Hopp til hovedinnhold

Art: Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)

Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Kongesnegler (Buccinidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Livet i fjæra
24.05.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kolonisekkdyr (Botryllus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Amerikansk lobemanet (Mnemiopsis leidyi)
Pungreker (Mysidacea)
Eremittkreps (Paguridae)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Leddormer (Annelida)
Eremittkreps, trollkreps (Anomura)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Sandreke (Crangon crangon)
Krepsdyr (Crustacea)
Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Slimmakk (Nemertini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Svømmekrabber (Portunidae)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Koralldyr (Anthozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Tifotkreps (Decapoda)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Stankelbenkrabbe (Macropodia rostrata)
Membranmosdyr (Membranipora membranacea)
Nereidae
Eremittkreps (Paguridae)
Bruntufs (Sphacelaria cirrosa)
Ulvales
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Leddormer (Annelida)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Reker (Crangonidae)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Henricia
Sjøpølser (Holothuroidea)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Leddormer (Annelida)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Reker (Crangonidae)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Henricia
Sjøpølser (Holothuroidea)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
 
Livet i fjæra
20.03.2013
Sandnes skole
Arendal (Arendal, Agder)
Dødningehand (Alcyonium digitatum)
Mosdyr (Bryozoa)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Grå skallus (Lepidochitona cinereus)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Sjønellik (Metridium senile)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Hydroider (Hydroidea)
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Rødalger (Rhodophyta)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Anomidae
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Kamskjell (Pectinidae)
Polychaeta indet.
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Snegler (Gastropoda)
Harpacticodida
Polychaeta indet.
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Mosdyr (Bryozoa)
Spøkelseskreps (Caprellidae)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Polychaeta indet.
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Anomia sp.
Bryozoa indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Hydrozoa indet.
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Rødalger (Rhodophyta)
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
1 - 15 av 23 siste»»