Hopp til hovedinnhold

Art: Munk (Sylvia atricapilla)

Fugler ved foringsplassen
18.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (12)
Grønnfink (11)
Pilfink (10)
Kråke (9)
Gulspurv (8)
Skjære (7)
Bjørkefink (5)
Bokfink (5)
Rødstrupe (4)
Sidensvans (4)
Spettmeis (4)
Kaie (3)
Munk (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
17.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (13)
Grønnfink (9)
Kråke (9)
Gulspurv (8)
Pilfink (8)
Bjørkefink (4)
Skjære (4)
Svartmeis (4)
Kaie (3)
Sidensvans (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Grønnsisik (1)
Munk (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
16.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (30)
Blåmeis (17)
Grønnfink (14)
Pilfink (14)
Kjøttmeis (13)
Gulspurv (9)
Munk (7)
Skjære (7)
Grønnsisik (6)
Svartmeis (5)
Bjørkefink (4)
Kråke (4)
Toppmeis (4)
Bokfink (3)
Kaie (3)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Sidensvans (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
15.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (14)
Grønnfink (14)
Sidensvans (10)
Gulspurv (9)
Pilfink (8)
Kråke (7)
Skjære (7)
Munk (5)
Bjørkefink (4)
Svartmeis (4)
Bokfink (3)
Fuglekonge (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Toppmeis (2)
Kaie (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
14.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (12)
Grønnfink (11)
Kråke (8)
Pilfink (8)
Skjære (7)
Gulspurv (5)
Svartmeis (5)
Sidensvans (4)
Fuglekonge (3)
Munk (3)
Spettmeis (3)
Toppmeis (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Grønnsisik (2)
Kaie (2)
Rødstrupe (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
10.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kaie (25)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (15)
Grønnfink (13)
Pilfink (11)
Gulspurv (9)
Kråke (7)
Bjørkefink (5)
Rødstrupe (5)
Svartmeis (5)
Munk (4)
Toppmeis (4)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Sidensvans (2)
Grønnsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
08.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (21)
Grønnfink (16)
Blåmeis (13)
Pilfink (10)
Gulspurv (8)
Kråke (8)
Munk (4)
Svartmeis (4)
Bokfink (3)
Skjære (3)
Toppmeis (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Sidensvans (2)
Spettmeis (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
07.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Blåmeis (16)
Grønnfink (14)
Kjøttmeis (14)
Pilfink (13)
Sidensvans (11)
Grønnsisik (9)
Kråke (7)
Bokfink (6)
Gulspurv (5)
Skjære (5)
Rødstrupe (3)
Bjørkefink (2)
Fuglekonge (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
04.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (35)
Kjøttmeis (18)
Grønnfink (17)
Blåmeis (14)
Pilfink (12)
Gulspurv (7)
Kråke (7)
Sidensvans (7)
Grønnsisik (4)
Rødstrupe (4)
Skjære (4)
Bokfink (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (16)
Pilfink (14)
Grønnfink (12)
Sidensvans (10)
Kråke (7)
Skjære (7)
Rødstrupe (5)
Bjørkefink (4)
Svartmeis (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Fuglekonge (1)
Munk (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.11.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (22)
Blåmeis (15)
Pilfink (14)
Grønnfink (13)
Sidensvans (8)
Skjære (7)
Rødstrupe (5)
Kråke (4)
Fuglekonge (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Grønnsisik (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.10.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (17)
Pilfink (11)
Grønnfink (9)
Sidensvans (8)
Kråke (7)
Bjørkefink (5)
Grønnsisik (5)
Munk (4)
Skjære (4)
Rødstrupe (3)
Svartmeis (3)
Fuglekonge (2)
Jernspurv (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Bokfink (1)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.10.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (35)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (15)
Pilfink (12)
Grønnfink (8)
Skjære (7)
Svartmeis (5)
Kråke (4)
Fuglekonge (3)
Munk (3)
Rødstrupe (3)
Sidensvans (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Dvergspett (1)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.10.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (21)
Blåmeis (12)
Grønnfink (9)
Pilfink (8)
Sidensvans (8)
Bjørkefink (7)
Kråke (7)
Bokfink (6)
Svartmeis (6)
Grønnsisik (5)
Munk (5)
Rødstrupe (4)
Toppmeis (4)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Spettmeis (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.10.2008
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (35)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (16)
Pilfink (10)
Grønnfink (9)
Sidensvans (9)
Kråke (8)
Skjære (7)
Bjørkefink (6)
Munk (5)
Rødstrupe (5)
Svarttrost (4)
Gråtrost (3)
Grønnsisik (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Fuglekonge (2)
Jernspurv (2)
Spettmeis (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Toppmeis (1)
««første 2 236 - 2 249 av 2 249