Hopp til hovedinnhold

Art: Munk (Sylvia atricapilla)

Fugler ved foringsplassen
26.01.2023
Leif-Arild Bjørnsen
Skipardalen 25, 6908 Florø (Kinn, Vestland)
Grønnsisik (26)
Grønnfink (22)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (10)
Svartmeis (9)
Svarttrost (9)
Bokfink (8)
Stillits (7)
Dompap (6)
Granmeis (5)
Skjære (5)
Bjørkefink (4)
Spettmeis (3)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Munk (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2023
Karoline Wroldsen
Konvallveien 26 (Færder, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (5)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Gulspurv (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Dagrun Kaarstad
Hagen (Færder, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (8)
Skjære (4)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Katt (2)
Kjøttmeis (2)
Munk (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Einar Guddal
hage. sørvent (Stryn, Vestland)
Grønnfink (36)
Grønnsisik (23)
Kjernebiter (14)
Gråsisik (11)
Kjøttmeis (9)
Skjære (8)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Svarttrost (6)
Gråtrost (4)
Løvmeis (4)
Granmeis (3)
Katt (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Grønnspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Harald Sletten
Tranavegen 51 (Steinkjer, Trøndelag)
Kaie (21)
Grønnfink (11)
Gulspurv (6)
Skjære (5)
Kråke (3)
Dompap (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Blåmeis (1)
Kongeørn (1)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Mette Wold
Fregattveien (Stavanger, Rogaland)
Blåmeis (10)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Brith Laila Ouff
Martinshaugen 10 (Lier, Viken)
Dompap (5)
Blåmeis (3)
Gråspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Gulspurv (1)
Løvmeis (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2023
Morten Bjørkheim
Foltmarsvei 8 (Halden, Viken)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Munk (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Morten Viker
Grågåsvn 15, Langøya Indre, Kråkerøy (Fredrikstad, Viken)
Pilfink (40)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (20)
Gråspurv (12)
Grønnsisik (8)
Dompap (4)
Svarttrost (4)
Stillits (3)
Munk (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Ringdue (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Ole A. Davidsen
Gullsvågveien 71 (Vega, Nordland)
Kjøttmeis (25)
Gråspurv (22)
Blåmeis (8)
Svartmeis (8)
Skjære (7)
Rådyr (6)
Grønnfink (5)
Svarttrost (5)
Pilfink (3)
Gjerdesmett (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Per Bruvold
Frydenbøveien 8 (Bergen, Vestland)
Skjære (3)
Stær (3)
Svarttrost (3)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Grønnsisik (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
14.01.2023
Tine G. Larsen
Eidsvågneset (Bergen, Vestland)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (12)
Svarttrost (11)
Kråke (10)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Gråmåke (5)
Stjertmeis (5)
Kjøttmeis (3)
Kattugle (2)
Grønnfink (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2023
Arnkjell Grotle
Bakkane (Bremanger, Vestland)
Svarttrost (17)
Gråspurv (15)
Blåmeis (8)
Skjære (4)
Stær (4)
Granmeis (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Munk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Roar Løken
Langsibakken 13 (Eigersund, Rogaland)
Gulspurv (7)
Kjøttmeis (7)
Gråspurv (5)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Eirik Lye
Folke Bernadottes vei 15 (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (54)
Stær (24)
Pilfink (9)
Blåmeis (7)
Svarttrost (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Ringdue (2)
Bjørkefink (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
««første 31 - 45 av 2 249 siste»»