Orden: Haukefugler (Accipitriformes)

Fugler ved foringsplassen
05.04.2004
Fuglevennen
Duken (Nøtterøy, Vestfold)
Grønnfink (8)
Gulspurv (6)
Gråtrost (5)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Ringdue (3)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2004
Fuglevennen
Duken (Nøtterøy, Vestfold)
Gulspurv (12)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Bokfink (5)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ringdue (2)
Svartmeis (2)
Fasan (1)
Gråspurv (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
15.11.2004
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Hordaland)
Kråke (35)
Ringdue (19)
Bjørkefink (16)
Kjøttmeis (10)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Gjerdesmett (3)
Spettmeis (3)
Rødstrupe (2)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
05.01.2004
Fuglevennen
Duken (Nøtterøy, Vestfold)
Gulspurv (20)
Dompap (8)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Pilfink (4)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Sidensvans (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.12.2003
Fuglevennen
Duken (Nøtterøy, Vestfold)
Gulspurv (8)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2004
Fuglevennen
Rønningen, Slåstad (Sør-Odal, Hedmark)
Gulspurv (60)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.11.2004
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Hordaland)
Kråke (115)
Sidensvans (100)
Bjørkefink (75)
Ringdue (25)
Gråtrost (15)
Skjære (15)
Gråspurv (13)
Grønnfink (12)
Tyrkerdue (12)
Bydue (10)
Kjøttmeis (9)
Svarttrost (9)
Dompap (8)
Blåmeis (7)
Gjerdesmett (7)
Rødstrupe (4)
Rødvingetrost (4)
Spettmeis (4)
Grønnsisik (2)
Bokfink (1)
Spurvehauk (1)
Dyreobservasjoner
29.08.2004
NOF Hordaland
Låtevatnet (Odda, Hordaland)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Dyreobservasjoner
15.09.2004
NOF Hordaland
Nygårdsparken (Bergen, Hordaland)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.04.2004
Straumen skole
Fra Eidstrand til Russelv (Lyngen, Troms)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Havelle (Clangula hyemalis)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Lunde (Fratercula arctica)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Skjære (Pica pica)
Granmeis (Poecile montanus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.01.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.12.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kråke (Corvus cornix)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.06.2002
Ebbestad skole
Knemsstranda (Svelvik, Vestfold)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kanadagås (Branta canadensis)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Gravand (Tadorna tadorna)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.04.2002
Granly skole
Borrevannet (Horten, Vestfold)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Musvåk (Buteo buteo)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Ringdue (Columba palumbus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Lappfiskand (Mergellus albellus)
Laksand (Mergus merganser)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Toppdykker (Podiceps cristatus)
VANDA: Fugler
22.11.1994
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Laksådalsvatnet (Gildeskål, Nordland)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Lom (Gavia sp.)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Måker (Laridae sp.)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Spurvefugler (Passeriformes)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Terner (Sternidae sp.)
««første 8506-8517 av 8517