Art (sp.): Måker (Laridae sp.)

Livet i fjæra
02.06.2020
Vollan skole
fuglvågen (Oppdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Smådyr i fjøra
23.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)
Muslinger (Bivalvia)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Måker (Laridae sp.)
Blåskjellfamilien (Mytilidae)
Smådyr i fjøra
22.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Tanglopper (Amphipoda)
Edderkopper (Araneae)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Løvetannprydvikler (Celypha striana)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Hvitveislundmåler (Mesotype didymata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Smådyr i fjøra
24.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Fjæremark (Arenicola marina)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snegler (Gastropoda)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Måker (Laridae sp.)
Meitemark (Lumbricidae)
Bløtdyr (Mollusca)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjellfamilien (Mytilidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Tangsprell (Pholis gunnellus)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Svamper (Porifera)
Livet i fjæra
11.06.2015
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Fugler ved foringsplassen
08.12.2013
Geir Tvervåg
Golma (Aure, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (6)
Kråke (4)
Grønnfink (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Måker (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Snøspurv (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Gulspurv (1)
Siland (1)
Spettmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
02.05.2013
Midtun skole
Nesttunelven (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Måker (Laridae sp.)
Fiskemåke (Larus canus)
Skjære (Pica pica)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
Marie Maråk
Geiranger sentrum (Stranda, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (18)
Gråspurv (17)
Stokkand (9)
Måker (7)
Blåmeis (6)
Gråtrost (6)
Svarttrost (6)
Kråke (5)
Spettmeis (3)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Ninne Flydal
Frodeløkka (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Pilfink (43)
Gråspurv (16)
Gulspurv (9)
Kaie (9)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Grønnfink (4)
Sidensvans (4)
Kråke (2)
Måker (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Kråke (6)
Måker (4)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2013
Sidsel Oba
Eik (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Pilfink (25)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (12)
Skjære (7)
Gulspurv (5)
Måker (5)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2013
Karl.Hugo.Grindheim
Nesttun (Bergen, Vestland)
Gråspurv (35)
Svarttrost (8)
Skjære (7)
Kaie (6)
Kjøttmeis (6)
Tyrkerdue (6)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Grønnfink (4)
Måker (4)
Ringdue (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Dyreobservasjoner
13.06.2012
Aurdalslia skole
Skranevatnet (Bergen, Vestland)
And (Anatidae sp.)
Fugler (Aves)
Måker (Laridae sp.)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2012
Karl.Hugo.Grindheim
Nesttun (Bergen, Vestland)
Gråspurv (34)
Svarttrost (10)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Måker (4)
Skjære (4)
Kråke (3)
Grønnfink (2)
Kaie (2)
Ringdue (2)
Tyrkerdue (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2012
Geir Tvervåg
Golma (Aure, Møre og Romsdal)
Grønnfink (34)
Kjøttmeis (8)
Gråspurv (7)
Svarttrost (4)
Kråke (3)
Skjære (2)
Tyrkerdue (2)
Måker (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
1 - 15 av 88 siste»»