Art: Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus)

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Hans Martin Høiby
Snurruhaugen (Rindal, Trøndelag)
Granmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Furukorsnebb (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Fuglekonge (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tor Ålbu
Svartvassløa (Rindal, Trøndelag)
Granmeis (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Flaggspett (7)
Kråke (5)
Blåmeis (2)
Furukorsnebb (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
L3if Gunnar Fjøsne
Nord-Hidle (Stavanger, Rogaland)
Blåmeis (13)
Svarttrost (7)
Kjøttmeis (5)
Grønnfink (3)
Rødstrupe (3)
Svartmeis (3)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Furukorsnebb (1)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Jan Lien
Eidsnes, Eikremsskogane (Sula, Møre og Romsdal)
Gråspurv (4)
Svarttrost (4)
Furukorsnebb (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.03.2020
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Svarttrost (13)
Dompap (10)
Kjøttmeis (10)
Granmeis (8)
Grønnfink (8)
Hare (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Furukorsnebb (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
09.02.2020
Innbygger
Nedre Rikhaugen (Krødsherad, Viken)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Furukorsnebb (2)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Knut Gulliksen
Grønsand (Asker, Viken)
Grønnsisik (40)
Dompap (24)
Blåmeis (16)
Grønnfink (14)
Kjøttmeis (8)
Gulspurv (7)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (3)
Kjernebiter (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Furukorsnebb (2)
Gråsisik (2)
Pilfink (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
Reidar Storlien
Utsikten 16,2390 Moelv (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (17)
Gulspurv (15)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (9)
Rødstrupe (9)
Furukorsnebb (7)
Grankorsnebb (6)
Sidensvans (5)
Stillits (5)
Bjørkefink (3)
Bokfink (3)
Flaggspett (3)
Gråsisik (3)
Spettmeis (3)
Rådyr (2)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2020
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (35)
Furukorsnebb (11)
Grønnfink (10)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Fossekall (1)
Katt (1)
Markmus (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Jan Lien
Eidsnes, Eikremsskogane (Sula, Møre og Romsdal)
Kråke (6)
Kjøttmeis (4)
Furukorsnebb (3)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Fuglekonge (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2020
Joralf Rindli
Eindridesveg 16, 7227 Gimse. (Melhus, Trøndelag)
Sidensvans (30)
Grønnsisik (25)
Grønnfink (11)
Gulspurv (10)
Gråspurv (9)
Dompap (8)
Kjernebiter (8)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Furukorsnebb (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Eva Marie Målsnes
Bøen 43 (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Gråspurv (32)
Kjøttmeis (16)
Skjære (10)
Granmeis (6)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Svartmeis (4)
Furukorsnebb (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Marit Giske
Lyngrabben 1 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Furukorsnebb (15)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (4)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Nilssen
Stamphusvegen 202 (Nord-Odal, Innlandet)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Furukorsnebb (1)
Grønnfink (1)
Skjære (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Stein Holm
Dalsbygda (Os, Innlandet)
Dompap (35)
Gråsisik (15)
Gråspurv (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (5)
Furukorsnebb (4)
Spettmeis (2)
Skjære (1)
 
1 - 15 av 96 siste»»