Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

Fugler ved foringsplassen
25.02.2021
Eva Hage Solstad
Lærdalsøyri (Lærdal, Vestland)
Grønnfink (20)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Kjernebiter (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Svarttrost (2)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
15.02.2021
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Viken)
Gulspurv (30)
Grønnfink (15)
Skjære (13)
Pilfink (10)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Kaie (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Stær (2)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
12.02.2021
John Trevor Evans
Sandveien 23 (Asker, Viken)
Grønnfink (20)
Dompap (12)
Pilfink (6)
Gråsisik (5)
Kjernebiter (5)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
15.02.2021
Karen Sele
Riiser Larsensgate 7 (Stavanger, Rogaland)
Pilfink (10)
Gråspurv (8)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Dompap (1)
Kjernebiter (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
12.02.2021
Wenche Onstad
Øreåsen (Moss, Viken)
Pilfink (12)
Kjernebiter (5)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ulrikke Haga
Nordberg (Oslo)
Pilfink (8)
Stillits (7)
Kjernebiter (5)
Svarttrost (4)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Rådyr (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.02.2021
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (3)
Ringdue (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Lise Irene Karlsen
Semsmoen (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (20)
Grønnfink (15)
Gråspurv (7)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (4)
Gulspurv (3)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Anne Sætren
Grusveien 26 (Ås, Viken)
Gulspurv (12)
Pilfink (10)
Skjære (8)
Dompap (5)
Gråspurv (5)
Stillits (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Kaie (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Lise Røken
Heiås (Gran, Innlandet)
Gulspurv (8)
Gråspurv (7)
Kjøttmeis (3)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Einar Hugnes
Storsvedalen 45, eiendommen Dregsersve (Stjørdal, Trøndelag)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Kjernebiter (2)
Trekryper (2)
Polarsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Arvid Lillethun
Ludvig Grønvoldsvei 27 (Ringerike, Viken)
Pilfink (15)
Grønnfink (8)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (2)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Anne Seierstad
Ullevål/Tåsen (Oslo)
Grønnfink (7)
Pilfink (7)
Svarttrost (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Gråspurv (4)
Blåmeis (3)
Stillits (3)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bjørkefink (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Hønsehauk (1)
Kjernebiter (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Morten Manner
Hvalstad (Asker, Viken)
Pilfink (15)
Gulspurv (6)
Kaie (6)
Dompap (5)
Grønnfink (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (3)
Kjøttmeis (2)
Gråspurv (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Narve Berg
Utøyvegen 544 (Inderøy, Trøndelag)
Gulspurv (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (2)
Kjernebiter (2)
Blåmeis (1)
Grønnfink (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
««første 16 - 30 av 5 664 siste»»