Slekt: Coccothraustes

Fugler ved foringsplassen
23.09.2007
Hans Petter Høie
Prestegardsvegen, Seljord sentrum (Seljord, Vestfold og Telemark)
Kjernebiter (1)
Når kommer våren?
20.05.2007
Lillian Arntsen
Selfors (Rana, Nordland)
20.05.2007 Ankomst kjernebiter
Når kommer våren?
20.05.2007
Lillian Arntsen
Selfors (Rana, Nordland)
20.05.2007 Ankomst kjernebiter
Når kommer våren?
25.04.2007
John Sandve
Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
29.03.2007 Ankomst linerle
14.03.2007 Ankomst bokfink
13.03.2007 Ankomst sanglerke
11.03.2007 Ankomst stær
04.02.2007 Ankomst kjernebiter
15.03.2007 Ankomst stillits
14.04.2007 Ankomst sivhøne
19.03.2007 Ankomst rugde
08.03.2007 Ankomst ringdue
14.03.2007 Ankomst rødvingetrost
22.03.2007 Ankomst vintererle
07.04.2007 Ankomst gransanger
12.04.2007 Ankomst kortnebbgås
15.04.2007 Ankomst skogsnipe
10.04.2007 Ankomst måltrost
Når kommer våren?
25.04.2007
John Sandve
Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
14.03.2007 Ankomst bokfink
13.03.2007 Ankomst sanglerke
11.03.2007 Ankomst stær
04.02.2007 Ankomst kjernebiter
15.03.2007 Ankomst stillits
14.04.2007 Ankomst sivhøne
19.03.2007 Ankomst rugde
08.03.2007 Ankomst ringdue
14.03.2007 Ankomst rødvingetrost
22.03.2007 Ankomst vintererle
07.04.2007 Ankomst gransanger
12.04.2007 Ankomst kortnebbgås
15.04.2007 Ankomst skogsnipe
10.04.2007 Ankomst måltrost
Når kommer våren?
25.04.2007
John Sandve
Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
14.03.2007 Ankomst bokfink
13.03.2007 Ankomst sanglerke
11.03.2007 Ankomst stær
04.02.2007 Ankomst kjernebiter
15.03.2007 Ankomst stillits
19.03.2007 Ankomst rugde
08.03.2007 Ankomst ringdue
14.03.2007 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
25.04.2007
John Sandve
Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
14.03.2007 Ankomst bokfink
13.03.2007 Ankomst sanglerke
11.03.2007 Ankomst stær
04.02.2007 Ankomst kjernebiter
15.03.2007 Ankomst stillits
Når kommer våren?
05.04.2007
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
05.04.2007 Ankomst kjernebiter
Fugler ved foringsplassen
01.03.2007
Sigurd Bangjord
Litlvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Gulspurv (30)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Grønnfink (4)
Nøtteskrike (4)
Kjernebiter (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
19.12.2005
Justøy montesorriskole
Justøya (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (15)
Grønnfink (10)
Pilfink (5)
Nøtteskrike (4)
Bokfink (3)
Dompap (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Trekryper (1)
Dyreobservasjoner
08.04.2005
NOF Hordaland
Nygårdsparken (Bergen, Vestland)
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Gråspurv (Passer domesticus)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Dyreobservasjoner
20.02.2005
NOF Hordaland
Nygårdsparken (Bergen, Vestland)
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
14.04.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Ankomst ringdue
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
««første 5 716 - 5 727 av 5 727