Hopp til hovedinnhold

Art: Ballblom (Trollius europaeus)

Når kommer våren?
21.06.2006
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
20.06.2006 Blomstring ballblom
20.06.2006 Voksenstadiet stikkeveps
Fenologi på Nordkalotten
21.06.2006
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Finnmark)
27.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
03.06.2004 Utsprunget blad rogn
06.06.2006 Blomstring ballblom
08.06.2006 Blomstring molte
13.06.2006 Blomstring blåbær
13.06.2006 Blomstring skrubbær
25.05.2006 Første observasjon rødnebbterne
27.05.2006 Første observasjon gjøk
22.05.2006 Første observasjon linerle
18.05.2006 Første observasjon løvsanger
26.05.2006 Første observasjon blåstrupe
06.06.2006 Blomstring bjørk
08.05.2006 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
Fenologi på Nordkalotten
14.06.2006
Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Korsfjord (Alta, Finnmark)
10.06.2005 Blomstring ballblom
Fenologi på Nordkalotten
14.06.2006
Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Korsfjord (Alta, Finnmark)
08.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
28.05.2004 Utsprunget blad rogn
02.06.2006 Blomstring ballblom
10.06.2006 Blomstring molte
08.06.2004 Blomstring blåbær
12.06.2002 Blomstring skrubbær
23.05.2006 Første observasjon rødnebbterne
25.05.2006 Første observasjon gjøk
27.04.2006 Første observasjon linerle
23.05.2006 Første observasjon løvsanger
30.03.2006 Første observasjon snøspurv
02.06.2006 Første bitt stikkemygg
25.04.2006 Første observasjon humler
29.04.2006 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
02.05.2006: Snøen borte fra bakken
25.05.2006: Isfrie vann
Når kommer våren?
09.06.2006
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
09.06.2006 Blomstring skogfiol
09.06.2006 Blomstring markjordbær
09.06.2006 Blomstring ballblom
09.06.2006 Blomstring skogstjerne
Fenologi på Nordkalotten
02.06.2006
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
18.06.2005 Blomstring finnmarkspors
17.06.2005 Blomstring ballblom
14.05.2005 Blomstring molte
18.06.2005 Blomstring blåbær
18.06.2005 Blomstring tyttebær
25.05.2005 Første observasjon rødnebbterne
10.06.2005 Første observasjon blåstrupe
Når kommer våren?
01.06.2006
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
01.05.1989 Ankomst gråtrost
28.04.1991 Ankomst gråtrost
01.05.1998 Ankomst gråtrost
29.05.2006 Blomstring ballblom
Fenologi på Nordkalotten
14.12.2005
Bioforsk Svanhovd
Svanhovd (Sør-Varanger, Finnmark)
12.09.2005 Blad 50% gule bjørk
28.09.2005 Begynnende løvfall bjørk
27.06.2005 Blomstring rogn
28.09.2005 Blad 50% gule rogn
28.09.2005 Begynnende løvfall rogn
17.07.2005 Frukt/frødannelse molte
28.07.2005 Frukt/frødannelse blåbær
21.08.2005 Frukt/frødannelse tyttebær
10.08.2005 Frukt/frødannelse skrubbær
05.09.2005 Modne frukter/frøspredning geitrams
11.06.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
16.06.2005 Utsprunget blad rogn
15.06.2005 Blomstring finnmarkspors
11.09.2005 Blomstring ballblom
11.06.2005 Blomstring molte
11.06.2005 Blomstring blåbær
29.06.2005 Blomstring tyttebær
20.06.2005 Blomstring skrubbær
14.07.2005 Blomstring geitrams
12.05.2005 Første observasjon blåstrupe
08.05.2005 Første observasjon humler
Fenologi på Nordkalotten
14.07.2005
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
24.06.2005 Blomstring rogn
03.06.2005 Utsprunget blad rogn
17.06.2005 Blomstring finnmarkspors
18.06.2005 Blomstring ballblom
10.06.2005 Blomstring molte
11.06.2005 Blomstring blåbær
25.06.2005 Blomstring tyttebær
23.06.2005 Blomstring skrubbær
01.06.2005 Første observasjon rødnebbterne
29.05.2005 Første observasjon gjøk
12.05.2005 Første observasjon linerle
29.05.2005 Første observasjon løvsanger
21.05.2005 Første bitt stikkemygg
13.05.2005 Første observasjon humler
Fenologi på Nordkalotten
24.06.2005
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Finnmark)
22.06.2005 Blomstring finnmarkspors
20.06.2005 Blomstring ballblom
17.06.2005 Blomstring molte
17.06.2005 Blomstring blåbær
Fenologi på Nordkalotten
13.06.2005
Skogfoss skole
Skogfoss (Sør-Varanger, Finnmark)
13.06.2005 Blomstring ballblom
12.06.2005 Blomstring blåbær
Når kommer våren?
08.06.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
01.06.2002 Blomstring rogn
10.05.2002 Voksenstadiet neslesommerfugl
10.05.2002 Blomstring lerkespore
17.05.2002 Blomstring fjellfiol
28.04.2002 Ankomst svarttrost
08.05.2002 Blomstring hagenøkleblom
27.04.2002 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus
22.04.2005 Bladsprett (musøre) hegg
06.06.2005 Blomstring ballblom
23.04.2005 Ankomst vipe
06.06.2005 Ankomst gjøk
07.04.2002 Ankomst snøspurv
04.05.2005 Blomstring hagenøkleblom
14.04.2005 Blomstring rødsildre
16.04.2005 Ankomst snøspurv
01.05.2005 Blomstring lerkespore
01.05.2002 Voksenstadiet sviknott
25.05.2002 Voksenstadiet stikkeveps
26.05.2005 Blomstring løvetannslekta
08.05.2002 Blomstring krokusslekta
14.04.2005 Voksenstadiet humler
04.05.2005 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
07.06.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms)
15.05.1998 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.05.1999 Blomstring bekkeblom
23.05.1999 Ankomst gjøk
07.05.1999 Ankomst gråtrost
25.05.1999 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.07.1995 Blomstring liljekonvall
13.05.1995 Blomstring hagenøkleblom
11.07.1993 Blomstring liljekonvall
01.05.1993 Blomstring hestehov
22.05.1992 Blomstring hvitveis
15.05.1992 Blomstring hestehov
22.06.1991 Blomstring ballblom
Når kommer våren?
06.06.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
27.04.2002 Bladsprett (musøre) hegg
23.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
25.04.2001 Ankomst linerle
21.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn
07.05.2001 Bladsprett (musøre) hegg
29.04.2001 Blomstring blåveis
21.05.2001 Blomstring bekkeblom
10.06.2001 Blomstring ballblom
27.06.2001 Blomstring liljekonvall
28.01.2001 Blomstring hestehov
29.03.2001 Ankomst tjeld
19.04.2001 Ankomst vipe
25.04.2001 Ankomst gråtrost
07.04.2001 Ankomst stær
16.04.2001 Blomstring hagenøkleblom
10.06.2001 Blomstring sibirvalmue
10.06.2001 Blomstring hegg
03.05.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
25.04.2002 Ankomst linerle
01.05.2002 Bladsprett (musøre) rogn
15.05.2002 Blomstring hegg
01.05.2002 Blomstring hvitveis
16.04.2002 Blomstring blåveis
06.05.2002 Blomstring bekkeblom
22.05.2002 Blomstring ballblom
09.06.2002 Blomstring liljekonvall
26.03.2002 Ankomst tjeld
03.04.2002 Ankomst vipe
20.04.2002 Ankomst gråtrost
09.04.2002 Ankomst stær
14.05.2002 Ankomst bokfink
18.04.2002 Blomstring rødsildre
21.04.2002 Blomstring hagenøkleblom
28.04.2002 Blomstring snøklokke
03.05.2002 Blomstring lerkespore
16.05.2002 Blomstring sibirvalmue
05.05.1992 Blomstring hvitveis
28.04.1993 Blomstring hagenøkleblom
02.04.1995 Ankomst snøspurv
23.05.1995 Blomstring lerkespore
30.03.1997 Ankomst snøspurv
29.05.1998 Blomstring lerkespore
20.05.2000 Blomstring lerkespore
31.05.1993 Ankomst sanglerke
25.03.1994 Ankomst tjeld
29.04.2001 Blomstring løvetannslekta
30.04.2001 Voksenstadiet humler
19.04.2002 Blomstring løvetannslekta
25.04.2002 Blomstring krokusslekta
26.04.2002 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
31.05.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
26.04.1993 Bladsprett (musøre) hegg
11.05.1996 Bladsprett (musøre) rogn
11.05.1996 Bladsprett (musøre) hegg
21.05.1997 Bladsprett (musøre) hegg
08.06.1996 Voksenstadiet rapssommerfugl
20.06.1993 Voksenstadiet rapssommerfugl
26.04.1992 Blomstring blåveis
16.05.1993 Bladsprett (musøre) rogn
07.06.1993 Blomstring hegg
16.05.1993 Blomstring hvitveis
24.04.1993 Blomstring blåveis
16.05.1993 Blomstring bekkeblom
17.06.1993 Blomstring ballblom
27.03.1993 Ankomst tjeld
06.04.1993 Ankomst vipe
27.04.1993 Ankomst gråtrost
22.03.1993 Ankomst stær
31.05.1993 Blomstring fjellfiol
06.04.1993 Ankomst snøspurv
27.04.1994 Blomstring blåveis
03.04.1994 Ankomst vipe
25.04.1994 Ankomst gråtrost
03.04.1994 Ankomst stær
14.04.1994 Blomstring snøklokke
27.05.1996 Bladsprett (musøre) bjørk
04.05.1996 Ankomst linerle
29.05.1996 Blomstring fjellfiol
04.06.1996 Blomstring sibirvalmue
08.05.1997 Blomstring selje
18.05.1997 Bladsprett (musøre) rogn
19.06.1997 Blomstring hegg
06.06.1997 Blomstring hvitveis
14.05.1997 Blomstring blåveis
30.03.1997 Ankomst tjeld
19.05.1997 Ankomst sanglerke
06.05.1997 Ankomst gråtrost
18.05.1997 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.05.1997 Ankomst stær
12.05.1997 Blomstring rødsildre
29.05.1992 Blomstring sibirvalmue
31.05.1993 Bladsprett (musøre) bjørk
26.04.1993 Blomstring snøklokke
21.05.1994 Bladsprett (musøre) bjørk
26.04.1994 Ankomst linerle
25.04.1994 Blomstring hagenøkleblom
01.06.1994 Blomstring sibirvalmue
25.05.1995 Bladsprett (musøre) bjørk
13.05.1995 Ankomst linerle
21.02.1995 Blomstring selje
20.06.1995 Blomstring rogn
07.06.1995 Blomstring hegg
16.05.1995 Blomstring hvitveis
24.05.1995 Blomstring bekkeblom
08.06.1995 Blomstring ballblom
12.03.1995 Ankomst tjeld
09.04.1995 Ankomst vipe
01.04.1995 Ankomst sanglerke
16.04.1995 Ankomst svarttrost
12.05.1995 Ankomst gråtrost
02.04.1995 Ankomst stær
26.04.1995 Blomstring hagenøkleblom
07.05.1995 Blomstring snøklokke
21.05.1995 Blomstring sibirvalmue
25.02.1996 Blomstring selje
28.06.1996 Blomstring rogn
11.06.1996 Blomstring hegg
23.05.1996 Blomstring hvitveis
10.05.1996 Blomstring blåveis
19.06.1996 Blomstring ballblom
23.03.1996 Ankomst tjeld
08.04.1996 Ankomst vipe
04.05.1996 Ankomst gråtrost
24.05.1996 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.03.1996 Ankomst stær
07.04.1996 Ankomst snøspurv
21.04.1996 Blomstring hagenøkleblom
01.05.1996 Blomstring rødsildre
08.06.1997 Bladsprett (musøre) bjørk
08.05.1997 Ankomst linerle
08.05.1997 Voksenstadiet neslesommerfugl
02.04.1993 Blomstring krokusslekta
17.05.1994 Blomstring løvetannslekta
06.05.1996 Voksenstadiet humler
10.05.1996 Blomstring krokusslekta
10.05.1997 Blomstring krokusslekta
25.04.1994 Blomstring krokusslekta
07.05.1995 Blomstring krokusslekta
17.04.1995 Blomstring løvetannslekta
28.04.1996 Blomstring løvetannslekta
««første 91 - 105 av 117 siste»»