Art: Grønnsisik (Carduelis spinus)

Fugler ved foringsplassen
17.01.2006
Anders Bjordal
Stedjeåsen (Sogndal, Vestland)
Sidensvans (15)
Bokfink (10)
Kjøttmeis (10)
Gråspurv (7)
Grønnsisik (5)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Løvmeis (3)
Grønnfink (2)
Gulspurv (2)
Svartmeis (2)
Dompap (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2006
Justøy montesorriskole
Justøya (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (10)
Grønnsisik (10)
Dompap (5)
Nøtteskrike (5)
Pilfink (5)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
16.01.2006
Knut Totland
Søa (Heim, Trøndelag)
Grønnfink (120)
Gråmåke (26)
Kråke (25)
Gråspurv (14)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Siland (2)
Skjære (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnsisik (1)
Kvinand (1)
Polarmåke (1)
Rødstrupe (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
09.01.2006
Knut Totland
Søa (Heim, Trøndelag)
Grønnfink (40)
Kråke (25)
Gråmåke (19)
Gråspurv (15)
Siland (4)
Skjære (4)
Fossekall (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Polarmåke (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.11.2005
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Vestland)
Rødvingetrost (28)
Kråke (12)
Sidensvans (9)
Grønnfink (8)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Gråtrost (2)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Kattugle (1)
Fugler ved foringsplassen
03.12.2005
Annbjørg Rossehaug
Skåredalen mot Kiwi (Haugesund, Rogaland)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Bokfink (7)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Løvmeis (3)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Grønnsisik (2)
Gulspurv (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.11.2005
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Vestland)
Kråke (15)
Skjære (9)
Svarttrost (7)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (5)
Gjerdesmett (3)
Blåmeis (2)
Fuglekonge (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Dompap (1)
Grønnsisik (1)
Kattugle (1)
Fugler ved foringsplassen
22.11.2005
Justøy montesorriskole
Justøya (Lillesand, Agder)
Kjøttmeis (29)
Blåmeis (11)
Grønnfink (10)
Nøtteskrike (6)
Rødstrupe (4)
Skjære (4)
Gråspurv (3)
Kråke (3)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Grønnsisik (1)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
22.11.2005
Justøy montesorriskole
Justøya (Lillesand, Agder)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Grønnsisik (1)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
09.11.2005
Anders Bjordal
Stedjeåsen (Sogndal, Vestland)
Gråtrost (40)
Gråsisik (30)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (15)
Rødvingetrost (10)
Grønnsisik (8)
Svarttrost (7)
Løvmeis (6)
Bokfink (3)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
10.04.2005
Daniel Notvik
Jørpeland (Strand, Rogaland)
Gråspurv (13)
Grønnfink (6)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Grønnsisik (2)
Fugler ved foringsplassen
06.05.2005
Daniel Notvik
Jørpeland (Strand, Rogaland)
Gråspurv (8)
Fiskemåke (3)
Grønnfink (3)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Linerle (1)
Pilfink (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
16.03.2005
Ralph Johannessen
Storaker (Lindesnes, Agder)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (12)
Grønnsisik (10)
Stjertmeis (10)
Svarttrost (10)
Dompap (4)
Nøtteskrike (4)
Grønnfink (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Gråtrost (1)
Når kommer våren?
10.03.2005
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
08.04.2001 Ankomst heipiplerke
07.04.2001 Ankomst gransanger
06.05.2001 Ankomst munk
09.05.2001 Ankomst tornsanger
15.05.2001 Ankomst makrellterne
22.05.2001 Ankomst sivsanger
01.05.2001 Ankomst sivspurv
02.04.2001 Ankomst sildemåke
13.03.2001 Ankomst ringdue
06.05.2001 Ankomst trepiplerke
24.03.2001 Ankomst måltrost
30.04.2001 Ankomst løvsanger
10.05.2001 Ankomst rødnebbterne
06.05.2001 Ankomst sandsvale
06.04.2001 Ankomst rødvingetrost
01.06.2001 Ankomst tårnseiler
22.04.2001 Ankomst storspove
08.04.2001 Ankomst grågås
11.03.2001 Ankomst heilo
08.04.2001 Ankomst tornirisk
19.04.2001 Ankomst bergirisk
06.05.2001 Ankomst brunsisik
19.05.2001 Ankomst gråfluesnapper
19.04.2001 Ankomst skogsnipe
15.04.2001 Ankomst duetrost
13.04.2000 Ankomst sivspurv
29.03.2000 Ankomst sildemåke
24.03.2000 Ankomst ringdue
01.05.2000 Ankomst trepiplerke
27.03.2000 Ankomst måltrost
26.03.2000 Ankomst sothøne
25.04.2000 Ankomst løvsanger
13.05.2000 Ankomst rødnebbterne
31.03.2000 Ankomst rødvingetrost
18.05.2000 Ankomst tårnseiler
02.04.2000 Ankomst sandlo
19.03.2000 Ankomst storspove
23.03.2000 Ankomst grågås
09.04.2000 Ankomst heilo
05.04.2000 Ankomst tornirisk
30.04.2000 Ankomst steinskvett
20.05.2000 Ankomst sandsvale
09.04.2000 Ankomst gråtrost
12.05.2000 Ankomst gresshoppesanger
20.05.2000 Ankomst gråfluesnapper
30.04.2000 Ankomst grønnsisik
26.04.2000 Ankomst bergirisk
30.04.2000 Ankomst gråsisik
08.04.2001 Ankomst linerle
01.05.2001 Ankomst låvesvale
17.03.2001 Ankomst bokfink
11.03.2001 Ankomst vipe
10.03.2001 Ankomst tjeld
11.05.2001 Ankomst gjøk
11.03.2001 Ankomst sanglerke
13.05.2001 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.03.2001 Ankomst stær
09.05.2001 Ankomst taksvale
02.04.2001 Ankomst fiskemåke
06.04.2001 Ankomst krikkand
01.05.2001 Ankomst strandsnipe
15.04.2001 Ankomst enkeltbekkasin
21.04.2001 Ankomst jernspurv
06.05.2001 Ankomst buskskvett
08.04.2001 Ankomst brunnakke
07.04.2000 Ankomst linerle
21.04.2000 Ankomst låvesvale
26.03.2000 Ankomst bokfink
27.02.2000 Ankomst vipe
05.03.2000 Ankomst tjeld
20.05.2000 Ankomst gjøk
19.03.2000 Ankomst sanglerke
06.05.2000 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.03.2000 Ankomst stær
01.05.2000 Ankomst taksvale
29.03.2000 Ankomst fiskemåke
30.03.2000 Ankomst krikkand
20.04.2000 Ankomst strandsnipe
09.04.2000 Ankomst enkeltbekkasin
20.04.2000 Ankomst jernspurv
01.05.2000 Ankomst buskskvett
30.03.2000 Ankomst brunnakke
19.03.2000 Ankomst heipiplerke
09.04.2000 Ankomst gransanger
30.04.2000 Ankomst munk
30.04.2000 Ankomst tornsanger
01.05.2000 Ankomst makrellterne
05.03.2000 Ankomst rugde
12.05.2000 Ankomst sivsanger
10.03.2005 Ankomst tjeld
09.03.2005 Ankomst stær
Fugler ved foringsplassen
05.03.2005
Martin Helmikstøl
Heia (Strand, Rogaland)
Gulspurv (22)
Svarttrost (9)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (5)
Dompap (4)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
««første 18 151 - 18 155 av 18 155