Hopp til hovedinnhold

Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

Fugler ved foringsplassen
20.05.2024
Turid Kristiansen
Einerveien 4 (Målselv, Troms)
Kjernebiter (4)
Dompap (2)
Fugler ved foringsplassen
12.05.2024
Geir H. Stølen
Stølen (Farsund, Agder)
Bokfink (8)
Kjøttmeis (5)
Kjernebiter (4)
Blåmeis (3)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Løvsanger (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.04.2024
Unni Tvete
Hollenderstien 2 (Moss, Østfold)
Pilfink (6)
Bokfink (4)
Dompap (4)
Ringdue (4)
Blåmeis (3)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Stær (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Fasan (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Kjernebiter (1)
Linerle (1)
Markmus (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.05.2024
Geir H. Stølen
Stølen (Farsund, Agder)
Bokfink (10)
Kjernebiter (6)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Blåmeis (3)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Løvsanger (1)
Munk (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.05.2024
Margret Andersen
Vollenskog 8, 1390 (Asker, Akershus)
Pilfink (5)
Gråspurv (4)
Blåmeis (2)
Kjernebiter (2)
Kjøttmeis (2)
Stillits (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.04.2024
Geir H. Stølen
Bryneheia (Farsund, Agder)
Bokfink (15)
Kjernebiter (12)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Jernspurv (1)
Måltrost (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.04.2024
Geir H. Stølen
Stølen (Farsund, Agder)
Bokfink (20)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Dompap (3)
Flaggspett (2)
Kjernebiter (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.04.2024
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Akershus)
Bjørkefink (7)
Pilfink (6)
Stær (6)
Gråtrost (5)
Ringdue (5)
Blåmeis (4)
Stillits (4)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Kjernebiter (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Rådyr (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.04.2024
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Akershus)
Kjernebiter (5)
Bjørkefink (4)
Kjøttmeis (4)
Stær (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
 
Fugler ved foringsplassen
21.04.2024
Geir H. Stølen
Stølen (Farsund, Agder)
Bokfink (15)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Kjernebiter (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.04.2024
Rune Mork
Mork (Stryn, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Bjørkefink (6)
Bokfink (6)
Dompap (6)
Spettmeis (5)
Granmeis (4)
Jernspurv (4)
Kjernebiter (4)
Løvmeis (4)
Svarttrost (4)
Gråtrost (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Kråke (1)
 
Når kommer våren?
21.04.2024
Rune Mork
Mork (Stryn, Vestland)
21.04.2024 Sang for første gang stillits
21.04.2024 Ankomst kjernebiter
17.04.2024 Ankomst stillits
 
Fugler ved foringsplassen
17.04.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Pilfink (24)
Bjørkefink (20)
Grønnfink (5)
Bokfink (4)
Dompap (4)
Grønnsisik (4)
Sanglerke (3)
Skjære (3)
Stillits (3)
Kjernebiter (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Blåmeis (1)
Gulspurv (1)
Kjøttmeis (1)
Linerle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
08.04.2024
May Helene Leikåsen
Komperud (Åsnes, Innlandet)
Bjørkefink (25)
Gråsisik (15)
Bokfink (10)
Grønnsisik (9)
Nøtteskrike (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Pilfink (4)
Svarttrost (4)
Gulspurv (3)
Stillits (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Jernspurv (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Grønnspett (1)
Kjernebiter (1)
Linerle (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
16.04.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Bjørkefink (40)
Pilfink (12)
Bokfink (5)
Grønnfink (5)
Dompap (4)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Stillits (3)
Kjernebiter (2)
Ringdue (2)
Blåmeis (1)
Gulspurv (1)
Linerle (1)
Sanglerke (1)
 
1 - 15 av 8 090 siste»»