Art: Småsmelle (Silene rupestris)

Når kommer våren?
17.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.06.2020 Blomstring steinnype
17.06.2020 Blomstring småsmelle
17.06.2020 Blomstring krattmjølke
 
Når kommer våren?
07.07.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.07.2019 Blomstring småsmelle
 
Når kommer våren?
02.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring småsyre
02.06.2019 Blomstring småsmelle
27.05.2019 Blomstring sløke
02.06.2019 Blomstring ryllik
01.06.2019 Blomstring aurikkelsveve
 
Når kommer våren?
07.06.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
03.06.2018 Blomstring småsmelle
06.06.2018 Blomstring krattmjølke
 
Når kommer våren?
23.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
23.05.2018 Blomstring småsmelle
23.05.2018 Blomstring einer
 
Når kommer våren?
15.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.06.2017 Blomstring småsmelle
08.06.2017 Blomstring sanikel
12.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
11.06.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.06.2017 Blomstring småsmelle
11.06.2017 Blomstring revebjelle
 
Når kommer våren?
07.06.2017
Charlotte Bakke
Solmyrås-området (Skien, Vestfold og Telemark)
30.05.2017 Voksenstadiet svartskogsnegl
30.05.2017 Blomstring småsmelle
30.05.2017 Blomstring myrfiol
30.05.2017 Blomstring hvitlyng
 
Når kommer våren?
07.06.2016
Charlotte Bakke
Klokkerholmen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.06.2016 Blomstring nattfiol
05.06.2016 Blomstring småsmelle
 
Når kommer våren?
04.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2016 Blomstring myrtistel
04.06.2016 Blomstring revebjelle
04.06.2016 Blomstring småsmelle
03.06.2016 Blomstring vendelrot
Når kommer våren?
22.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2015 Blomstring fjærekoll
22.06.2015 Blomstring skrubbær
22.06.2015 Blomstring småsmelle
22.06.2015 Blomstring tyttebær
 
Når kommer våren?
27.05.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2014 Blomstring tettegras
27.05.2014 Blomstring revebjelle
27.05.2014 Blomstring småsmelle
 
Når kommer våren?
24.06.2013
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.06.2013 Blomstring småsmelle
 
Når kommer våren?
02.06.2012
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.06.2012 Blomstring hagelupin
02.06.2012 Blomstring småsmelle
02.06.2012 Blomstring lyssiv
 
Når kommer våren?
17.06.2011
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.06.2011 Blomstring tunbalderbrå
15.06.2011 Blomstring legeveronika
15.06.2011 Blomstring småsmelle