Art: Grankorsnebb (Loxia curvirostra)

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Arnold Lorentsen
Røsetberga friluftsområde (Inderøy, Trøndelag)
Kjøttmeis (11)
Gulspurv (10)
Bjørkefink (7)
Blåmeis (7)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Grankorsnebb (5)
Grønnsisik (5)
Grønnfink (4)
Bokfink (2)
Gråsisik (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2022
Elisabeth
Lian (Trondheim, Trøndelag)
Bjørkefink (37)
Dompap (5)
Ekorn (3)
Ringdue (3)
Rådyr (3)
Grankorsnebb (2)
Gråsisik (2)
Gråspurv (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Markmus (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
Britt Synnøve S. Hov
Jønnbu (Lillehammer, Innlandet)
Dompap (15)
Granmeis (6)
Løvmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Lavskrike (3)
Bokfink (2)
Ravn (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grankorsnebb (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2022
Britt Synnøve S. Hov
Jønnbu (Lillehammer, Innlandet)
Dompap (15)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (3)
Lavskrike (3)
Bokfink (2)
Ravn (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grankorsnebb (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Svein Karlsen
Dalheim (Steinkjer, Trøndelag)
Grønnsisik (50)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (9)
Grankorsnebb (6)
Rådyr (4)
Dompap (3)
Ravn (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2022
Sigurd Westlie
Høydalsmo Tokke (Tokke, Vestfold og Telemark)
Dompap (70)
Svartmeis (40)
Bjørkefink (25)
Granmeis (25)
Blåmeis (20)
Gråsisik (20)
Kjøttmeis (20)
Grankorsnebb (10)
Grønnfink (10)
Toppmeis (8)
Nøtteskrike (5)
Spettmeis (5)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Kjernebiter (2)
Ravn (2)
Trekryper (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Terje Osvald Nordvik
Kattem vest (Trondheim, Trøndelag)
Gulspurv (35)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Bjørkefink (4)
Grankorsnebb (3)
Dompap (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Gråmåke (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Løvmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2022
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Grankorsnebb (6)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (5)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Klatremus (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Perleugle (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Kjell Ivar Bekkvik
Sørhitterveien 325 (Hitra, Trøndelag)
Grankorsnebb (18)
Blåmeis (12)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (9)
Bjørkefink (6)
Dompap (6)
Bokfink (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Halvor Sørhuus
Fagerhøy (Verdal, Trøndelag)
Bjørkefink (90)
Grønnsisik (8)
Dompap (7)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Gulspurv (3)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Brunsisik (1)
Ekorn (1)
Grankorsnebb (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Hilde Stol Øyan
Skjelstadmarkvegen, 308 (Stjørdal, Trøndelag)
Gråsisik (50)
Grønnsisik (20)
Bjørkefink (16)
Kjøttmeis (15)
Grankorsnebb (8)
Dompap (7)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Spettmeis (3)
Svartmeis (3)
Skjære (2)
Gråtrost (1)
Hønsehauk (1)
Ravn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2022
Livar Frøyland
Hodneland (Alver, Vestland)
Bjørkefink (40)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Grankorsnebb (6)
Svarttrost (6)
Løvmeis (4)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Gråmåke (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Inga Rossing
Åsmund Vinjes veg 46 (Steinkjer, Trøndelag)
Bjørkefink (6)
Dompap (2)
Kråke (2)
Blåmeis (1)
Grankorsnebb (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Henry Skevik
Ressem (Steinkjer, Trøndelag)
Blåmeis (6)
Grankorsnebb (3)
Elg (2)
Kjøttmeis (2)
Rådyr (2)
Munk (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Henning Andersen
Farsjøveien 22 3766 Sannidal (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Stjertmeis (6)
Stillits (5)
Grankorsnebb (4)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Flaggspett (1)
Kongeørn (1)
Ravn (1)
Svartmeis (1)
1 - 15 av 394 siste»»