Hopp til hovedinnhold

Art: Ballblom (Trollius europaeus)

Fenologi
14.09.2004
Stein-Rune Karlsen
Tromsøya (Tromsø, Troms)
Bjørk (Betula pubescens)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Molte (Rubus chamaemorus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Ballblom (Trollius europaeus)
Fenologi
29.05.2004
Stein-Rune Karlsen
Tromsøya (Tromsø, Troms)
Ballblom (Trollius europaeus)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Fenologi på Nordkalotten
06.09.2004
Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Korsfjord (Alta, Finnmark)
23.06.2004 Blomstring bjørk
24.06.2004 Blomstring rogn
01.09.2004 Frukt/frødannelse rogn
24.07.2004 Frukt/frødannelse molte
20.07.2004 Frukt/frødannelse blåbær
31.08.2004 Frukt/frødannelse tyttebær
20.07.2004 Frukt/frødannelse skrubbær
28.06.2004 Blomstring tyttebær
14.06.2004 Blomstring skrubbær
12.07.2004 Blomstring geitrams
23.05.2004 Første observasjon rødnebbterne
26.05.2004 Første observasjon gjøk
26.04.2004 Første observasjon linerle
25.05.2004 Første observasjon løvsanger
10.04.2004 Første observasjon snøspurv
08.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
09.05.2004 Utsprunget blad rogn
23.05.2004 Blomstring ballblom
27.05.2004 Blomstring molte
08.06.2004 Blomstring blåbær
30.04.2004 Første bitt stikkemygg
17.04.2004 Første observasjon humler
28.04.2004 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
04.05.2004: Snøen borte fra bakken
08.05.2004: Isfrie vann
Fenologi på Nordkalotten
22.06.2004
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
19.06.2004 Blomstring finnmarkspors
09.06.2004 Første observasjon rødnebbterne
31.05.2004 Første observasjon gjøk
07.05.2004 Første observasjon linerle
31.05.2004 Første observasjon løvsanger
31.05.2004 Første observasjon blåstrupe
08.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
28.05.2004 Utsprunget blad rogn
19.06.2004 Blomstring ballblom
09.06.2004 Blomstring molte
15.06.2004 Blomstring blåbær
18.06.2004 Blomstring skrubbær
03.05.2004 Første bitt stikkemygg
04.05.2004 Første observasjon humler
03.05.2004 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
Fenologi på Nordkalotten
22.06.2004
Pasvik skole
Pasvik (Sør-Varanger, Finnmark)
16.06.2004 Blomstring molte
09.06.2004 Blomstring ballblom
Fenologi
18.05.2003
Stein-Rune Karlsen
Tromsøya (Tromsø, Troms)
Bjørk (Betula pubescens)
Skrubbær (Chamaepericlymenum suecicum)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Ballblom (Trollius europaeus)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Fenologi på Nordkalotten
26.06.2003
Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Korsfjord (Alta, Finnmark)
21.06.2003 Blomstring bjørk
23.06.2003 Blomstring rogn
24.05.2003 Blomstring ballblom
28.05.2003 Blomstring molte
03.06.2003 Blomstring blåbær
23.06.2003 Blomstring tyttebær
12.06.2003 Blomstring skrubbær
23.05.2003: Isfrie vann
Fenologi på Nordkalotten
20.06.2003
Bugøynes Oppvekstsenter/Avdeling skole
Snakarhaugen (Sør-Varanger, Finnmark)
12.06.2003 Blomstring ballblom
Fenologi på Nordkalotten
10.06.2003
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Finnmark)
10.06.2003 Blomstring bjørk
10.06.2003 Blomstring ballblom
10.06.2003 Blomstring molte
Fenologi på Nordkalotten
04.06.2003
Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Korsfjord (Alta, Finnmark)
03.06.2003 Blomstring blåbær
23.05.2003 Første observasjon rødnebbterne
24.05.2003 Blomstring ballblom
28.05.2003 Blomstring molte
23.05.2003: Isfrie vann
Når kommer våren?
30.05.2002
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
10.05.2002 Ankomst låvesvale
09.05.2002 Ankomst buskskvett
10.05.2002 Ankomst løvsanger
06.04.2002 Ankomst ringdue
21.04.2002 Bladsprett (musøre) hegg
11.05.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2002 Ankomst linerle
19.04.2002 Ankomst grågås
24.05.2002 Blomstring markjordbær
27.05.2002 Blomstring dvergsoleie
14.05.2002 Blomstring kattefot
18.04.2002 Ankomst måltrost
18.04.2002 Ankomst jernspurv
03.04.2002 Voksenstadiet neslesommerfugl
14.05.2002 Blomstring bakkesoleie
15.04.2002 Ankomst linerle
21.04.2002 Ankomst trane
27.05.2002 Blomstring forglemmegei
19.05.2002 Blomstring hegg
27.05.2002 Blomstring ballblom
07.04.2002 Blomstring vårpengeurt
01.04.2002 Blomstring hestehov
24.03.2002 Ankomst vipe
18.05.2002 Ankomst gjøk
30.03.2002 Ankomst svarttrost
21.04.2002 Ankomst gråtrost
27.03.2002 Ankomst stær
05.04.2002 Ankomst bokfink
05.04.2002 Ankomst rødstrupe
18.04.2002 Ankomst rødvingetrost
24.05.2002 Blomstring tiriltunge
Når kommer våren?
24.06.2001
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
05.05.2001 Blomstring vårpengeurt
18.04.2001 Blomstring hestehov
10.04.2001 Ankomst vipe
22.05.2001 Ankomst gjøk
05.05.2001 Ankomst svarttrost
05.05.2001 Ankomst gråtrost
11.04.2001 Ankomst bokfink
09.05.2001 Blomstring selje
03.06.2001 Bladsprett (musøre) osp
14.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn
03.06.2001 Blomstring hegg
13.05.2001 Blomstring ballblom
05.05.2001 Blomstring vårpengeurt
18.04.2001 Blomstring hestehov
10.04.2001 Ankomst vipe
22.05.2001 Ankomst gjøk
05.05.2001 Ankomst svarttrost
05.05.2001 Ankomst gråtrost
11.04.2001 Ankomst bokfink
09.05.2001 Bladsprett (musøre) hegg
09.05.2001 Bladsprett (musøre) hegg
14.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
10.04.2001 Ankomst linerle
09.05.2001 Blomstring selje
03.06.2001 Bladsprett (musøre) osp
14.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn
03.06.2001 Blomstring hegg
13.05.2001 Blomstring ballblom
««første 106 - 117 av 117