gråmåke (4)
Sothøne (4)
Krikkand (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Knoppsvane (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)
Svarttrost (1)
Toppdykker (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2015
odd audun granaas
Østensjøvannet (Oslo)
Sothøne (20)
Grønnfink (8)
Knoppsvane (8)
Hvitkinngås (4)
Fossekall (2)
Stjertand (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Hanne Thomsen
Innerst i Vågen i Sandnes (Sandnes, Rogaland)
Siland (142)
Sothøne (5)
Stokkand (5)
Fiskemåke (3)
Storskarv (2)
Ærfugl (2)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2015
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Stillits (25)
Kjøttmeis (22)
Blåmeis (18)
Stokkand (18)
Gråspurv (16)
Pilfink (11)
Gråmåke (10)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Kråke (3)
Munk (2)
Rødstrupe (2)
Sothøne (2)
Svarttrost (2)
Knoppsvane (1)
Spurvehauk (1)
Svartbak (1)
Toppmeis (1)
1 - 15 av 53 siste»»