Art: Møller (Sylvia curruca)

Når kommer våren?
19.05.2006
NOF Hordaland
Knarvik (Alver, Vestland)
19.05.2006 Ankomst møller
Når kommer våren?
14.05.2006
NOF Hordaland
Sture (Øygarden, Vestland)
14.05.2006 Ankomst møller
Når kommer våren?
01.11.2005
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
02.05.2005 Bladsprett (musøre) hegg
30.05.2005 Blomstring tyttebær
30.05.2005 Blomstring blåbær
24.05.2005 Ankomst tårnseiler
21.05.2005 Ankomst gjøk
13.05.2005 Ankomst vendehals
01.05.2005 Ankomst heipiplerke
07.05.2005 Ankomst låvesvale
07.05.2005 Ankomst steinskvett
21.05.2005 Ankomst møller
21.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2005 Ankomst gulspurv
15.05.2005 Ankomst løvsanger
21.05.2005 Bladsprett (musøre) rogn
04.06.2005 Blomstring hegg
10.05.2005 Blomstring vinterkarse
25.05.2005 Blomstring bakkesoleie
30.05.2005 Blomstring jordbærslekta
30.05.2005 Blomstring marikåpe
Dyreobservasjoner
25.08.2005
Valle skule
Berg, Valle (Valle, Agder)
Edderkoppdyr (Arachnida)
Stokkmaur (Camponotus spp.)
Marihøner (Coccinellidae)
Rød skogsmaur (Formica rufa)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Meitemark (Lumbricidae)
Møller (Sylvia curruca)
Når kommer våren?
03.06.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
01.06.2005 Ankomst møller
Når kommer våren?
30.05.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
22.05.2005 Ankomst møller
Når kommer våren?
25.05.2005
NOF Hordaland
Bremnes (Bømlo, Vestland)
21.05.2005 Ankomst møller
Når kommer våren?
06.05.2005
Kjølnes ungdomsskole
Lokalmiljø (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
30.04.2005 Ankomst løvsanger
30.04.2005 Ankomst møller
02.05.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
05.05.2005 Ankomst svarthvit fluesnapper
24.03.2005 Ankomst stær
24.04.2005 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
10.03.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
08.05.2004 Ankomst steinvender
19.03.2004 Ankomst bokfink
19.03.2004 Ankomst rødvingetrost
21.03.2004 Ankomst grågås
26.03.2004 Ankomst linerle
30.03.2004 Ankomst heipiplerke
08.04.2004 Ankomst grønnstilk
08.04.2004 Ankomst sildemåke
09.04.2004 Ankomst måltrost
09.04.2004 Ankomst tjeld
15.04.2004 Ankomst gransanger
15.04.2004 Ankomst jernspurv
17.04.2004 Ankomst bjørkefink
19.04.2004 Ankomst låvesvale
23.04.2004 Ankomst munk
25.04.2004 Ankomst rødstilk
02.05.2004 Ankomst taksvale
01.06.2004 Ankomst tårnseiler
04.06.2004 Ankomst møller
30.05.2004 Ankomst gluttsnipe
24.04.2004 Ankomst løvsanger
17.04.2003 Ankomst grågås
19.05.2003 Ankomst møller
26.04.2003 Ankomst sandsvale
23.04.2003 Ankomst sildemåke
27.03.2003 Ankomst hettemåke
01.04.2003 Ankomst vintererle
05.04.2003 Ankomst måltrost
24.03.2003 Ankomst fiskemåke
29.04.2003 Ankomst låvesvale
05.04.2003 Ankomst siland
27.03.2003 Ankomst brunnakke
06.05.2003 Ankomst munk
29.03.2003 Ankomst bjørkefink
28.04.2003 Ankomst gluttsnipe
26.04.2003 Ankomst taksvale
11.03.2003 Ankomst krikkand
24.05.2003 Ankomst smålom
18.05.2003 Ankomst sandlo
10.05.2003 Ankomst buskskvett
04.05.2003 Ankomst dvergfalk
27.04.2003 Ankomst strandsnipe
23.04.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2003 Ankomst storspove
29.03.2003 Ankomst enkeltbekkasin
29.03.2003 Ankomst gråtrost
11.03.2003 Ankomst vipe
24.04.2003 Ankomst låvesvale
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
24.03.2002 Ankomst vintererle
29.04.2002 Ankomst rødstilk
18.03.2002 Ankomst tjeld
27.03.2002 Ankomst heipiplerke
03.04.2002 Ankomst linerle
24.04.2002 Ankomst låvesvale
02.04.2002 Ankomst brunnakke
15.05.2002 Ankomst munk
21.03.2002 Ankomst bjørkefink
27.03.2002 Ankomst krikkand
02.04.2002 Ankomst storspove
03.05.2002 Ankomst taksvale
04.04.2002 Ankomst sivspurv
07.04.2002 Ankomst gransanger
23.04.2002 Ankomst sandsvale
07.04.2002 Ankomst gravand
27.04.2002 Ankomst steinskvett
17.03.2002 Ankomst snøspurv
19.03.2004 Ankomst hettemåke
08.04.2004 Ankomst fiskemåke
19.03.2004 Ankomst krikkand
19.03.2004 Ankomst brunnakke
Når kommer våren?
15.02.2005
NOF Hordaland
Hiskjo (Bømlo, Vestland)
09.05.2002 Ankomst møller
Når kommer våren?
14.02.2005
NOF Hordaland
Langevåg (Bømlo, Vestland)
16.05.2003 Ankomst møller
Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Fedje (Fedje, Vestland)
08.05.2004 Ankomst tornsanger
08.05.2004 Ankomst rødnebbterne
08.05.2004 Ankomst møller
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
««første 31-44 av 44