Hopp til hovedinnhold

Art: Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus)

Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
wenche irene aasland
solbergsgate (Drammen, Viken)
Kjøttmeis (10)
Furukorsnebb (9)
Blåmeis (6)
Rådyr (3)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2023
Olbjørn Kvernberg
Reknesparken (Molde, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (12)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Furukorsnebb (3)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (25)
Stokkand (25)
Gråspurv (15)
Kråke (15)
Ærfugl (15)
Kjøttmeis (10)
Furukorsnebb (8)
Siland (7)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gråmåke (5)
Pilfink (5)
Storskarv (5)
Knoppsvane (4)
Svarttrost (3)
Dvergdykker (2)
Laksand (2)
Svartbak (2)
Flaggspett (1)
Gråstrupedykker (1)
Gulspurv (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2023
Anne Margrethe Kalberg
Langøya ved Svanøy (Kinn, Vestland)
Stillits (20)
Gråhegre (12)
Grønnsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (10)
Furukorsnebb (8)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Svartmeis (3)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Havørn (1)
Katt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
L3if Gunnar Fjøsne
Nord-Hidle (Stavanger, Rogaland)
Ærfugl (37)
Blåmeis (9)
Bjørkefink (7)
Grønnfink (7)
Kjøttmeis (6)
Spettmeis (4)
Bokfink (3)
Gulspurv (3)
Rødstrupe (3)
Svarttrost (3)
Alke (2)
Dompap (2)
Furukorsnebb (2)
Havørn (2)
Skjære (2)
Stær (2)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.01.2022
Knut Ivar Bjørlykhaug
Bangs vei 16/ Oksval (Nesodden, Viken)
Stillits (11)
Grønnfink (10)
Furukorsnebb (6)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Grønnsisik (4)
Rådyr (4)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Spettmeis (3)
Bjørkefink (2)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Hønsehauk (1)
Pilfink (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
viggo iversen
Mastertudvegen, Innlandet Fylke (Rælingen, Viken)
Dompap (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Furukorsnebb (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Småskogmus (1)
Storskogmus (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Elin Løvfold
Klinkenberg (Arendal, Agder)
Pilfink (15)
Gråspurv (10)
Furukorsnebb (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Gråmåke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Katt (1)
Vandrefalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Jorunn Bårnes
Krokenveien 494 (Larvik, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (20)
Gråspurv (15)
Gulspurv (8)
Dompap (4)
Flaggspett (2)
Furukorsnebb (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Jan Lien
Eidsnes, Eikremsskogane (Sula, Møre og Romsdal)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Furukorsnebb (2)
Granmeis (2)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Katt (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
ole engebakken
stubben 7 (Aurskog-Høland, Viken)
Furukorsnebb (30)
Kjøttmeis (20)
Dompap (17)
Blåmeis (14)
Pilfink (13)
Grønnfink (9)
Spettmeis (8)
Gulspurv (6)
Skjære (5)
Gråsisik (4)
Flaggspett (3)
Svartspett (3)
Elg (2)
Nøtteskrike (2)
Ekorn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Knut Johansen
Glastadheia Terrasse 6 (Tvedestrand, Agder)
Blåmeis (23)
Kjøttmeis (8)
Svarttrost (8)
Ekorn (7)
Rådyr (7)
Pilfink (6)
Gråspurv (5)
Nøtteskrike (5)
Bjørkefink (4)
Båndkorsnebb (4)
Dompap (4)
Spettmeis (4)
Flaggspett (3)
Grevling (3)
Skjære (3)
Elg (2)
Grønnfink (2)
Hjort (2)
Spurvehauk (2)
Furukorsnebb (1)
Grankorsnebb (1)
Gulspurv (1)
Hare (1)
Hvithodespurv (1)
Mår (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Røyskatt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Rosana Moreno
Vedderheia 113A (Vennesla, Agder)
Kjøttmeis (12)
Dompap (7)
Gråspurv (6)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Pilfink (4)
Furukorsnebb (3)
Spettmeis (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Arnfinn Heldal
Bergeli 35 (Grimstad, Agder)
Kjøttmeis (10)
Furukorsnebb (8)
Blåmeis (5)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Bjørkefink (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2023
Magnus Ruud
Rabbenveien 2c (Drammen, Viken)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Grønnfink (10)
Furukorsnebb (6)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kjernebiter (4)
Pilfink (4)
Bokfink (2)
Gråsisik (2)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Gulspurv (1)
Løvmeis (1)
Svarttrost (1)
 
1 - 15 av 130 siste»»