Hopp til hovedinnhold

Art: Korsved (Viburnum opulus)

Når kommer våren?
29.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
29.05.2024 Blomstring blodstorkenebb
29.05.2024 Sang for første gang fuglekonge
29.05.2024 Blomstring haremat
29.05.2024 Blomstring hvitkløver
29.05.2024 Blomstring kornblom
29.05.2024 Blomstring korsved
29.05.2024 Blomstring ryllik
29.05.2024 Blomstring tannrot
29.05.2024 Blomstring teiebær
29.05.2024 Blomstring tettegras
29.05.2024 Blomstring tunbalderbrå
29.05.2024 Blomstring veisennep
29.05.2024 Voksenstadiet gullbasser
Når kommer våren?
24.05.2024
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
24.05.2024 Blomstring korsved
Når kommer våren?
23.05.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2024 Blomstring korsved
22.05.2024 Blomstring kystmaure
Når kommer våren?
30.04.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
30.04.2024 Bladsprett (musøre) bøk
28.04.2024 Bladsprett (musøre) korsved
30.04.2024 Ankomst låvesvale
30.04.2024 Blomstring platanlønn
30.04.2024 Blomstring skogkarse
30.04.2024 Blomstring krypvier
Planter i og ved saltvatn
03.10.2023
Strandebarm skule
Tangeråsneset 35 (Kvam, Vestland)
Kysteinstape (Pteridium aquilinum subsp. aquilinum)
Vintereik (Quercus petraea)
Sommereik (Quercus robur)
Hybrideik (Quercus ×rosacea)
Byhøymol (Rumex obtusifolius)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Korsved (Viburnum opulus)
Planter i og ved saltvatn
03.10.2023
Strandebarm skule
Tangeråsneset 35 (Kvam, Vestland)
Sommereik (Quercus robur)
Karplanter (Tracheophytes)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Korsved (Viburnum opulus)
Når kommer våren?
19.06.2023
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
19.06.2023 Blomstring gulflatbelg
19.06.2023 Voksenstadiet humlebille
19.06.2023 Blomstring korsved
19.06.2023 Blomstring rundbelg
19.06.2023 Blomstring skogvikke
19.06.2023 Blomstring småmarimjelle
19.06.2023 Blomstring stormarimjelle
Når kommer våren?
05.06.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.06.2023 Blomstring korsved
Når kommer våren?
25.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.05.2023 Bladsprett (musøre) korsved
23.05.2023 Blomstring platanlønn
25.05.2023 Blomstring stormarimjelle
Når kommer våren?
15.06.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
15.06.2022 Blomstring korsved
15.06.2022 Blomstring perlevintergrønn
15.06.2022 Blomstring stormarimjelle
15.06.2022 Blomstring rosefamilien
Når kommer våren?
11.06.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2022 Blomstring korsved
11.06.2022 Blomstring legevendelrot
11.06.2022 Blomstring roseslekta
Når kommer våren?
28.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.04.2022 Bladsprett (musøre) korsved
25.04.2022 Bladsprett (musøre) rogn
28.04.2022 Bladsprett (musøre) svartor
23.04.2022 Første observasjon svartskogsnegl
Når kommer våren?
09.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.06.2021 Blomstring flekkmarihand
09.06.2021 Blomstring knollerteknapp
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring krushøymol
09.06.2021 Blomstring kystbergknapp
09.06.2021 Blomstring småsmelle
09.06.2021 Blomstring stornesle
09.06.2021 Blomstring trollhegg
Når kommer våren?
09.06.2021
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
09.06.2021 Blomstring gulflatbelg
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring kystgrisøyre
09.06.2021 Blomstring revebjelle
09.06.2021 Blomstring rundbelg
09.06.2021 Blomstring småmarimjelle
Når kommer våren?
17.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
16.06.2020 Blomstring krattmjølke
16.06.2020 Blomstring kystgrisøyre
16.06.2020 Blomstring gulflatbelg
16.06.2020 Blomstring korsved
16.06.2020 Blomstring rosefamilien
1 - 15 av 63 siste»»